Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W POKOJU

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju wchodzą:

 • Publiczne Przedszkole w Pokoju
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju

SIEDZIBA
ul. 1-go Maja 15
46-034 Pokój
tel. 77 469-30-90 Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju oraz sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
tel.77 469-30-96 Publiczne Przedszkole w Pokoju
e-mail: pspp@poczta.fm
strona www: www.psppokoj.pl
Dyrektor: Anna Kania


FORMA ORGANIZACYJNO – PRAWNA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn.zm.) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

Publiczne Przedszkole w Pokoju
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Pokoju jest  placówką sześcioklasową.

Realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając program wychowawczy szkoły, a w szczególności:

 1. realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej do kształcenia się oraz prawo dzieci do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,
 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na drugim etapie kształcenia,
 3. zapewnia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej,
 4. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celu i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków poszczególnej ze szkół i wieku ucznia,
 5. traktuje wiadomości przedmiotowe, stanowiące wartość samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju na adres: 46-034 Pokój, ul. 1-go Maja 15

Wzór wniosku znajduje się poniżej:


 • Opublikował: Tomasz Zimoch, data publikacji: 03-10-2013 12:36
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 14-06-2016 07:43
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Anna Jakubik
 • Data wytworzenia: 03-10-2013
 • Ilość wyświetleń: 7042
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/1365/355/zespol-szkolno-przedszkolny-w-pokoju.html
 • Opublikował: Tomasz Zimoch, data publikacji: 03-10-2013 12:36
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 14-06-2016 07:43
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Anna Jakubik
 • Data wytworzenia: 03-10-2013
 • Ilość wyświetleń: 7042
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/1365/355/zespol-szkolno-przedszkolny-w-pokoju.html
 • Data publikacji: 03-10-2013 12:36 przez: Tomasz Zimoch
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Anna Jakubik
 • Data wytworzenia: 03-10-2013
 • Ilość wyświetleń: 7042
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  14-06-2016, godz. 07:43:55
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-05-2016, godz. 14:23:45
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-05-2016, godz. 14:21:13
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  11-05-2016, godz. 09:29:55
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  14-01-2016, godz. 09:24:40
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  16-06-2015, godz. 11:08:53
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  16-06-2015, godz. 10:16:06
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  23-02-2015, godz. 08:29:36
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  23-02-2015, godz. 08:28:55
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  24-02-2014, godz. 11:35:33
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  03-10-2013, godz. 12:36:24
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8

 

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl