Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
70813534730000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
765096164669243733237756269473692208440857987711276444364112
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
839217601685107896346890961565710465413756614669868384970137
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
545684857763227504215554358328642966474456628718217301968807
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
533506180152000559405191360943594235225449666484526375857588
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
305672958429829356624239731260382263712138332507444183949822
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1579233438861011692411408413447211551711388499090100816143410
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000028527
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 111885
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 98439
 3. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 73875
 4. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 72084
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 58889
 6. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 42975
 7. Zamówienia_publiczne
  Wyświetleń: 27860
 8. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 27763
 9. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 25657
 10. Inne informacje
  Wyświetleń: 22307
 11. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 21214
 12. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 20747
 13. Karty usług
  Wyświetleń: 17553
 14. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 15762
 15. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 14222
 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju
  Wyświetleń: 14016
 17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 13137
 18. WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  Wyświetleń: 12904
 19. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 12797
 20. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju
  Wyświetleń: 12699
 21. Wykazy działek do sprzedaży
  Wyświetleń: 12209
 22. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 11778
 23. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 11455
 24. WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Wyświetleń: 11399
 25. Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
  Wyświetleń: 11197
 26. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 11094
 27. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 10883
 28. Uchwały Rady Gminy 2006 r. - 2010 r.
  Wyświetleń: 10525
 29. Sołectwo Domaradz
  Wyświetleń: 10329
 30. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 9894
 31. Zagospodarowanie przestrzenne w gminie Pokój
  Wyświetleń: 9842
 32. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 9764
 33. Plany strategiczne Gminy Pokój
  Wyświetleń: 9422
 34. Sołectwo Ładza
  Wyświetleń: 9340
 35. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9310
 36. Zarządzenia Wójta 2008
  Wyświetleń: 9297
 37. Plan pracy Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 9247
 38. Sołectwo Zieleniec
  Wyświetleń: 9225
 39. Podstawy prawne funkcjonowania gminy Pokój
  Wyświetleń: 9198
 40. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9176
 41. kompetencje wójta gminy
  Wyświetleń: 9122
 42. Zarządzenia Wójta 2009
  Wyświetleń: 9121
 43. Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu gminy Pokój
  Wyświetleń: 9093
 44. Załatwianie spraw urzędowych
  Wyświetleń: 9065
 45. Uchwały Rady Gminy 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 9047
 46. Uchwały Rady Gminy w Pokoju
  Wyświetleń: 9017
 47. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8969
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8951
 49. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 8940
 50. Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej
  Wyświetleń: 8927
 51. Zarządzenie Wójta Gminy Pokój w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 21 października 2007 r.
  Wyświetleń: 8801
 52. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju
  Wyświetleń: 8800
 53. Sołectwo Fałkowice
  Wyświetleń: 8769
 54. Sołectwo Kopalina
  Wyświetleń: 8763
 55. Wójt Gminy Pokój
  Wyświetleń: 8747
 56. Sekretarz Gminy Pokój
  Wyświetleń: 8722
 57. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju - zakres działania
  Wyświetleń: 8691
 58. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 8649
 59. Protokoły Rady Gminy Pokój 2002 r. - 2006 r.
  Wyświetleń: 8550
 60. Zarządzenia Wójta 2010
  Wyświetleń: 8550
 61. Sołectwo Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 8534
 62. Sołectwo Zawiść
  Wyświetleń: 8471
 63. Uchwały Rady Gminy 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 8465
 64. Sołectwo Siedlice
  Wyświetleń: 8431
 65. Sołectwo Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 8414
 66. Sołectwo Lubnów
  Wyświetleń: 8337
 67. Budżet Gminy Pokój na 2006 rok
  Wyświetleń: 8258
 68. Sołectwo Pokój
  Wyświetleń: 8241
 69. Referat Finansów
  Wyświetleń: 8239
 70. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8169
 71. Przetargi i zamówienia publiczne - GOPS
  Wyświetleń: 8098
 72. Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
  Wyświetleń: 8088
 73. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 8083
 74. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8037
 75. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8032
 76. Sołectwo Krzywa Góra
  Wyświetleń: 8013
 77. Sołectwo Krogulna
  Wyświetleń: 7963
 78. Budżet Gminy Pokój na 2012 rok
  Wyświetleń: 7948
 79. Gospodarka finansowa
  Wyświetleń: 7914
 80. Protokoły Rady Gminy Pokój 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 7900
 81. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 7872
 82. Kompetencje organów władzy
  Wyświetleń: 7858
 83. Protokoły Rady Gminy Pokój 2006 r. - 2010 r.
  Wyświetleń: 7853
 84. Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
  Wyświetleń: 7847
 85. Budżet na 2005r.
  Wyświetleń: 7810
 86. Majątek gminy
  Wyświetleń: 7796
 87. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 7794
 88. Budżet Gminy Pokój na 2011 rok
  Wyświetleń: 7736
 89. Budżet Gminy Pokój na 2010 rok
  Wyświetleń: 7723
 90. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 7698
 91. budżet Gminy Pokój na 2005 rok
  Wyświetleń: 7676
 92. Dziennik Ustaw
  Wyświetleń: 7581
 93. Skarbnik Gminy Pokój
  Wyświetleń: 7564
 94. Statut Gminy Pokój
  Wyświetleń: 7557
 95. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7494
 96. Zarządzenia Wójta 2011
  Wyświetleń: 7431
 97. Zarządzenia Wójta 2013
  Wyświetleń: 7386
 98. Biuro Rady Gminy
  Wyświetleń: 7324
 99. Budżet Gminy Pokój na 2009 rok
  Wyświetleń: 7307
 100. Budżet Gminy Pokój na 2007 rok
  Wyświetleń: 7306
 101. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 7279
 102. Zarządzenia Wójta 2007
  Wyświetleń: 7272
 103. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7262
 104. Wybory do Sejmu i Senatu 2007
  Wyświetleń: 7193
 105. Obsługa Prawna
  Wyświetleń: 7150
 106. Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 7135
 107. Budżet Gminy Pokój na 2008 rok
  Wyświetleń: 7124
 108. Zarządzenia Wójta 2012
  Wyświetleń: 7071
 109. Monitor Polski
  Wyświetleń: 7046
 110. Wybory Samorządowe Uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 6993
 111. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 6896
 112. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 6853
 113. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 6831
 114. Zarządzenia Wójta 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 6705
 115. Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
  Wyświetleń: 6577
 116. Oświadczenia majątkowe za 2014 - koniec kadencji
  Wyświetleń: 6568
 117. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 6172
 118. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 6159
 119. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6101
 120. Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej
  Wyświetleń: 6090
 121. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pokój za 2016 r.
  Wyświetleń: 5983
 122. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5824
 123. Protokoły Rady Gminy Pokój 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 5799
 124. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 5773
 125. Komisje Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5526
 126. Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
  Wyświetleń: 5484
 127. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5473
 128. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko referent ds. zadań nieinwestycyjnych i komunikacji społecznej
  Wyświetleń: 5446
 129. Postanowienie o odstapieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5431
 130. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 5422
 131. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5320
 132. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 5238
 133. wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej obręb Domaradz - działka nr 804/4, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 5190
 134. Założenia projektowanych aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5120
 135. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5029
 136. Skład Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5020
 137. Referat finansów
  Wyświetleń: 4913
 138. Referat organizacyjny
  Wyświetleń: 4774
 139. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - ROP9
  Wyświetleń: 4768
 140. konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju -nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4757
 141. Zapytanie ofertowe, 29.03.2017 r. - wykonanie map do celów projektowych + Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 4756
 142. Zgłoszenie wyjazdu poza granice/ powrotu z wyjazdu poza granice rzeczpospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - ELP12
  Wyświetleń: 4741
 143. Składy obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 4731
 144. Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Pokój - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4675
 145. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 4662
 146. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 4629
 147. Wzory deklaracji na podatki od nieruchomości (DN-1), podatek rolny (DR-1) i podatek leśny (DL-1) od osób prawnych
  Wyświetleń: 4600
 148. Zapytanie ofertowe - usługi szkoleniowe nauka języka angielskiego
  Wyświetleń: 4558
 149. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 4545
 150. Wzory informacji podatkowych - podatek od nieruchomości (IN-1), podatek rolny (IPR-1) i podatek leśny (IPL-1) od osób fizycznych
  Wyświetleń: 4519
 151. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR. S.C., Pokój, ul. 1 Maja 38/B, działka Nr 1249/174
  Wyświetleń: 4516
 152. Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
  Wyświetleń: 4503
 153. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 4481
 154. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pokój za 2015 r.
  Wyświetleń: 4460
 155. REJESTR PETYCJI
  Wyświetleń: 4416
 156. SPÓŁKI KOMUNALNE
  Wyświetleń: 4367
 157. Zarządzenie ws zmiany stawek czynszu dzierżawnego
  Wyświetleń: 4342
 158. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 4334
 159. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2014 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 4300
 160. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:?skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C
  Wyświetleń: 4279
 161. Sprzedaż działek numer 1014/1 i 90/1
  Wyświetleń: 4255
 162. Zawiadomienie O XXXIV sesji Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 4240
 163. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY
  Wyświetleń: 4235
 164. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 4184
 165. „Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346) ”-przetarg ponowny
  Wyświetleń: 4176
 166. Uchwały Rady Gminy 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 4115
 167. Wójt Gminy Pokój ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego na działce nr 177 w Domaradzu
  Wyświetleń: 4099
 168. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnienia
  Wyświetleń: 4083
 169. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 4069
 170. Kompetencje organów władzy
  Wyświetleń: 4067
 171. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2014
  Wyświetleń: 4065
 172. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz. nr 66 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 4045
 173. Protokoły Rady Gminy Pokój 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 3973
 174. Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (testamentu) – USCP13
  Wyświetleń: 3963
 175. konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Pokoju ul. Sienkiewicza 10 - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 3930
 176. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3927
 177. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3906
 178. Tryb działania Rady Gminy oraz Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3899
 179. Potwierdzenie ostateczności decyzji
  Wyświetleń: 3894
 180. Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 3869
 181. Zarządzenie nr 120/2008 Wójta Gminy Pokój w sprawie zmiany stawek czynszowych za wynajem lokali użytkowych
  Wyświetleń: 3856
 182. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 3855
 183. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2013
  Wyświetleń: 3851
 184. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/
  Wyświetleń: 3851
 185. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 3822
 186. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podisnpektor ds. Pozyskiwania Śroków Pozabudżetowych- rosztrzygnięty
  Wyświetleń: 3794
 187. Zadania gminy
  Wyświetleń: 3794
 188. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 30 października 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 3790
 189. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach - SENAT okr. 51 oraz zarejestrowanych listach kandydatów - SEJM okr. 21
  Wyświetleń: 3787
 190. Zarządzenie wewnętrzne nr 6K.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokój Regulaminu okresowej oceny pracowników
  Wyświetleń: 3780
 191. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 3774
 192. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 19 listopada 2012 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 3764
 193. Zapytanie ofertowe- dostawa wyposażenia do obiektu Dziennego Pobytu Senior+ w Pokoju
  Wyświetleń: 3747
 194. WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 3727
 195. Wójt Gminy Pokój zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój, dla obszaru wsi Pokój
  Wyświetleń: 3726
 196. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3725
 197. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 3719
 198. Wydanie dowodu osobistego ELP1
  Wyświetleń: 3715
 199. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3709
 200. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2012
  Wyświetleń: 3701
 201. Przyznanie stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 3664
 202. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3655
 203. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3653
 204. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3649
 205. Zarządzenie Nr 182/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 3636
 206. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3634
 207. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3615
 208. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2011
  Wyświetleń: 3615
 209. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Komunikacji Społecznej - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 3613
 210. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3605
 211. Przetarg:„Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu "
  Wyświetleń: 3602
 212. Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 05 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
  Wyświetleń: 3596
 213. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP do Senatu RP
  Wyświetleń: 3595
 214. Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 3590
 215. Zarządzenie Wewnętrzne nr 7K/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 R w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3576
 216. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 3575
 217. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 3566
 218. SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 3561
 219. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 3557
 220. Uznanie ojcostwa
  Wyświetleń: 3552
 221. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 3528
 222. Zapytanie ofertowe remont drogi - ul. Opustowa w Zawiści
  Wyświetleń: 3528
 223. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: PRODUKCJI BRYKIETU ZE SŁOMY I SIANA na działce Nr 464/3, k.m. 3, obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 3527
 224. Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 3521
 225. Uchwały Rady Gminy 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 3513
 226. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 3512
 227. ZARZĄDZENIE NR 24/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów (...)
  Wyświetleń: 3509
 228. zapytanie ofertowe- usługi w zakresie gospodarki drzewostanem w zabytkowym założeniu parkowym w Pokoju
  Wyświetleń: 3501
 229. Zarządzenie nr 126/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gminie Pokój
  Wyświetleń: 3496
 230. Zarządzenie Nr 259A/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 3496
 231. Zarządzenie nr 252/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3493
 232. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji, remontów i dróg
  Wyświetleń: 3489
 233. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 3483
 234. Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. windykacji należności i osbługi kasowej
  Wyświetleń: 3471
 235. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów uzgadniających i opiniujących dla przedsięwzięcia polegajacego na stacji demontażu pojazdów
  Wyświetleń: 3468
 236. zamówienie publiczne: Rewaloryzacja terenów przyległych do cieków w zabytkowym parku w Pokoju
  Wyświetleń: 3460
 237. Zamówienie w trybie art. 4 pkt 8 Pzp
  Wyświetleń: 3458
 238. Przedsiebiorczy przedszkolak- przetarg nieograniczony 13.12.2017
  Wyświetleń: 3457
 239. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3450
 240. Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju- etap I
  Wyświetleń: 3441
 241. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 3434
 242. ZARZĄDZENIE NR 6K/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Pokój oraz zasad jej stosowania
  Wyświetleń: 3420
 243. PRZETARG NIEOGRANICZONY, znak sprawy:SG-IX.271.4.2016 robocza nazwa:„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO – PARK W POKOJU” (PRZETARG PONOWNY)
  Wyświetleń: 3419
 244. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
  Wyświetleń: 3417
 245. Zarządzenie Nr 268B/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 3410
 246. Zarządzenie Nr 185/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3405
 247. Zapytanie ofertowe- dostawa wyposażenia do obiektu Dziennego Pobytu Senior+ w Pokoju - ponowne
  Wyświetleń: 3400
 248. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 3397
 249. Zarządzenie nr 5K/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3388
 250. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 3384
 251. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 3384
 252. Zarządzenie nr 79/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 3383
 253. Zarządzenie wewnętrzne nr 8K/2009 Wójt Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 R. w sprawie ustanowienia zasad przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3379
 254. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3371
 255. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 września 2007 r.
  Wyświetleń: 3368
 256. INFORMACJA o okręgach i obwodach głosowania
  Wyświetleń: 3365
 257. Zarządzenie nr 128/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku
  Wyświetleń: 3345
 258. Zarządzenie nr 192.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego
  Wyświetleń: 3338
 259. Podatki - NOWE
  Wyświetleń: 3326
 260. Zarządzenie nr 261.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3326
 261. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2013 r.
  Wyświetleń: 3323
 262. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ Z 25.11.2014 R. O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 3318
 263. Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 3313
 264. ZARZĄDZENIE NR 5K/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3306
 265. Udzielenie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych dla podatników, dla których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  Wyświetleń: 3303
 266. ZARZĄDZENIE NR 42/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3301
 267. Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 3294
 268. Udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3294
 269. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 3293
 270. Uznanie poborowych i żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 3288
 271. Zarządzenie Nr 189/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3284
 272. Zawarcie małżeństwa cywilnego
  Wyświetleń: 3274
 273. w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznych projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 3271
 274. Zarządzenie Nr 209/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3266
 275. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3264
 276. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej - terminy dyżurów
  Wyświetleń: 3251
 277. Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2012 r.
  Wyświetleń: 3239
 278. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3234
 279. Zarządzenie Nr 177.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3225
 280. Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3224
 281. Zarządzenie nr 268.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminyPokój
  Wyświetleń: 3222
 282. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Pokój na 16.08.2017 r.
  Wyświetleń: 3220
 283. Zawarcie małżeństwa konkordatowego
  Wyświetleń: 3217
 284. ZARZĄDZENIE NR 37/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3215
 285. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2014 r.
  Wyświetleń: 3206
 286. Zarządzenie nr 119/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od nieruchomiści dz. ew. nr 986/82 obręb Pokój
  Wyświetleń: 3203
 287. Skład Rady Gminy - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3198
 288. Zarządzenie Nr 202A/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 lipca 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 3191
 289. Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Wyświetleń: 3187
 290. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 3185
 291. Zarządzenie nr 121/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszy dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3184
 292. Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3176
 293. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
  Wyświetleń: 3167
 294. OBWIESZCZENIA o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Namysłowskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3165
 295. Zarządzenie nr 118/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od nieruchomiści dz. ew. nr 773/6 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 3162
 296. Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego
  Wyświetleń: 3161
 297. Zawiadomienie w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach
  Wyświetleń: 3161
 298. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 3151
 299. ZARZĄDZENIE NR 53/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Pokój wraz z zapewnieniem im opieki podczas przejazdu
  Wyświetleń: 3146
 300. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca – USCP3
  Wyświetleń: 3142
 301. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3141
 302. Zarządzenie Nr 5K/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 r.
  Wyświetleń: 3139
 303. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – RPP5
  Wyświetleń: 3133
 304. Komisje Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 3108
 305. Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta gminy Pokój z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 r.
  Wyświetleń: 3101
 306. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku
  Wyświetleń: 3099
 307. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
  Wyświetleń: 3099
 308. Zarządzenie nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3094
 309. Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
  Wyświetleń: 3090
 310. Zarządzenie nr 123/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu określającego tryb pracy Komisji
  Wyświetleń: 3090
 311. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 3086
 312. Zarządzenie Nr 259.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3078
 313. Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 3077
 314. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 3075
 315. Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3073
 316. Zarządzenie Nr 174.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3070
 317. Zarządzenie nr 253/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pokój
  Wyświetleń: 3066
 318. Sporządzenie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego - zabytkowe założenie parkowe w Pokoju
  Wyświetleń: 3061
 319. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3056
 320. Zarządzenie nr 94/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3052
 321. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 3047
 322. Zezwolenie na prowadzenie na terenie Gminy Pokój działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3045
 323. Dowozy dzieci do szkół w sezonie 2013/2014
  Wyświetleń: 3040
 324. UCHWAŁA NR 06/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3037
 325. Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 3035
 326. Zarządzenie Nr 240/2010 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udostępnienia informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów zawierających informację publiczną (...)
  Wyświetleń: 3035
 327. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3031
 328. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 3031
 329. Wydanie orzeczenia o konieczności sprawowania przez poborowego (żołnierza) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 3028
 330. Zamówienie w trybie art. 4 pkt 8 - NOWE
  Wyświetleń: 3018
 331. „Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346) ”-przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 3010
 332. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do wymagań dotyczących stacji demontażu pojazdów
  Wyświetleń: 3000
 333. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzieci polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 2994
 334. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wylosowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gmin w Pokoju w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 2988
 335. Zarządzenie nr 46/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 2980
 336. DOSTAWA ŻYWNOŚCI DLA SP DOMARADZ
  Wyświetleń: 2977
 337. Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 04 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2012 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2977
 338. Zarządzenie 142/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Ochrony Środowiska, którego integralną część stanowi Gminny Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2968
 339. Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2967
 340. Zawarcie małżeństwa cywilnego poza USC – USCP4a
  Wyświetleń: 2966
 341. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
  Wyświetleń: 2964
 342. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 2959
 343. Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu Otwartego Konkusru Ofert o przyznanie dotacji na wsparcie dzialnalnosci klubów sportowych z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 2958
 344. Udostępnianie rejestru wyborców oraz spisu wyborców
  Wyświetleń: 2957
 345. Wójt Gminy Pokój Ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy na 2011 r.
  Wyświetleń: 2941
 346. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych
  Wyświetleń: 2940
 347. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2016
  Wyświetleń: 2937
 348. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2017
  Wyświetleń: 2935
 349. Uchwała nr XXXIV.294.2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do
  Wyświetleń: 2927
 350. ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ SPÓŁKA Z O.O.
  Wyświetleń: 2915
 351. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 2913
 352. ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2013 r.
  Wyświetleń: 2901
 353. Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego
  Wyświetleń: 2897
 354. Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2892
 355. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pokoju etap I w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Żeromskiego, Rataja, Wolności, 1-go Maja, Reja, Mariacka, Średnia
  Wyświetleń: 2889
 356. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP2-OP_błąd
  Wyświetleń: 2887
 357. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2886
 358. Zarządzenie Nr 258/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2886
 359. Wyniki Wyborów Samorządowych 2014
  Wyświetleń: 2871
 360. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2867
 361. Zarządzenie nr 147/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 listopada 2008 roku
  Wyświetleń: 2862
 362. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2857
 363. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji, remontów i dróg
  Wyświetleń: 2850
 364. Dostawa opału na sezon 2013 - 2014
  Wyświetleń: 2849
 365. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 2849
 366. DOSTAWA ŻYWNOŚCI DLA SP POKÓJ
  Wyświetleń: 2848
 367. Dowozy dzieci niepłenosprawnych w sezonie 2013/2014
  Wyświetleń: 2848
 368. Wykaz dla działki 67/2 - Świercowskie
  Wyświetleń: 2847
 369. Aktywne Pokojanki 2013 - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 2840
 370. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
  Wyświetleń: 2836
 371. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. „Aktywne Pokojanki” na rok 2014 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2826
 372. Konkurs ofert na dotację dot. ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
  Wyświetleń: 2805
 373. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Bezpieczna przychodnia - zdrowie w zasięgu ręki
  Wyświetleń: 2797
 374. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2788
 375. ogłaszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok- II nabór
  Wyświetleń: 2787
 376. Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie
  Wyświetleń: 2781
 377. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 2778
 378. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 2767
 379. Droga transportu rolnego - działka 255/1, Lubnów.
  Wyświetleń: 2764
 380. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2763
 381. Udzielenie ulgi w podatkach dla podatników, dla których nie mają zastosowana przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  Wyświetleń: 2758
 382. Zarządzenie Nr 238/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2756
 383. Zarządzenie Nr 248/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2010 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania probl. alkohol.
  Wyświetleń: 2756
 384. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój ? nabór IV
  Wyświetleń: 2752
 385. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2014 r.
  Wyświetleń: 2744
 386. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku
  Wyświetleń: 2744
 387. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2742
 388. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości – RPP12
  Wyświetleń: 2742
 389. ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2741
 390. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2735
 391. Zawarcie małżeństwa konkordatowego – USCP5
  Wyświetleń: 2733
 392. Informacja PKW - prawo wyborcze
  Wyświetleń: 2732
 393. Projekt pn. Segreguję odpady-edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Pokój - zakup nagród w konkursie
  Wyświetleń: 2725
 394. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 2723
 395. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy – ELP2-C
  Wyświetleń: 2715
 396. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2708
 397. "Remont mostu na rzece Stobrawie w miejscowości Lubnów (kilometraż 0,25 km – dz. ew. nr 1/3 obręb Lubnów)"
  Wyświetleń: 2705
 398. WNOSZENIE PETYCJI
  Wyświetleń: 2702
 399. Zarządzenie Nr 220/A/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2698
 400. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 2696
 401. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ŚWIADCZENIE USŁUGI BANKOWEJ POLEGAJĄCEJ NA UDZIELENIU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Wyświetleń: 2695
 402. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2689
 403. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 20 października 2006 r.
  Wyświetleń: 2687
 404. Zarządzenie Nr 238C/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2687
 405. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie składowania odpadów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych
  Wyświetleń: 2687
 406. Nabór na stanowisko: pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2686
 407. Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2686
 408. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaradzu
  Wyświetleń: 2681
 409. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM -stanowisko podinspektora ds. edukacji ekologicznej i ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego
  Wyświetleń: 2677
 410. Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2673
 411. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2668
 412. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2668
 413. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym nr BG-1-9 oraz BG-1-11 w Domaradz- Świercowskie
  Wyświetleń: 2665
 414. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 2664
 415. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 2662
 416. Zarządzenie nr 275/2010 Wójta Gminy Pokój Z dnia 9 lipca 2010 r. W sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z siedziba przy ulicy Wojska Polskiego 26 w Pokoju
  Wyświetleń: 2640
 417. Zezwolenie na zorganizowanie zbiórki publicznej
  Wyświetleń: 2632
 418. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy kurników brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 2630
 419. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 18 sierpnia 2011 r.w sprawie informacji o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2629
 420. OPROCOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE sporządzone dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 2626
 421. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2014 rok
  Wyświetleń: 2624
 422. WÓJT GMINY POKÓJ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 2623
 423. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2619
 424. Zawiadomienie społeczeństwa poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2616
 425. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 2603
 426. Zawarcie małżeństwa cywilnego w USC – USCP4
  Wyświetleń: 2600
 427. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ:UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2598
 428. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. „Aktywne Pokojanki” na rok 2014
  Wyświetleń: 2598
 429. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2593
 430. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP4-OP
  Wyświetleń: 2593
 431. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2014/2015" - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2589
 432. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 28.09.2011 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2588
 433. ogłoszenie o zamówieniuPokój: Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie
  Wyświetleń: 2586
 434. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 2584
 435. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. Budowa automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania wody w Siedlicach
  Wyświetleń: 2583
 436. Zarządzenie nr 40/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 17.06.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 2581
 437. otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 2578
 438. Składy Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2577
 439. OBWIESZCZENIEGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pokoju z dnia 23 października 2006 r.
  Wyświetleń: 2564
 440. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 2564
 441. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. Budowy sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny przez gospodarstwo rolne FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 2562
 442. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustalenia zakresu raportu
  Wyświetleń: 2558
 443. Zarządzenie Nr 210/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2553
 444. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2551
 445. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2550
 446. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania
  Wyświetleń: 2549
 447. OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 2548
 448. Zarządzenie Nr 283/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za pierwsze półrocze 2010 roku
  Wyświetleń: 2547
 449. NFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 8 września 2015 r.- skład, siedziba, pełnione dyżury
  Wyświetleń: 2543
 450. Zarządzenie nr 285/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia o aukcji na sprzedaż autobusu marki Jelcz - Gimbus
  Wyświetleń: 2543
 451. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2541
 452. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki Nr 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój
  Wyświetleń: 2541
 453. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2539
 454. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2014/2015"
  Wyświetleń: 2538
 455. wiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie stacji paliw w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 2535
 456. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. Aktywne Pokojanki na rok 2013
  Wyświetleń: 2532
 457. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W PIERWSZEJ POŁOWIE 2015 ROKU
  Wyświetleń: 2529
 458. Publiczne Przedszkole w Pokoju
  Wyświetleń: 2525
 459. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ładza
  Wyświetleń: 2524
 460. Zarządzenie Nr 268.10 Wójta Gminy Pokój z dnia 02.06.2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 2522
 461. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2521
 462. Prostowanie/uzupełnianie aktów stanu cywilnego – USCP10
  Wyświetleń: 2520
 463. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec”
  Wyświetleń: 2519
 464. Zarządzenie nr 271/2010 Wójta Gminy Pokój Z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8
  Wyświetleń: 2518
 465. Zarządzenie Nr 212/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2515
 466. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM- stanowisko informatyk
  Wyświetleń: 2512
 467. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – USCP8
  Wyświetleń: 2510
 468. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w 2010 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2504
 469. Zarządzenie Nr 229/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2502
 470. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt małżeństwa – USCP9m
  Wyświetleń: 2499
 471. WÓJT GMINY POKÓJ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2496
 472. Komisje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2493
 473. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU z dnia 23 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2492
 474. Apel PKW do Wyborców dotyczący spisu wyborców
  Wyświetleń: 2491
 475. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 25 marca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2491
 476. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. Rozbudowy remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2489
 477. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” -przetarg ponowny - data ogłoszenia 28 lipca 2014 r. nr sprawy SG.IV.271.14.2014
  Wyświetleń: 2488
 478. Zasady wpisania do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2488
 479. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
  Wyświetleń: 2485
 480. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2013 roku
  Wyświetleń: 2484
 481. Zarządzenie Nr 272/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 2483
 482. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. edukacji ekologicznej i ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2482
 483. ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne
  Wyświetleń: 2481
 484. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 2480
 485. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 2478
 486. Zarządzenie nr 278/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia o aukcji na sprzedaż autobusu marki Jelcz ? Gimbus
  Wyświetleń: 2476
 487. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
  Wyświetleń: 2473
 488. Informacja o wyborze radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2468
 489. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2467
 490. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2466
 491. ”Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego” - przetarg ponowny 28-07-2014, nr sprawy: SG.IV.271.15.2014
  Wyświetleń: 2461
 492. Zarządzenie Wewnętrzne 6K/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy urzędu Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 2460
 493. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i rozbudowie kompleksu stawów w Krogulnej.
  Wyświetleń: 2456
 494. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 2453
 495. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2452
 496. Zmiana imion i nazwisk – USCP15
  Wyświetleń: 2452
 497. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2449
 498. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2439
 499. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12.10.2007 r
  Wyświetleń: 2438
 500. Zameldowanie na wniosek strony – ELP3
  Wyświetleń: 2436
 501. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 2431
 502. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2427
 503. Zawiadomienie o złożeniu wniosku dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny
  Wyświetleń: 2427
 504. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 11 października 2011 r. dotyczący dyżuru telefonicznego w dniu 15.10.2011 r.
  Wyświetleń: 2426
 505. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2425
 506. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie nienakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dot. rozbudowy remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2418
 507. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji?w miesjcowości Pokój
  Wyświetleń: 2412
 508. Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Siedlice - Zieleniec
  Wyświetleń: 2412
 509. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój - 10 maja 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2408
 510. Transmisja obrad Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2406
 511. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA NA RATY W 2009 r.
  Wyświetleń: 2406
 512. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą
  Wyświetleń: 2406
 513. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego – USCP12
  Wyświetleń: 2405
 514. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegajacego na Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój?.
  Wyświetleń: 2402
 515. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umorzającej postepowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie stacji paliw w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 2402
 516. Rejestracja zgonu – USCP14
  Wyświetleń: 2401
 517. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 8
  Wyświetleń: 2397
 518. „Remont drogi gminnej 101614 O Krogulna – Siedlice w kilometrze: 1,00 – 1,10; 2,95 – 3,15; 3,40 - 3,50; 3,70 – 3,80”
  Wyświetleń: 2395
 519. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – RPP1
  Wyświetleń: 2394
 520. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Wiejska m. Ładza”
  Wyświetleń: 2393
 521. Zarządzenie nr 143/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
  Wyświetleń: 2392
 522. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. zadań nieinwestycyjnych i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2391
 523. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. realizacji zadań inwestycyjnych i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2390
 524. Zarządzenie nr 37/14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2390
 525. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania
  Wyświetleń: 2387
 526. Zarządzanie nr 199.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 03.07.2009 roku w sprawie odwołania pogotowia oraz alarmu powodziowego na terenie gminy Pokój
  Wyświetleń: 2386
 527. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2382
 528. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2380
 529. Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 02.07.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 2376
 530. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych w miejscowości Domaradz.
  Wyświetleń: 2374
 531. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Fabryki Maszyn ROTOX w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 2373
 532. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 6
  Wyświetleń: 2369
 533. Informcja PKW - głosowanie w kraju
  Wyświetleń: 2367
 534. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. zo.o w Zielńcu
  Wyświetleń: 2367
 535. Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (testamentu)
  Wyświetleń: 2366
 536. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Zalesianiu gruntu tj. Działka Nr 107, 108 i 111 k.m.1 obręb 0027 Domaradz, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 2365
 537. Informacja dotycząca dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2363
 538. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Zalesieniu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 2361
 539. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. realizacji przedsięwzięcia Krogulna Stawy ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb.
  Wyświetleń: 2361
 540. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 2360
 541. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 1
  Wyświetleń: 2359
 542. Ogłoszenie o publicznym losowaniu kandydatów na członków wszystkich komisji obwodowych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 2357
 543. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwaunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz.
  Wyświetleń: 2357
 544. obwieszczenie o wydaniu postanopwienia w sparwie podjecia postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na ?zalesianiu gruntu tj. działka nr 107, 108, 111, k.m. 1 nr obrębu 0027 Domaradz, gm. Pokój?
  Wyświetleń: 2353
 545. Zawidomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowie i rozbudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 2351
 546. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 2350
 547. UCHWAŁA NR 05/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2345
 548. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. Z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2344
 549. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Pokój ogłasza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 2343
 550. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2342
 551. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2342
 552. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rataja w m. Pokój, dz. nr 478; 306/92; 60” - Nr sprawy: SG-IV.271.16.2014
  Wyświetleń: 2339
 553. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 2339
 554. OBWIESZCZENIE o drugiej części rozprawy administracyjnej dotyczacej fermy norek w miejscowości Świercowskie
  Wyświetleń: 2336
 555. Obwieszczenie o przedożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stawów rybnych ziemnych? na terenie działki nr 75, k.m. 1 obręb Ładza, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 2336
 556. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2015 r.
  Wyświetleń: 2335
 557. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 20 września 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2335
 558. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ustalającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 2334
 559. ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia pn. Centrum doświadczania świata
  Wyświetleń: 2334
 560. ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ZMIERZAJĄCEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW
  Wyświetleń: 2331
 561. Charaktersytyka Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2329
 562. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 2328
 563. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu
  Wyświetleń: 2328
 564. Uchwała Nr XXXIV.295.2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na obwody głosowania
  Wyświetleń: 2327
 565. Wydanie zaświadczenia w przypadku utraty dowodu osobistego – ELP10N
  Wyświetleń: 2325
 566. Obwieszczenie o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz s
  Wyświetleń: 2323
 567. Zawiadomienie o przestąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwziecia pn. Zalesianiu gruntów rolnych i nierolnych w sołectwie Domaradz.
  Wyświetleń: 2323
 568. Obwieszczenie o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisku dla przedsięwzięcia polegającego na Produkcji brykietu ze słomy i siana
  Wyświetleń: 2321
 569. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu dla przedsięzięcia pn. Bezpieczna przychodnia -zdrowie w zasięgu ręki
  Wyświetleń: 2320
 570. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegajacego na :budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrulturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji
  Wyświetleń: 2319
 571. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwziecia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 2315
 572. Zarządzenie Nr 235/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2315
 573. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 .10.2006 r.w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów naradnych oraz kandydatów na Wójta
  Wyświetleń: 2314
 574. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2314
 575. Zawiadomienie o sporządzeniu spisów wyborców
  Wyświetleń: 2314
 576. Sprzedaż działek numer 994/191 i 1/1313, obręb Pokój
  Wyświetleń: 2313
 577. Wójt Gminy Pokój ogłasza III nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok
  Wyświetleń: 2310
 578. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Inspektor ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 2308
 579. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2308
 580. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego - ELP4-C
  Wyświetleń: 2307
 581. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odwieszenia postępowania postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stawów rybnych ziemnych? na terenie działki nr 75,Ładza
  Wyświetleń: 2306
 582. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne
  Wyświetleń: 2303
 583. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
  Wyświetleń: 2298
 584. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 2298
 585. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie budynku szkoły w Ładzy
  Wyświetleń: 2298
 586. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci apn. Rozbudowie Gospodarstwa Rolnego Fałkopol.
  Wyświetleń: 2296
 587. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegajacego na wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 2296
 588. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2290
 589. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji w Pokoju.
  Wyświetleń: 2289
 590. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 2289
 591. Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017
  Wyświetleń: 2287
 592. ZARZĄDZENIE Nr 5/2004 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 19 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 2286
 593. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój 2015
  Wyświetleń: 2280
 594. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rrozbudowie Gospodrstwa Rolnego Fałkopol.
  Wyświetleń: 2279
 595. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o wystąpieniu do organów uzgadniających
  Wyświetleń: 2279
 596. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w miejscowosci Fałkowice
  Wyświetleń: 2276
 597. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 8 października 2010 r. - terminy dyżurów
  Wyświetleń: 2274
 598. Zarządzenie nr 95/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2272
 599. Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2015 r.
  Wyświetleń: 2269
 600. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i okreslenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. Wykonianiu dwóch odwiertów w miejscowości Pokój.
  Wyświetleń: 2266
 601. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2257
 602. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntu w miejscowości Domaradz
  Wyświetleń: 2257
 603. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2256
 604. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2254
 605. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia -Bezpieczna przychodnia zdrowie w zasiegu ręki
  Wyświetleń: 2253
 606. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie stawów rybnych ziemnych w Ładzy.
  Wyświetleń: 2253
 607. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie zakładu wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infra
  Wyświetleń: 2252
 608. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 2251
 609. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu dla przesięwzięcia polegajacego na Budowie stawów rybnych ziemnych w m. Ładza
  Wyświetleń: 2247
 610. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23 października 2010 r. - wydłużony termin dyżurów
  Wyświetleń: 2245
 611. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach?
  Wyświetleń: 2244
 612. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na przebudowie i budowie Gospodarstwa Rolnego Fałkopol
  Wyświetleń: 2242
 613. zawiadomienie o wydanej deczyji - Budowa tranzytowej sieci wodociagowej Siedlice - Zileleniec
  Wyświetleń: 2241
 614. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej
  Wyświetleń: 2240
 615. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2240
 616. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców – ELP6
  Wyświetleń: 2237
 617. Zawiadomienie o o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwziecia polegającego na zalesianiu działek Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 2237
 618. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2236
 619. zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiajacej wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia? Budowa stawów rybnych ziemnych? na terenie działki Nr 75 w m. Ładza, gmina Pokój,
  Wyświetleń: 2236
 620. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Zalesianiu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej w obrębie Domaradz.
  Wyświetleń: 2235
 621. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania i wystawieniu do organów uzgadniających
  Wyświetleń: 2233
 622. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/
  Wyświetleń: 2227
 623. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2225
 624. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w miesjcowości Zieleniec i częsci m. Pokój
  Wyświetleń: 2225
 625. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie farmy fotowoltaicznej w Pokoju.
  Wyświetleń: 2223
 626. UCHWAŁA NR 03/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23 października 2010 r. sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2223
 627. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek
  Wyświetleń: 2222
 628. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pokój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na niedzielę 25 maja
  Wyświetleń: 2221
 629. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fałkopolu
  Wyświetleń: 2221
 630. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2010 roku
  Wyświetleń: 2219
 631. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2219
 632. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2014 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 2218
 633. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 2215
 634. Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Pokój z 21.02.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
  Wyświetleń: 2211
 635. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi – ELP9
  Wyświetleń: 2209
 636. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – RFP4
  Wyświetleń: 2200
 637. Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu - Moje boisko Orlik 2012
  Wyświetleń: 2199
 638. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 i 1189/285 k.m. 3 Pokój
  Wyświetleń: 2198
 639. Uznanie ojcostwa – USCP2
  Wyświetleń: 2197
 640. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Skup złomu stalowego,jego składowanie oraz sprzedaż na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C. Pokój
  Wyświetleń: 2197
 641. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. Z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2194
 642. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi
  Wyświetleń: 2192
 643. Zawiadomienie o o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach na Dz. Nr 276 i 275 k.m. 2, obręb Fałkowice.
  Wyświetleń: 2191
 644. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2188
 645. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 2184
 646. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 2184
 647. Zawiadomienie o planowanej rozprawie administracyjnej w sparwie przedsięwzięcia polegajacego na Hodowli norek w miejscowości Świercowskie
  Wyświetleń: 2183
 648. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku w Ładzy
  Wyświetleń: 2183
 649. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 2181
 650. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2179
 651. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów rybnych w Ładzy
  Wyświetleń: 2178
 652. Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2177
 653. Zawiadomienie społeczeństwa o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2175
 654. Nabór na wolne stanowisko urzednicze- księgowy
  Wyświetleń: 2172
 655. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania aministracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2171
 656. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o zebraniu materiału dowodowego w sparwie Budowy dwóch niezależnych, wolnostojących- naziemnych instalacji fotowoltaicznych , na działkach nr 191/2 i nr 295 w obrębie miejscowości Domaradz gm. Pokój
  Wyświetleń: 2171
 657. ZAWIADOMIENIE O WYDANEJ DECZYJI BUDOWA AUTOMATYCZNEJ KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W SIEDLICACH
  Wyświetleń: 2170
 658. ZAWIADOMIENIE w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice
  Wyświetleń: 2170
 659. Przebudowa drogi gminnej 101616 O – ul. Leśna w m. Ładza
  Wyświetleń: 2169
 660. Referat finansów
  Wyświetleń: 2168
 661. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o dopuszczeniu Stowarzyszenia Ekologicznego do udziału w postepowaniu na prawach strony postępowania
  Wyświetleń: 2167
 662. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/ - RPP10
  Wyświetleń: 2166
 663. OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postepowania do czasu przedłozenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dl przedsięwzięcia Budowa stawów rybnych ziemnych w m. Ładza
  Wyświetleń: 2165
 664. Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
  Wyświetleń: 2163
 665. USŁUGI GEODEZYJNE - PRZETARG
  Wyświetleń: 2163
 666. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 2163
 667. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2162
 668. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pokój wraz z modernizacją kotłowni i zamontowaniu kolektorów słonecznych przy ob. oświatowym
  Wyświetleń: 2159
 669. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2158
 670. Budowa świetlicy wiejskiej w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2157
 671. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie piętrowego budynku usługowo ? mieszkalnego na wniosek Grupowej Praktyki Lekarskiej W.W.- MED .s.c Barbara Węgrzynowska, Jacek Wyrąbek
  Wyświetleń: 2157
 672. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegjacego na Budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne
  Wyświetleń: 2155
 673. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2153
 674. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2153
 675. Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wycowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek na Dz. Nr 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2153
 676. OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowan
  Wyświetleń: 2152
 677. WYJAŚNIENIA PKW DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU
  Wyświetleń: 2151
 678. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu)
  Wyświetleń: 2150
 679. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko podinspektora ds. realizacji zadań inwestycyjnych i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
  Wyświetleń: 2146
 680. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój?
  Wyświetleń: 2146
 681. Wójt Gminy Pokój, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności wymienionych nieruchomości - Krzywa Góra, Lubnów, Pokój, Zawiść, Domaradz
  Wyświetleń: 2145
 682. WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 2144
 683. Zawiadomienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku
  Wyświetleń: 2144
 684. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws. podjęcia postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntów rolnych i nierolnych w sołectwie Domaradz.
  Wyświetleń: 2140
 685. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hodowli Norek
  Wyświetleń: 2140
 686. Udzielenie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych dla podatników, dla których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – RFP2
  Wyświetleń: 2138
 687. WNOSZENIE SKARG I WNIOSKÓW
  Wyświetleń: 2137
 688. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziąływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek
  Wyświetleń: 2132
 689. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 2131
 690. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C., Pokój, ul. 1Maja 38/B, działka Nr 1249/174
  Wyświetleń: 2130
 691. „Zabezpieczanie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki OSP w Domaradzu w samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym”
  Wyświetleń: 2129
 692. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych...na lata 2005-2015
  Wyświetleń: 2129
 693. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji w miesjcowosci Pokój
  Wyświetleń: 2128
 694. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu komunalego mieszkalnego położonego w Pokoju przy ul. 1-go Maja 9 na czas nieoznaczony - ROZSTRZYGNIĘTY
  Wyświetleń: 2128
 695. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 9 grudnia 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2128
 696. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne upr. podm. zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy, działalności na rzecz osób niepełnospr. i w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2123
 697. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzajęcej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie istniejącej stacji paliw w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2123
 698. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój - 01.08.2014 r.
  Wyświetleń: 2121
 699. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2120
 700. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu – ELP5
  Wyświetleń: 2120
 701. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 2119
 702. ZAWIADOMIENIE O XXX sesji Rady Gminy Pokój - 28 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2117
 703. Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia-krogulna stawy-taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb
  Wyświetleń: 2115
 704. Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2112
 705. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określenie zakresu raportu dla przedsięwziecia pn. Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW w Domaradzu.
  Wyświetleń: 2112
 706. Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
  Wyświetleń: 2110
 707. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26.09.2007 r.
  Wyświetleń: 2110
 708. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ - RPP11
  Wyświetleń: 2109
 709. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2108
 710. Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 369/95, obręb Pokój na potrzeby założenia parkowego”
  Wyświetleń: 2107
 711. obwieszczenie o przekazaniu raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na zalesieniu gruntów w miejscowości domaradz.
  Wyświetleń: 2103
 712. Zarządzenie nr 127/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2097
 713. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego Falkopol.
  Wyświetleń: 2097
 714. Rejestracja urodzenia dziecka – USCP1
  Wyświetleń: 2095
 715. obwieszczenie o wydanej deczyji środowiskowej-dla przedsięwzięcia polegajacego na Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz, k.m. 3, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2094
 716. Rejestr instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
  Wyświetleń: 2092
 717. Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wycowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. budowie zbiorników naziemnych na gaz płynny wmiejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 2092
 718. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZ.203/6 W ŁADZY
  Wyświetleń: 2090
 719. UCHWAŁA ORAZ OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY W PLANIE Z.P. WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 2090
 720. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Domaradzka Kuźnia i Lubnów
  Wyświetleń: 2089
 721. Unieważnie prztargu na sprzedaż dzialek nr 994/191, 1/1313 położonych w Pokoju
  Wyświetleń: 2089
 722. WYKAZY DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE POKÓJ
  Wyświetleń: 2085
 723. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój
  Wyświetleń: 2084
 724. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 2079
 725. Radni Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2078
 726. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia dot. Przebudowy budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. Centrum Doświadczenia Świata
  Wyświetleń: 2078
 727. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 o. Domaradz
  Wyświetleń: 2076
 728. Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiajacej wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285.
  Wyświetleń: 2073
 729. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2072
 730. Obwieszczenie o drugiej rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.: Hodowla norek, dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2068
 731. Jednostki organizacyjne urzędu
  Wyświetleń: 2065
 732. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 25.09.2014 r.
  Wyświetleń: 2064
 733. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wyświetleń: 2064
 734. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku
  Wyświetleń: 2064
 735. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 2064
 736. ROKOWANIA DZ.954/213 POKÓJ, 145/2 LUBNÓW, 133/2 DABRÓWKA DOLNA
  Wyświetleń: 2061
 737. Projekt - Ja w szkole
  Wyświetleń: 2060
 738. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny.
  Wyświetleń: 2059
 739. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie Fabryki maszyn ROTOX.
  Wyświetleń: 2057
 740. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania pn.: Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy Środowiskowej w Krogulnej - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2056
 741. Działka numer 29/1 wies Domaradz
  Wyświetleń: 2055
 742. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 26 marca 2015 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 2052
 743. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice, gmina Pokój
  Wyświetleń: 2051
 744. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Zieleniec o nr: od 356/2 do 356/11
  Wyświetleń: 2048
 745. Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych
  Wyświetleń: 2048
 746. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodwego - dot. przedsięwzięcia: Produkcja brykietu ze słomy i siana-w m. Krzywa Góra
  Wyświetleń: 2048
 747. Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Pokój z 19.02.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych na 2013 rok
  Wyświetleń: 2047
 748. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 2047
 749. Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
  Wyświetleń: 2045
 750. Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszk. w szkołach podst.
  Wyświetleń: 2043
 751. Dostawa materiału opałowego
  Wyświetleń: 2042
 752. REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 2039
 753. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Krzywa Góra, Lubnów, Pokój, Jagienna
  Wyświetleń: 2039
 754. „Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji cz. zabytkowego założenia parkowego w Pokoju i działek przyległych do założenia ”
  Wyświetleń: 2036
 755. Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2033
 756. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 2032
 757. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROGULNEJ ETAP-I
  Wyświetleń: 2028
 758. ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ZMIERZAJĄCEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA PRODUKCJI BRYKIETU ZE SŁOMY I SIANA
  Wyświetleń: 2028
 759. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną – ROP8b
  Wyświetleń: 2025
 760. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w Gimnazjum w Pokoju
  Wyświetleń: 2024
 761. test
  Wyświetleń: 2024
 762. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie Fabryki Maszyn ROTOX Sp. z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 2024
 763. Zastępca wójta gminy
  Wyświetleń: 2022
 764. Obwieszczenie o wydanej deczyji umarzajacej postępowanie dla przedsięwzięcia polegajacego na termomodernizacji, modernizacji kotłowni i wykorzystania energii odnawilanej w budynkach uzyteczności publicznej Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2021
 765. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji? w miejscowości Pokój,
  Wyświetleń: 2018
 766. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2011 roku
  Wyświetleń: 2016
 767. ZAWIADOMIENIE O VI SESJI Rady Gminy Pokój - 30 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2015
 768. Dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2014
 769. test strony
  Wyświetleń: 2014
 770. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  Wyświetleń: 2013
 771. Zezwolenie na zorganizowanie zbiórki publicznej – ROP8a
  Wyświetleń: 2013
 772. Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP-1/2008 (Remont dróg)
  Wyświetleń: 2012
 773. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Pokoju
  Wyświetleń: 2012
 774. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2011
 775. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 2010
 776. Zarządzenie Nr 295/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 22 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2006
 777. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Zieleniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice i Pokój
  Wyświetleń: 2003
 778. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1999
 779. Sprzedaż działek numer 1014/1 i 90/1
  Wyświetleń: 1997
 780. Wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 1287/182 w obrębie miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1997
 781. II PRZETARG NA DZIAŁKI NR 161 i 165 w DOMARADZKIEJ KUŹNI
  Wyświetleń: 1991
 782. ZAWIADOMIENIE w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1990
 783. OGŁOSZENIE ROKOWAŃ NA DZIAŁKI NR 145/2 W LUBNOWIE I 133/2 W DĄBRÓWCE DOLNEJ
  Wyświetleń: 1988
 784. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek za byłą szkołą podstawową we wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1983
 785. Wykaz nieruchomości we wsi Zieleniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice i Pokój
  Wyświetleń: 1983
 786. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1981
 787. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1981
 788. OGŁOSZENIE PRZETARGU dz. 954/213 Pokój, 145/2 Lubnów, 133/2 Dąbrówka Dolna,
  Wyświetleń: 1979
 789. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacji przedsięwzięcia ?Krogulna Stawy? ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb
  Wyświetleń: 1979
 790. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” -przetarg ponowny - data ogłoszenia 9 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 1977
 791. dz. 182, obręb Domaradz, wieś Domaradz
  Wyświetleń: 1976
 792. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 1974
 793. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domaradzu
  Wyświetleń: 1974
 794. Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1974
 795. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 1973
 796. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na: Hodowli norek dz. 44/1, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 1973
 797. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodwego
  Wyświetleń: 1972
 798. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1970
 799. OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 1969
 800. Dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1968
 801. Przetarg nieograniczony na „Budowę i modernizację ścieżek oraz zagospodarowanie wokół nich terenu”
  Wyświetleń: 1968
 802. dz. 90/1, k.m. 1, obręb Krogulna
  Wyświetleń: 1967
 803. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku, inwestycja będzie zrealizowana w Ładzy.
  Wyświetleń: 1966
 804. Ja w szkole - IV przetarg
  Wyświetleń: 1962
 805. Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2016 r.
  Wyświetleń: 1962
 806. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 1962
 807. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1961
 808. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 1961
 809. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1958
 810. Informacja o wyborze oferty w postępowania na remont drogi gminnej 101614 O Krogulna - Siedlice.
  Wyświetleń: 1957
 811. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
  Wyświetleń: 1956
 812. BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1955
 813. Rokowania na sprzedaż dz. 356/1 we wsi Zieleniec (dawna szkoła)
  Wyświetleń: 1954
 814. Konsultacje Roczny program współpracy z organizacjami pozarzadowymi
  Wyświetleń: 1952
 815. OGŁOSZENIE ROKOWAŃ NA DZIAŁKI NR 145/2 W LUBNOWIE I 133/2 W DĄBRÓWCE DOLNEJ
  Wyświetleń: 1950
 816. Przebudowa części byłej szkoły na 4 mieszkalne lokale socjalne.
  Wyświetleń: 1948
 817. Dowozy dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1947
 818. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 1945
 819. Ustawy i Rozporządzenia
  Wyświetleń: 1944
 820. Ogłoszenie -przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu komunalnego w Żabieńcu 8
  Wyświetleń: 1943
 821. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W ZAWIŚCI ETAP I
  Wyświetleń: 1942
 822. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonania dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.
  Wyświetleń: 1940
 823. Zarządzenie nr 116/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 1940
 824. KONKURS OFERT NA ZADANIE - UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1939
 825. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2008 r.
  Wyświetleń: 1937
 826. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 1936
 827. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1936
 828. Dostawy opału na sezon grzewczy 2007/2008
  Wyświetleń: 1934
 829. Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1931
 830. Nieruchomość zabudowana ośrodkiem zdrowia w Pokoju
  Wyświetleń: 1930
 831. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 1929
 832. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Produkcji brykietu ze słomy i siana
  Wyświetleń: 1929
 833. ZARZĄDZENIE NR 231/2009 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 03 listopada 2009r.
  Wyświetleń: 1929
 834. dz. 242/1, obręb Lubnów, wies Lubnów
  Wyświetleń: 1927
 835. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 1926
 836. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1925
 837. Ponowny przetarg - Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1923
 838. wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2005r. oraz zezwoleń w tym podatku
  Wyświetleń: 1923
 839. opracowanie i wydruk kalendarza
  Wyświetleń: 1921
 840. III przetarg pn. Ja w szkole
  Wyświetleń: 1919
 841. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont cząstkowy dróg (patcher)
  Wyświetleń: 1918
 842. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1917
 843. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-WYMIAN DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ NA PCV W ZSG w POKOJU
  Wyświetleń: 1916
 844. Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1915
 845. Odbudowa drogi Siedlice, Krogulna - 101614 O (350 m, w kilometrze 0,8 km - 1,00 km oraz 2,8 km - 2,95 km)
  Wyświetleń: 1913
 846. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY BEZ PRZETARGU 643/2 I 36/1
  Wyświetleń: 1913
 847. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój - 20 stycznia 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1913
 848. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1912
 849. REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE ETAP-I
  Wyświetleń: 1912
 850. Zawiadomienie o sesji
  Wyświetleń: 1912
 851. Remont dróg gminnych - Patcher
  Wyświetleń: 1911
 852. Ja w szkole II
  Wyświetleń: 1910
 853. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia polegajacego na: ?Realizacji przedsięwzięcia ?Krogulna Stawy? ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb?,
  Wyświetleń: 1910
 854. Sieć wodociągowa Krogulna - Siedlice
  Wyświetleń: 1907
 855. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domaradzu
  Wyświetleń: 1906
 856. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m w miejscowości Pokój.
  Wyświetleń: 1905
 857. Działka numer 990/111, wieś Pokój
  Wyświetleń: 1904
 858. Wójt Gminy Pokój ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego na działce nr 177 w Domaradzu
  Wyświetleń: 1903
 859. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą – USCP7
  Wyświetleń: 1903
 860. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 04 września 2014 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1902
 861. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1901
 862. PRZETARG DĄBRÓWKA DOLNA DZ. 100/2 I DOMARADZKA KUŹNIA DZ. 161 I 165
  Wyświetleń: 1901
 863. Zamówienie publiczne: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W DRUGIEJ POŁOWIE 2015 ROKU
  Wyświetleń: 1901
 864. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1900
 865. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój II nabór
  Wyświetleń: 1900
 866. Oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1899
 867. dz. 24/5, obręb Krogulna, wieś Krogulna
  Wyświetleń: 1898
 868. Zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 1895
 869. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pokój - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1893
 870. NOWY PRZETARG - Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1891
 871. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-ZAWIŚĆ
  Wyświetleń: 1890
 872. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 1888
 873. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 1886
 874. Porządek obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1886
 875. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 1886
 876. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1885
 877. Działka 148/2 Krogulna, 128/1 Zawiść
  Wyświetleń: 1884
 878. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie wymiany okien i drzwi
  Wyświetleń: 1884
 879. Remont drogi gminnej 101613 O
  Wyświetleń: 1884
 880. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7
  Wyświetleń: 1882
 881. Kwartalne sprawozdania o nadwyżce
  Wyświetleń: 1880
 882. OGŁOSZENIE WÓJT GMINY POKÓJ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1880
 883. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania dotyczacego przedsięwzięcia polegajacego na Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka Nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 1879
 884. Termomodernizacja, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu kompleksu budynków Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1877
 885. „Zabezpieczanie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki OSP w Domaradzu w samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1876
 886. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 1876
 887. Odbudowa drogi nr 101613 O w m. Siedlice
  Wyświetleń: 1876
 888. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - działka numer 1/1313
  Wyświetleń: 1876
 889. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działce nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 1875
 890. Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 1874
 891. ZAWIADOMIENIE O VII sesji Rady Gminy Pokój - 28 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1874
 892. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1874
 893. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 1873
 894. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1873
 895. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1873
 896. Zarządzenie Nr 121.2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania (...) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP
  Wyświetleń: 1873
 897. REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE ETAP-I
  Wyświetleń: 1871
 898. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W KROGULNEJ ETAP I i II
  Wyświetleń: 1871
 899. Odbudowa rowów melioracyjnych w miejscowościach: Pokój, Żabiniec, Świercowskie, Siedlice, Domaradzka Kuźnia, Krogulna
  Wyświetleń: 1869
 900. OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 1869
 901. OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGTOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 1868
 902. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W ROKU 2005
  Wyświetleń: 1866
 903. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 1865
 904. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - LUBNÓW
  Wyświetleń: 1865
 905. PONOWNY PRZETARG Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Opolskiej we wsi Pokój
  Wyświetleń: 1864
 906. Remont dachu Kościoła Ewangelicko - Augsubrskiego w Pokoju
  Wyświetleń: 1864
 907. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2010/2011
  Wyświetleń: 1862
 908. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 1862
 909. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1862
 910. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1862
 911. Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1860
 912. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1859
 913. Sekretarz Gminy Pokój - brak
  Wyświetleń: 1859
 914. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 1858
 915. Dostawa pomocy dydaktycznych - zamówienie realizowane w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1857
 916. WYKONANIE ODWIERTU HYDROGEOLOGICZNEGO POSZUKIWAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO UJMUJĄCEGO WODĘ Z UTWORÓW TRZECIORZĘDOWYCH W M. SIEDLICE GMINA POKÓJ
  Wyświetleń: 1857
 917. REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1856
 918. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1856
 919. PRZETARG„Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz.I - zgodnie z zał. projektem budowlanym”
  Wyświetleń: 1855
 920. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1854
 921. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Ładza, Domaradz i Pokój).
  Wyświetleń: 1853
 922. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2008-2009
  Wyświetleń: 1851
 923. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odwieszenia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Hodowli Norek
  Wyświetleń: 1851
 924. Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1851
 925. REMONT CHODNIKÓW PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
  Wyświetleń: 1850
 926. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Domaradz-Świercowskie
  Wyświetleń: 1849
 927. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej
  Wyświetleń: 1849
 928. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1849
 929. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1847
 930. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DWUOTWOROWEGO
  Wyświetleń: 1847
 931. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1847
 932. Informacja o unieważnieniu postępowania nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 1846
 933. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 1844
 934. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU
  Wyświetleń: 1844
 935. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1844
 936. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1843
 937. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1843
 938. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- FAŁKOWICE
  Wyświetleń: 1843
 939. Modernizacja drogi gminnej Domaradz-Fałkowice (Gmina Pokój)
  Wyświetleń: 1842
 940. Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1841
 941. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1840
 942. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1840
 943. WYKAZY DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY ZIELENIEC 332/5 I DĄBRÓWKA DOLNA 90/11,90/12,90/13
  Wyświetleń: 1840
 944. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1839
 945. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 1838
 946. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOMARADZKA kUŹNIA
  Wyświetleń: 1837
 947. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2007 r.
  Wyświetleń: 1837
 948. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1836
 949. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1835
 950. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 1833
 951. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1833
 952. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - działka numer 994/191
  Wyświetleń: 1833
 953. Naprawa dróg gminnych
  Wyświetleń: 1832
 954. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1832
 955. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 1832
 956. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 1831
 957. Przebudowa częśći byłej szkoły na 3 mieszkalne lokale socjalne- drugi etap
  Wyświetleń: 1831
 958. Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  Wyświetleń: 1831
 959. Odbudowa rowów melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju
  Wyświetleń: 1830
 960. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1830
 961. Zawiadomienie z dnia 01 października 2008 roku
  Wyświetleń: 1830
 962. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2011 r.
  Wyświetleń: 1829
 963. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I i II
  Wyświetleń: 1829
 964. Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 1829
 965. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY SPECJALNEJ W NAMYSŁOWIE NA ROK 2006/2008
  Wyświetleń: 1827
 966. Informacja o naborze oraz Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Pokoju
  Wyświetleń: 1825
 967. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2016 r.
  Wyświetleń: 1825
 968. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1825
 969. Działka 164 w Dąbrówce Dolnej oraz lokale mieszkalne dla najemców (Zawiść i Świercowskie)
  Wyświetleń: 1823
 970. Przetarg nieograniczony na nieruchomość w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1822
 971. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1822
 972. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokumentację projektową związaną z budową wodociągów i kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1821
 973. „Dowóz do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu do 31.12.2016 r. w ramach przewozów regularnych." - przetarg ponowny (znak sprawy: SG-IX.271.6.2015)
  Wyświetleń: 1820
 974. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1820
 975. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w Szkole Podstawowej w Pokoju
  Wyświetleń: 1820
 976. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
  Wyświetleń: 1819
 977. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 1819
 978. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1817
 979. Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG-500 w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1816
 980. Sposoby ustanowiania aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1816
 981. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1816
 982. przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w m. Żabiniec
  Wyświetleń: 1815
 983. Terminy i miejsca przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie nowych obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 1815
 984. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie docieplenia ścian i dachu.
  Wyświetleń: 1814
 985. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 1814
 986. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1813
 987. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV łączącej linie napowietrzne relacji Pokój - Wołczyn oraz Wołczyn-Bogacica (odgałęzienie Szum)
  Wyświetleń: 1812
 988. Protokół nr XXXII z dnia 24.04.2006r.
  Wyświetleń: 1812
 989. Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych- pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, artykuły papiernicze
  Wyświetleń: 1810
 990. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY DZ. 689/18 POKÓJ
  Wyświetleń: 1810
 991. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1810
 992. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 1807
 993. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany porządkowej uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2015r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1807
 994. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY - DĄBRÓWKA DOLNA DZ. 100/2, DOMARADZKA KUŹNIA DZ. 161 I 165 K.M.1
  Wyświetleń: 1807
 995. Terminarz posiedzeń Komisji Budżetowej
  Wyświetleń: 1806
 996. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 1806
 997. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1805
 998. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój
  Wyświetleń: 1803
 999. ZAWIADOMIENIE O SESJI
  Wyświetleń: 1803
 1000. ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI POKÓJ W ULICACH: BRZESKA, KOŚCIELNA, SKOŚNA, PODLEŚNA I WINNA GÓRA
  Wyświetleń: 1800
 1001. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1799
 1002. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1798
 1003. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 1797
 1004. Przebudowa sanitariatów w budynku przy ul. Reymonta 3 w Ładzy
  Wyświetleń: 1797
 1005. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W LUBNOWIE ETAP I
  Wyświetleń: 1797
 1006. Zarządzenie - usunięte
  Wyświetleń: 1797
 1007. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I
  Wyświetleń: 1796
 1008. REMONT CHODNIKÓW PLACOW PARKINGÓW W FAŁKOWICACH.
  Wyświetleń: 1795
 1009. REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOPWEGO W DOMARADZU.
  Wyświetleń: 1795
 1010. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w budnku przy ulicy H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1795
 1011. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat - Krogulna, Ładza, Pokój, Zieleniec
  Wyświetleń: 1794
 1012. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz robót remontowych wewnętrznych
  Wyświetleń: 1793
 1013. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-LUBNÓW
  Wyświetleń: 1789
 1014. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1787
 1015. „Dowóz do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu do 31.12.2016 r.,w ramach przewozów regularnych"
  Wyświetleń: 1786
 1016. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1786
 1017. Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Pokój - 5 lutego 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1786
 1018. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 29 października 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1785
 1019. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1784
 1020. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1784
 1021. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1782
 1022. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 1782
 1023. Wójt Gminy Pokój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej dz. nr 356/1
  Wyświetleń: 1782
 1024. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1782
 1025. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych
  Wyświetleń: 1781
 1026. OGÓLNE OGŁOSZENIE O PRZETARGU działki nr 159/1, 159/2, 518/2 Domaradz, 171 Zieleniec, 1068/167 i 1053/27 do 1061/27 Pokój (ogródki)
  Wyświetleń: 1778
 1027. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1777
 1028. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 13
  Wyświetleń: 1776
 1029. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1776
 1030. Remont mostu (Siedlice 101614 O obiekt znajduje się w 3,9 km drogi)
  Wyświetleń: 1775
 1031. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1775
 1032. Informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 1774
 1033. Udostępnienie danych osobowych
  Wyświetleń: 1774
 1034. DOSTAWY OPAŁU SEZON GRZEWCZY 2006 / 2007 r.
  Wyświetleń: 1773
 1035. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1773
 1036. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej farmy fotowoltaicznej w obrębie Domaradz
  Wyświetleń: 1773
 1037. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu i nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1773
 1038. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1772
 1039. Odbudowa drogi gminnej 101605 O Domaradz - Fałkowice
  Wyświetleń: 1770
 1040. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1770
 1041. Remont dróg gminnych przy użyciu remontera
  Wyświetleń: 1768
 1042. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1768
 1043. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1768
 1044. Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1768
 1045. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1768
 1046. Odbudowa drogi Domaradzka Kuźnia - droga wew. dz. ew. nr 252 - 400 m
  Wyświetleń: 1767
 1047. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1765
 1048. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnienia
  Wyświetleń: 1765
 1049. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 1764
 1050. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 7
  Wyświetleń: 1763
 1051. Ponowny - Remont budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1763
 1052. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2015 rok
  Wyświetleń: 1761
 1053. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1760
 1054. przetarg nieograniczony na remonty dróg gminnych i ulic
  Wyświetleń: 1760
 1055. Remont Drogi gminnej Krogulna - Siedlice
  Wyświetleń: 1759
 1056. Dostawa samochodu 9-cio osobowego dla Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1758
 1057. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1758
 1058. Ponowny przetarg Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 1755
 1059. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1754
 1060. OBWIESZCZENIE O GRANICACH I OBWODACH GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 1753
 1061. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego - Budowa oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1753
 1062. przetarg nieograniczony na roboty budowlane
  Wyświetleń: 1752
 1063. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój - nabór III
  Wyświetleń: 1752
 1064. Udostępnianie rejestru wyborców oraz spisu wyborców
  Wyświetleń: 1751
 1065. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1750
 1066. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 28 października 2013 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1750
 1067. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1749
 1068. ?Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój?
  Wyświetleń: 1748
 1069. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pokój z dnia 3 marca 2008 roku
  Wyświetleń: 1746
 1070. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROGULNEJ ETAP-I
  Wyświetleń: 1746
 1071. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w budnku przy ulicy H. Sienkiewicza 10 w Pokoju
  Wyświetleń: 1746
 1072. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1746
 1073. Ja w szkole II - trzeci przetarg
  Wyświetleń: 1744
 1074. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Pokój - 26 maja 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1742
 1075. Jednostki organizacyjne urzędu i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1741
 1076. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 1741
 1077. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1741
 1078. Projekt Ja w szkole - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1738
 1079. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1738
 1080. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1737
 1081. OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 1735
 1082. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dowóz Zamówienie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci dla potrzeb projektu pn. Ja w szkole II
  Wyświetleń: 1735
 1083. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP-3/2007
  Wyświetleń: 1733
 1084. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 8 października 2010 r. - skład komisji
  Wyświetleń: 1730
 1085. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 1728
 1086. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z 24.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1726
 1087. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1726
 1088. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1725
 1089. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1725
 1090. JAK DOKONAĆ ZMIANY IMIENIA LUB NAZWISKA
  Wyświetleń: 1724
 1091. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 1722
 1092. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 2 marca 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1722
 1093. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VII przetarg
  Wyświetleń: 1721
 1094. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa poletka osadowego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1720
 1095. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Wyświetleń: 1720
 1096. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w szkole podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1718
 1097. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2008-2009 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1717
 1098. Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPOWO na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo
  Wyświetleń: 1714
 1099. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1714
 1100. Zawiadomienie Wójta Gminy Pokój o udostępnieniu do wglądu OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO PODSTAWOWEGO sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1711
 1101. Ja w szkole II - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1706
 1102. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią lokalną w miejscowości Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1705
 1103. Remont budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1705
 1104. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 6
  Wyświetleń: 1703
 1105. Termomodernizacja (przetarg ponowny) - wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1703
 1106. Wymeldowania na wniosek strony lub anulowanie zameldowania – ELP11
  Wyświetleń: 1702
 1107. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Domaradz-Świercowskie
  Wyświetleń: 1701
 1108. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 22 września 2010 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1698
 1109. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1697
 1110. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej/ wznowieniu działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1697
 1111. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 1696
 1112. Remont drogi gminnej nr 101605 O Dąbrówka Dolna - Zieleniec na odcinku Paryż - Domaradz
  Wyświetleń: 1696
 1113. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1695
 1114. Przebudowa przepustu dwuotworowego w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 1691
 1115. Roboty budowlane w zakresie remontu cząstkowego grysem, emulsją asfaltowa ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pokój, przy użyciu remontera
  Wyświetleń: 1691
 1116. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój
  Wyświetleń: 1687
 1117. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1686
 1118. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2015 r. o godz.14:00
  Wyświetleń: 1685
 1119. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 1684
 1120. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia w Pokoju - przetarg unieważniony
  Wyświetleń: 1682
 1121. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1681
 1122. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1680
 1123. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1679
 1124. Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1679
 1125. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.gminapokoj.pl OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGo PODSTAWOWEGo sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
  Wyświetleń: 1679
 1126. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1678
 1127. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. H. Sienkiewicza 10 w Pokoju
  Wyświetleń: 1677
 1128. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VIII przetarg
  Wyświetleń: 1675
 1129. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 1674
 1130. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
  Wyświetleń: 1673
 1131. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1672
 1132. ZARZĄDZENIE Nr 4/2004 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 19 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 1672
 1133. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
  Wyświetleń: 1670
 1134. Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1669
 1135. Przebudowa sanitariatów w budynku przy ul. Reymonta 3 w Ładzy na potrzeby Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
  Wyświetleń: 1669
 1136. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2010/2011 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1669
 1137. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Domaradzu (dz. nr 754/1) - odwołanie przetargu
  Wyświetleń: 1666
 1138. Uprawnienia osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum
  Wyświetleń: 1666
 1139. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego (...) w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1660
 1140. zawiadomienie o podjęicu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100”
  Wyświetleń: 1660
 1141. KOMUNIKAT- Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 października 2006 r.
  Wyświetleń: 1658
 1142. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2009/20010
  Wyświetleń: 1655
 1143. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy 1-go Maja w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1655
 1144. Zaproszenie do składania ofert na dokumentację projektową "Przebudowa węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój"
  Wyświetleń: 1655
 1145. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1654
 1146. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1654
 1147. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój - 7 listopada 2014 r. o godz.14.00
  Wyświetleń: 1654
 1148. Instalacja technologii kotłowni, instalacja solarna i elektryczna kompleksu oświatowego w Pokoju w ramach projektu Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1651
 1149. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji i urządzeń na oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1650
 1150. Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG-500 w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1649
 1151. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w kompleskie budynków Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1649
 1152. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa przejść siecią kanalizacyjną pod torami PKP w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1648
 1153. Ogłoszenie - Wójt Gminy Pokój ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 1648
 1154. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DOSTAWĘ OPAŁU SEZON 2005/2006
  Wyświetleń: 1647
 1155. OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1647
 1156. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
  Wyświetleń: 1645
 1157. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2012 r.
  Wyświetleń: 1643
 1158. konkurs ofert na zadanie pn.: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1641
 1159. Informacja PKW - głosowanie za granicą
  Wyświetleń: 1638
 1160. przetarg nieograniczony na dostawę opału
  Wyświetleń: 1636
 1161. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1636
 1162. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1635
 1163. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2007 r.
  Wyświetleń: 1634
 1164. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- MODERNIZACJA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA
  Wyświetleń: 1634
 1165. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - park w Pokoju
  Wyświetleń: 1633
 1166. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1630
 1167. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1628
 1168. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1628
 1169. Ogłoszenie Wójta Gminy Pokój o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Miejscowego planu
  Wyświetleń: 1627
 1170. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RAMACH PROJEKTU BUDOWY CIĄGU PIESZO ? ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W MIEJSCOWOŚCI POKÓJ UL. OPOLSKA
  Wyświetleń: 1627
 1171. XI PRZETARG na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1627
 1172. Zarządzenia Wójta 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1626
 1173. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY)
  Wyświetleń: 1618
 1174. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTC SP Z O.O. (...) w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1617
 1175. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Pokój - 24 lutego 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1617
 1176. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1617
 1177. Rozbudowa Remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni, etap dach
  Wyświetleń: 1616
 1178. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków miejscowości Kopalina
  Wyświetleń: 1614
 1179. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1614
 1180. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2015 r.
  Wyświetleń: 1611
 1181. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa boiska sportowego - obręb Zawiść
  Wyświetleń: 1609
 1182. Dziłka numer 336 wieś Doamardz
  Wyświetleń: 1607
 1183. Nabór na stanowisko wychowawca podwórkowy
  Wyświetleń: 1607
 1184. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 1607
 1185. ZAWIADOMIENIE O SESJI
  Wyświetleń: 1607
 1186. przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1604
 1187. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportu – AP4N
  Wyświetleń: 1604
 1188. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1604
 1189. X PRZETARG na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1603
 1190. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1601
 1191. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1601
 1192. Zapytanie ofertowe na zbieranie azbestu w trybie art. 4, pkt 8 Pzp - 29-09-2014
  Wyświetleń: 1601
 1193. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Zawiść
  Wyświetleń: 1599
 1194. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - V przetarg
  Wyświetleń: 1599
 1195. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Gimnazjum w Pokoju
  Wyświetleń: 1599
 1196. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1596
 1197. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w obrębie Domaradzka Kuźnia”
  Wyświetleń: 1594
 1198. Informacja PKW - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1590
 1199. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
  Wyświetleń: 1590
 1200. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY DZ. NR 145/2 lUBNÓW
  Wyświetleń: 1590
 1201. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 7 maja 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1589
 1202. Oświadczenia majątkowe za 2018 r.
  Wyświetleń: 1588
 1203. Ogłoszenie - Wójt Gminy Pokój ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 1587
 1204. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1585
 1205. Wyjaśnienie treści specyfikacji na dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1581
 1206. Wójt Gminy Pokój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej dz. nr 356/1 (I przetarg odbył się 18-01-2008 r.)
  Wyświetleń: 1579
 1207. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1579
 1208. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  Wyświetleń: 1578
 1209. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych - AP1N
  Wyświetleń: 1574
 1210. Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1571
 1211. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VI przetarg
  Wyświetleń: 1567
 1212. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1567
 1213. zapytanie ofertowe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26
  Wyświetleń: 1563
 1214. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2016 rok
  Wyświetleń: 1556
 1215. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1556
 1216. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1553
 1217. Dopisania do spisu wyborców, głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1550
 1218. Ustalenie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1550
 1219. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój - 28.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1549
 1220. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NIERUCHOMOŚCI GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1542
 1221. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 347, 346)
  Wyświetleń: 1541
 1222. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1539
 1223. Zatwierdzenie podziału nieruchomości – CP7N
  Wyświetleń: 1539
 1224. Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Pokój na lata 2009-2012
  Wyświetleń: 1534
 1225. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój - 12.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1532
 1226. Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości opłaty od posiadania psów – AP2N
  Wyświetleń: 1531
 1227. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – AP3N
  Wyświetleń: 1530
 1228. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Lubnów
  Wyświetleń: 1529
 1229. Termomodernizacja, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Pokoju
  Wyświetleń: 1526
 1230. WYKAZ DO SPRZEDAŻY DZIAŁKA NR 133/2 DABRÓWKA DOLNA
  Wyświetleń: 1525
 1231. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1522
 1232. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1522
 1233. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1521
 1234. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1513
 1235. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy
  Wyświetleń: 1505
 1236. Remont drogi gminnej 101623 O - ul. 1 Maja w Pokoju
  Wyświetleń: 1504
 1237. Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 1504
 1238. Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2017 r.
  Wyświetleń: 1504
 1239. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2015 r.
  Wyświetleń: 1503
 1240. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Pokój - 28 marca 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1503
 1241. Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 1501
 1242. Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1500
 1243. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1500
 1244. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum
  Wyświetleń: 1493
 1245. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego – CP8N
  Wyświetleń: 1492
 1246. Termomodernizacja - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1492
 1247. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1490
 1248. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Pokój, 945/245
  Wyświetleń: 1489
 1249. ZAWIADOMIENIE O IX sesji Rady Gminy Pokój - 10 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1486
 1250. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 24 czerwca 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1485
 1251. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1484
 1252. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i budowie oczyszczalni ścieków w Pokoju”
  Wyświetleń: 1484
 1253. Sprzedaż przetargowa nieruchomości – CP1N
  Wyświetleń: 1482
 1254. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (01-02-2010 r.)
  Wyświetleń: 1479
 1255. Zawiadomienie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1479
 1256. Zamiana nieruchomości – CP3N
  Wyświetleń: 1477
 1257. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pokój w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1475
 1258. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju - przetarg uzupełniający
  Wyświetleń: 1473
 1259. PRZETARG „Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz.I - zgodnie z zał. projektem budowlanym” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1472
 1260. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2012/2013 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1472
 1261. ZAWIADOMIENIE O VIII sesji Rady Gminy Pokój - 25 czerwca 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1472
 1262. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 3 lutego 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1469
 1263. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 369/95
  Wyświetleń: 1468
 1264. Budżet Gminy Pokój na 2013 rok
  Wyświetleń: 1466
 1265. Zwołanie pierwszego posiedzenia GKW
  Wyświetleń: 1464
 1266. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1461
 1267. Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 1461
 1268. ROKOWANIA PO II PRZETARGU Z DNIA 22-08-2005
  Wyświetleń: 1460
 1269. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju -ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1459
 1270. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 25 maja 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1456
 1271. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2013 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 1455
 1272. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21 grudnia 2016 r. - informacja o składzie, siedzibie i dyżurach komisji
  Wyświetleń: 1450
 1273. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 22 marca 2012 r. o godz. 15.30
  Wyświetleń: 1449
 1274. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1447
 1275. Zaproszenie do składania ofert cenowych na usuwanie azbestu VII nabór 2016 - ROZSTRZYGNIĘCIE
  Wyświetleń: 1445
 1276. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 10.01.2005 rok
  Wyświetleń: 1442
 1277. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1442
 1278. „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ”
  Wyświetleń: 1440
 1279. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompowniami lokalnymi w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1439
 1280. Budżet Gminy Pokój na 2015 rok
  Wyświetleń: 1438
 1281. Zaproszenie do składania ofert cenowych na Wykonanie oferty oraz jej realizację w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju z dnia 1 marca 2016 r. na realizacje zadań wynikających z „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” - wybór oferty
  Wyświetleń: 1438
 1282. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1437
 1283. Przetarg nieograniczony„Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym” - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1437
 1284. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1436
 1285. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradz wraz z przysiółkami
  Wyświetleń: 1435
 1286. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZATNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1435
 1287. ZAWIADOMIENIE O XXXIII sesji Rady Gminy Pokój - 29 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1435
 1288. Przetarg nieograniczony: Dowóz do placówek oświatowych na terenie gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w okresie od 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r. w ramach przewozów regularnych - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1433
 1289. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Krogulna
  Wyświetleń: 1430
 1290. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27 października 2011 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1426
 1291. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 1 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1424
 1292. Ponowny - Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1423
 1293. zapytanie ofertowe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26,
  Wyświetleń: 1423
 1294. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Domaradz, gm. Pokój
  Wyświetleń: 1421
 1295. „Przebudowa drogi gminnej nr 101619 O Domaradz – Fałkowice, dz. nr 61/2, na długości 995m”
  Wyświetleń: 1419
 1296. Imienne wykazy głosowań radnych Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1418
 1297. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1418
 1298. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 1417
 1299. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1416
 1300. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
  Wyświetleń: 1408
 1301. Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego w trybie pierwszeństwa na rzecz jego najemcy – CP2N
  Wyświetleń: 1407
 1302. PRZEBUDOWA SANITARIATOW W BUDYNKU PRZY UL. REYMONTA 3 W ŁADZY NA POTRZEBY OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
  Wyświetleń: 1403
 1303. Modernizacja drogi gminnej 101616 O Domaradz - Fałkowice
  Wyświetleń: 1401
 1304. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1399
 1305. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice”
  Wyświetleń: 1399
 1306. Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO – CDŚ ”
  Wyświetleń: 1398
 1307. Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Pokój - 7 lutego 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1398
 1308. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój - 29 sierpnia 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1392
 1309. Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1391
 1310. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Pokój - 6 września 2010
  Wyświetleń: 1388
 1311. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW - do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju - w temacie: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych
  Wyświetleń: 1387
 1312. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 28 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1385
 1313. Przetarg nieograniczony: Dowóz do placówek oświatowych na terenie gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w okresie od 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r. w ramach przewozów regularnych
  Wyświetleń: 1383
 1314. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój - 31 stycznia 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1383
 1315. zapytanie ofertowe dotyczące „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2018”
  Wyświetleń: 1377
 1316. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – CP4N
  Wyświetleń: 1376
 1317. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 8 lutego 2011 r. o godz.14:00
  Wyświetleń: 1376
 1318. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 28 października 2011 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1375
 1319. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania budynku szopo-wiaty na budynek demontażu pojazdów (...) w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1374
 1320. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 1/2007
  Wyświetleń: 1373
 1321. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 30 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1372
 1322. I PRZETARG NA DZIAŁKI W ŁADZY, POKOJU I DOMARADZU W DNIU 09-10-2006
  Wyświetleń: 1367
 1323. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 708/2 k.m. 3 - obręb Domaradz
  Wyświetleń: 1366
 1324. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 1 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1366
 1325. Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 23 marca 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1365
 1326. Zawiadomienie stron postepowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”
  Wyświetleń: 1365
 1327. UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1363
 1328. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój - 20 lipca 2011 r. o godz. 13:00
  Wyświetleń: 1362
 1329. Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1359
 1330. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r.w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1358
 1331. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 6 grudnia 2010 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1358
 1332. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Pokój - 8 września 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1358
 1333. Przetarg Ponowny - Przewozy szkolne w roku szkolnym 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1355
 1334. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 29 października 2012 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1353
 1335. Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy w Pokoju w dniu 26 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1352
 1336. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIEŃ 20.11.2006
  Wyświetleń: 1351
 1337. Budżet Gminy Pokój na 2014 rok
  Wyświetleń: 1349
 1338. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+700 - 23+300"
  Wyświetleń: 1347
 1339. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 27 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1346
 1340. Przetarg niegraniczony robocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CDŚ.
  Wyświetleń: 1345
 1341. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój - 31 maja 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1345
 1342. Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Pokój - 18 lutego 2013 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1345
 1343. Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój - przetarg ponowny 2018.02.09
  Wyświetleń: 1343
 1344. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 26 kwietnia 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1343
 1345. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.
  Wyświetleń: 1339
 1346. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 23 lutego 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1339
 1347. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 25 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1339
 1348. Zawiadomienie stron postępowania o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój ”
  Wyświetleń: 1336
 1349. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 15 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1331
 1350. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 8 lutego 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1330
 1351. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój (ponowne)
  Wyświetleń: 1328
 1352. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1326
 1353. WYKAZY DO SPRZEDAŻY 21-07-2006
  Wyświetleń: 1325
 1354. OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1324
 1355. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój - 18 marca 2013 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1321
 1356. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pokój Zarządzenie Wójta Gminy Pokój nr 20B_2018 z 24.05.2018
  Wyświetleń: 1319
 1357. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój przeprowadzonych w dniu 12 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 1313
 1358. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. RACHUNKOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNO-PRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE FINANSÓW
  Wyświetleń: 1307
 1359. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 24 marca 2011 r. o godz.15:30
  Wyświetleń: 1307
 1360. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodwego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięw. poleg. na :„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1306
 1361. Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Pokój - 25 października 2010
  Wyświetleń: 1305
 1362. Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji dyżurów przedszkoli prowadzonych przez gminę Pokój w 2016 r.
  Wyświetleń: 1303
 1363. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pokój na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 1301
 1364. Przetarg "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka Centrum Doświadczania Świata cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym"
  Wyświetleń: 1301
 1365. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 27 grudnia 2013 r. o godz. 13.00
  Wyświetleń: 1298
 1366. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 28 marca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1296
 1367. Przetarg nieograniczony „Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym”
  Wyświetleń: 1294
 1368. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1294
 1369. „Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój” - prztarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1293
 1370. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju ogłasza konkurs na stanowisko: młodszego bibliotekarza
  Wyświetleń: 1291
 1371. Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu
  Wyświetleń: 1288
 1372. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO - dz. nr 1092/191 a.m.1 obręb Pokój i dz. nr 219 a.m. 2 obręb Krogulna
  Wyświetleń: 1287
 1373. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 28 grudnia 2010 r. o godz. 13:00
  Wyświetleń: 1287
 1374. Zawiadomienie o podjęciu postepowania administracyjnego dla zmiany projektu budowlanego Pt. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurniki niosek z silosami paszy (obiekt nr 1,2 – I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m.2,obręb Fałkowic
  Wyświetleń: 1285
 1375. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej - 31 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1282
 1376. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na :„rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój
  Wyświetleń: 1281
 1377. WÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1279
 1378. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (dz. nr 945/245)
  Wyświetleń: 1277
 1379. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę budek lęgowych dla ptaków - wyjaśnienia
  Wyświetleń: 1275
 1380. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2020
  Wyświetleń: 1273
 1381. Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Pokój - 7 listopada 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1270
 1382. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią lokalną w miejscowości Ładza
  Wyświetleń: 1269
 1383. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Pokój - 20 października 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1268
 1384. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 7 lipca 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1267
 1385. ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1265
 1386. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od śr. Transportowych i podatku od nieruchomości – AP7N
  Wyświetleń: 1263
 1387. Ogłoszenie o ustym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 210 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00067054/0
  Wyświetleń: 1261
 1388. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 26 listopada 2012 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1260
 1389. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 19 marca 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1258
 1390. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego – AP5N
  Wyświetleń: 1256
 1391. ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1256
 1392. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 7 lipca 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1253
 1393. Przetarg - Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1248
 1394. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój - 6 września 2013 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1245
 1395. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 11 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1242
 1396. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (nr 1197/188 k.m. 1, obręb Pokój), KW 71760
  Wyświetleń: 1241
 1397. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 380 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 1240
 1398. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 3 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1239
 1399. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 25 czerwca 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1236
 1400. Senior + - przetarg nieograniczony remont budynku
  Wyświetleń: 1231
 1401. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju
  Wyświetleń: 1228
 1402. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 28 grudnia 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1223
 1403. Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CDŚ.nr sprawy: SG-IX.271.9.2016
  Wyświetleń: 1221
 1404. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój
  Wyświetleń: 1212
 1405. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności dz. nr 142/3 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00042332/2
  Wyświetleń: 1211
 1406. Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Pokój - 1 grudnia 2010 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1199
 1407. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój na środowisko.
  Wyświetleń: 1197
 1408. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia , rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego – AP6N
  Wyświetleń: 1193
 1409. Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1183
 1410. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój - 10 kwietnia 2013 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1177
 1411. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego–ul.Opolska w m .Pokój na środowisko
  Wyświetleń: 1173
 1412. Przedsiebiorczy przedszkolak- przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1172
 1413. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Pokój - 28 czerwca 2010
  Wyświetleń: 1170
 1414. Ogłoszenia o II ustnych przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz.208, 209, 210 k.m. 2, obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1166
 1415. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolsk
  Wyświetleń: 1164
 1416. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wiaty, na działce ewidencyjnej nr 409/2 k.m.1 obręb Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1161
 1417. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1154
 1418. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 14 listopada 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1152
 1419. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2016 r.
  Wyświetleń: 1137
 1420. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2017 rok
  Wyświetleń: 1136
 1421. zapytanie ofertwe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK BIUROWY W POKOJU PRZY UL. WOLNOŚCI, DZ. EW. NR 106, A. M. 6, W KONTEKŚCIE UBIEGANIA SIĘ O DOF. Z RPOWO
  Wyświetleń: 1135
 1422. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 23 maja 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1130
 1423. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze- podinspektor ds. dróg i gospodarki nieruchomościami, podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi i promocji gminy .
  Wyświetleń: 1124
 1424. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
  Wyświetleń: 1123
 1425. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój - 17 września 2012 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1123
 1426. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1122
 1427. ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SG.IV.6733.3.2017
  Wyświetleń: 1122
 1428. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2019 r.
  Wyświetleń: 1119
 1429. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz.209 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00071420/8
  Wyświetleń: 1113
 1430. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 2 lutego 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1105
 1431. ZAWIADOMIENIE O XXXII sesji Rady Gminy Pokój - 18 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1104
 1432. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 25 sierpnia 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1100
 1433. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o nienakładaniu obowiązku sporzadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie budynku w Ładzy
  Wyświetleń: 1087
 1434. Przetarg nieograniczony: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokój-2018 rok
  Wyświetleń: 1076
 1435. Przetarg nieograniczony na remont odcinka drogi gminnej nr 101612- ulica Średnia w miejscowości Krogulna
  Wyświetleń: 1073
 1436. Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2017 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1071
 1437. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój - 26 września 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1067
 1438. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora, w okresie 2017-2018 r., Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy-Szczepienie HPV na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 1061
 1439. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra - Pokój
  Wyświetleń: 1060
 1440. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 r. - 2023 r.
  Wyświetleń: 1060
 1441. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.
  Wyświetleń: 1057
 1442. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR
  Wyświetleń: 1056
 1443. Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 25 maja 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1056
 1444. Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Pokój - 27 maja 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1054
 1445. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia loaklizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Kopalina
  Wyświetleń: 1053
 1446. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2018 r.
  Wyświetleń: 1052
 1447. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (dz. nr 142/3 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna ), KW OP1U/00042322/2
  Wyświetleń: 1051
 1448. Ogłoszenie o ustnym pzetargu ograniczonymdo rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz. nr 208 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00071419/8
  Wyświetleń: 1047
 1449. Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Pokój - 10 listopada 2010 r. o godz.13:00
  Wyświetleń: 1046
 1450. Przedsiębiorczy przedszkolak II- ponowny 19.04
  Wyświetleń: 1045
 1451. Zarządzenia Wójta 2015
  Wyświetleń: 1041
 1452. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
  Wyświetleń: 1040
 1453. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie działki ewidencyjnej nr 489/3 k.m. 3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1030
 1454. Budżet Gminy Pokój na 2019 rok
  Wyświetleń: 1029
 1455. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Pokój - 18 czerwca 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1027
 1456. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój 15-07-2016 r. - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1024
 1457. ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Pokój oraz powołania komisji d.s. konsultacji dotyczących zmiany nazwy ulicy w Pokoju
  Wyświetleń: 1024
 1458. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „ Przebudowa węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój "
  Wyświetleń: 1022
 1459. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 29 marca 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1021
 1460. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 30 października 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1017
 1461. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
  Wyświetleń: 1013
 1462. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku w Ładzy
  Wyświetleń: 1013
 1463. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 „NAM 7003A” planowana na działce nr 228 w Fałkowicach, obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 1010
 1464. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 234 i 149 Ładza
  Wyświetleń: 1009
 1465. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 1008
 1466. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej - 31 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 1006
 1467. Lokalizacja inwestycji celu publicznego obejmującego budowę tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice
  Wyświetleń: 1004
 1468. ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora, w okresie 2017-2018 r., „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 1000
 1469. Zastępca Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 998
 1470. Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 30.01.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 991
 1471. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 50 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej i Paryżu
  Wyświetleń: 987
 1472. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 549/2, 620, 619 Kozuby
  Wyświetleń: 980
 1473. Uchwała Nr XXIII/159/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychi zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 978
 1474. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn”
  Wyświetleń: 968
 1475. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 4 lat (Krogulna, Pokój, Zieleniec, Ładza)
  Wyświetleń: 963
 1476. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2016 r.
  Wyświetleń: 960
 1477. Budżet Gminy Pokój na 2016 rok
  Wyświetleń: 954
 1478. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami” CPV 45231300-8, 45232423-3, 45231000-5,45111200-0
  Wyświetleń: 953
 1479. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 179/2 w Kopalinie
  Wyświetleń: 952
 1480. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń małej architektury, na działce ewidencyjnej nr 739 k.m.1 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 939
 1481. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych na działkach ewidencyjnych nr 143, 144 k.m.1 obręb Krogulna
  Wyświetleń: 936
 1482. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o ponownym trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 933
 1483. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 179/1 Kopalina
  Wyświetleń: 932
 1484. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne, na części działki ewidencyjnej nr 256 k.m.1 obręb Ładza
  Wyświetleń: 932
 1485. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 929
 1486. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na 2020 rok
  Wyświetleń: 917
 1487. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie administarcyjne ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polega. na „Rewitalizacji z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”
  Wyświetleń: 909
 1488. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w najmem w drodze przetargu: w Zieleńcu i Lubnowie
  Wyświetleń: 907
 1489. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 256, 255 Lubnów
  Wyświetleń: 902
 1490. Wykazy nieruchomości przeznaczonych w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 897
 1491. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR
  Wyświetleń: 897
 1492. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 178, 201/1 Krogulna, ul.Rybacka
  Wyświetleń: 896
 1493. Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Pokój - 5 września 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 888
 1494. OBWIESZCZENIE  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Pokój – GPZ Wołczyn odgałęzienie Fałkowice Ferma Piskląt: na działkach nr 226, 224, 197 obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 887
 1495. Rejestr instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
  Wyświetleń: 887
 1496. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 883
 1497. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja zabytkowej dzwonnicy w ramach istniejącego terenu usług publicznych – OSP, na działce ewidencyjnej nr 137 k.m.2 obręb Lubnów
  Wyświetleń: 876
 1498. nowa strona BIP
  Wyświetleń: 874
 1499. Oświadczenia majątkowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 874
 1500. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 67/1 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 870
 1501. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Paryż
  Wyświetleń: 862
 1502. " Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"13.08.2018
  Wyświetleń: 859
 1503. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 175, Lubnów, ul.Szkolna
  Wyświetleń: 857
 1504. Zawiadomienie o wznowienieu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. „Centrum Doświadczania Świata” wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 857
 1505. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"30.07.2018
  Wyświetleń: 847
 1506. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, Krogulna
  Wyświetleń: 845
 1507. Konsultacje społeczne 2016.08.24
  Wyświetleń: 844
 1508. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra - Pokój w km 27+300 do km 28+550
  Wyświetleń: 840
 1509. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna
  Wyświetleń: 837
 1510. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno - kablowej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn w Lubnowie i Fałkowicach
  Wyświetleń: 837
 1511. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa linii 110 kV relacji GPZ Pokój – GPZ Namysłów, na działkach nr 155, 362/4, 362/6, 186 k.m.2 ob. Krogulna
  Wyświetleń: 837
 1512. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 834
 1513. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działce nr 179/1 Kopalina
  Wyświetleń: 832
 1514. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 825
 1515. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” obręb Lubnów
  Wyświetleń: 820
 1516. Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej w Urzędzie Gminy Pokój - referenta ds. zarządzania projektami samorządowymi
  Wyświetleń: 817
 1517. „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ”
  Wyświetleń: 816
 1518. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Podziemna stacja podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Paryż
  Wyświetleń: 815
 1519. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „NAM 7003A” na terenie działki ewidencyjnej nr 228 k.m.2 obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 805
 1520. Konkurs na kierownicze stanowisko
  Wyświetleń: 804
 1521. Nabór na wolne stanowisko - kierownik projektu
  Wyświetleń: 800
 1522. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami” CPV 45231300-8, 45232423-3, 45231000-5,45111200-0
  Wyświetleń: 800
 1523. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 5 grudnia 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 797
 1524. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzajacego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla rozbudowy drogi na odcinku Krzywa Góra
  Wyświetleń: 796
 1525. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój-VIII nabór 2017
  Wyświetleń: 793
 1526. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przdsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 789
 1527. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” Lokalizacja inwestycji: Gmina Pokój, obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 779
 1528. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w Krzywej Górze na działce nr 476/13
  Wyświetleń: 778
 1529. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 175, Lubnów
  Wyświetleń: 777
 1530. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu)
  Wyświetleń: 773
 1531. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR
  Wyświetleń: 772
 1532. Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Pokój z 27.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2018 r.
  Wyświetleń: 767
 1533. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenie drogi gminnej na działkach nr 743, 760 Domaradz
  Wyświetleń: 765
 1534. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
  Wyświetleń: 763
 1535. Zapytanie ofertowe dotyczące „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2019" - 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 761
 1536. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 760
 1537. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 20 lutego 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 760
 1538. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej i powiatowej na działkach nr 234 i 149 Ładza, ul.Wolności i ul.Leśna
  Wyświetleń: 759
 1539. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 759
 1540. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 380 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 757
 1541. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Pokój w 2017 r.
  Wyświetleń: 757
 1542. zupytanie
  Wyświetleń: 755
 1543. „Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu”
  Wyświetleń: 753
 1544. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne, na części działki ewidencyjnej nr 256 k.m.1 obręb Ładza
  Wyświetleń: 752
 1545. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 178, 201/1 Krogulna
  Wyświetleń: 751
 1546. Budżet Gminy Pokój na 2018 rok
  Wyświetleń: 748
 1547. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL - ELP7
  Wyświetleń: 745
 1548. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Domaradz
  Wyświetleń: 744
 1549. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki ewidencyjnej nr 476/13 k.m.3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 744
 1550. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działce nr 179/2 w Kopalinie
  Wyświetleń: 743
 1551. Usługa transportowa- przewóz dzieci z placówek przedszkolnych w Pokóju w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak.” w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 742
 1552. Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2018 rok
  Wyświetleń: 742
 1553. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 742
 1554. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedlice
  Wyświetleń: 740
 1555. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 738
 1556. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej, na terenie działki ewidencyjnej nr 489/3 k.m.3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 735
 1557. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR-przetarg ponowny
  Wyświetleń: 733
 1558. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR-przetarg ponowny
  Wyświetleń: 733
 1559. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Pokój, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 729
 1560. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 728
 1561. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2015
  Wyświetleń: 725
 1562. Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego CPV 71314300-5
  Wyświetleń: 725
 1563. Usługa transportowa- przewóz dzieci z placówek przedszkolnych w Pokóju w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak.” w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 724
 1564. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 743, 760 Domaradz
  Wyświetleń: 721
 1565. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiał dowodowego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550.na środowisko
  Wyświetleń: 721
 1566. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Lubnów
  Wyświetleń: 718
 1567. Zaproszenie do składania ofert cenowych na usunięcie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych zeskładowanych na posesji stanowiącej własność Gminy Pokój w miejscowości Lubnów
  Wyświetleń: 714
 1568. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działkach nr 549/2, 620, 619 Kozuby
  Wyświetleń: 711
 1569. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 709
 1570. Zapytanie- ofertowe projekt, skład,druk i dostawa kalendarza planszowego na 2019 rok
  Wyświetleń: 708
 1571. Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 05.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gm. Pokój w 2018 r. i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 708
 1572. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
  Wyświetleń: 704
 1573. Budżet Gminy Pokój na 2017 rok
  Wyświetleń: 700
 1574. zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 699
 1575. Zarządzenie nr OR.I.120.49.2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 698
 1576. Zapytanie ofertowe: termin 2.01.2020 -ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH -MIENIE KOMUNALNE GMINY POKÓJ CPV 90511000-2, 90512000-9, 90533000-2
  Wyświetleń: 697
 1577. Imienny wykaz głosowań radnych na V sesji w dniu 20.02.2019 r.
  Wyświetleń: 694
 1578. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materialu dodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 691
 1579. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach poprzez przebudowę budynku świetlicy w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
  Wyświetleń: 690
 1580. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materialu dodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 690
 1581. Informacja Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji społecznych dot. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 689
 1582. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” Lokalizacja inwestycji: Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna, ul.Młyńska
  Wyświetleń: 689
 1583. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550”
  Wyświetleń: 688
 1584. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Zieleńcu, o pow. 69,6 m2 znajdującego się na działce nr 112/1 obręb Zieleniec
  Wyświetleń: 684
 1585. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia stawierdzajacego braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 679
 1586. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza, na działkach nr 104, 111/1, 112, 110, 147, 116 ob. Okoły, Gmina Murów oraz na działkach nr 440/1, 576, 562 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 677
 1587. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działkach nr 256, 255 Lubnów
  Wyświetleń: 675
 1588. Zawiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 673
 1589. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postepowania admnistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 672
 1590. Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pokój, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi w m. Domaradzka K., Dąbrówka D., Lubnów
  Wyświetleń: 670
 1591. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Pokój - 17 października 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 668
 1592. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój - 18 września 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 664
 1593. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakup i montaż wiat przystankowych w ilości 2 sztuk na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 660
 1594. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przed. pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 659
 1595. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój
  Wyświetleń: 650
 1596. Skład Rady Gminy - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 647
 1597. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 646
 1598. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na Montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt, w istniejącym Gospodarstwie Rolnym FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 641
 1599. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 417/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2
  Wyświetleń: 640
 1600. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 634
 1601. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8
  Wyświetleń: 634
 1602. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Pokoju, znajdującego się na działce nr 802/67 obręb Pokój
  Wyświetleń: 632
 1603. SCHEMAT przeprowadzania czynności sprawdzających
  Wyświetleń: 628
 1604. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 375 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 627
 1605. Zapytanie ofertowe na druk i dostawę „Przeglądu - Informatora Samorządowego Gminy Pokój” w 2019 roku
  Wyświetleń: 626
 1606. Zapytanie ofertowe projekt, skład, druk i dostawa kalendarza planszowego na 2020 rok
  Wyświetleń: 626
 1607. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 626
 1608. Ponowe zaproszenie do składania ofert cenowych -półpalisada
  Wyświetleń: 625
 1609. Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie ulotek edukacyjnych
  Wyświetleń: 625
 1610. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna, ul.Młyńska
  Wyświetleń: 622
 1611. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 620
 1612. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt w istniejącym Gospodarstwie Rolnym „FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 619
 1613. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Pokój z 27.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Pokój w 2018 r.
  Wyświetleń: 612
 1614. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 604
 1615. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 601
 1616. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 598
 1617. zapytanie ofertowe dotyczące „Sporządzenia operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2019"
  Wyświetleń: 598
 1618. Informacja o wyborze - Zaproszenie do składania ofert cenowycn na dostawę sadzonek drzew
  Wyświetleń: 593
 1619. Skargi (wnioski)
  Wyświetleń: 592
 1620. Zaporszenie do składania ofert cenowych na opracowanie i wykonanie pocztówek
  Wyświetleń: 591
 1621. Obweszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji calu publicznego - budowa linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 2 słupów 15 kV na działkach 123, 128, 82, 16, 15 k.m. 1 obręb Ładza.
  Wyświetleń: 588
 1622. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w m. Krogulna
  Wyświetleń: 588
 1623. Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Pokój - 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 584
 1624. Zapytanie ofertowe-przeglądy budowlane
  Wyświetleń: 582
 1625. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Zawiść, na działce nr 15 obręb Zawiść
  Wyświetleń: 581
 1626. Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (...)
  Wyświetleń: 581
 1627. Przetarg na sprzedaż 2 budynków mieszkalnych z budynkami gospodarczymi w Dąbrówce Dolnej
  Wyświetleń: 570
 1628. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 27 grudnia 2018 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 568
 1629. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i segregowania odpadów innych niż niebezpieczne
  Wyświetleń: 567
 1630. Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy
  Wyświetleń: 566
 1631. Projekt „Przystań karp we wsi Pokój” realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
  Wyświetleń: 560
 1632. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt urodzenia – USCP9u
  Wyświetleń: 558
 1633. Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 552
 1634. Przetarg nieograniczony na „Budowę i modernizację ścieżek oraz zagospodarowanie wokół nich terenu”
  Wyświetleń: 550
 1635. Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu
  Wyświetleń: 549
 1636. Dostawa wyposażenia w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
  Wyświetleń: 547
 1637. Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 541
 1638. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2017 r.
  Wyświetleń: 540
 1639. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach poprzez przebudowę budynku świetlicy w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
  Wyświetleń: 539
 1640. Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju -Zapytanie ofertowe na zakup kamery i statywu
  Wyświetleń: 538
 1641. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej i Domaradzkiej Kużni
  Wyświetleń: 536
 1642. Zapytanie ofertowtowe:Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących- CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  Wyświetleń: 532
 1643. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju Etap I”
  Wyświetleń: 531
 1644. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2017 r.
  Wyświetleń: 524
 1645. Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 524
 1646. Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
  Wyświetleń: 523
 1647. SCHEMAT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PODATKOWEJ
  Wyświetleń: 523
 1648. WNOSZENIE PETYCJI
  Wyświetleń: 521
 1649. Plan Zamówień Publicznych na 2018
  Wyświetleń: 520
 1650. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór na wolne stakowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 520
 1651. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę półpalisady
  Wyświetleń: 520
 1652. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: zabudowane obręb Domaradz i Lubnów
  Wyświetleń: 514
 1653. Zapytanie ofertowe-przeglądy elektryczne
  Wyświetleń: 514
 1654. strona w trakcie wypełniania
  Wyświetleń: 511
 1655. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 508
 1656. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 507
 1657. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w m. Krogulna
  Wyświetleń: 507
 1658. zapytanie ofertowe usługa przeglądu i legalizacji sprzętu p- pożarowego a w szczególności : okresowa kontrola sprawności gaśnic i hydrantów p.poż znajdujących się w obiektach i na terenie Zamawiającego w gminie Pokój do 15.02.2019 r.
  Wyświetleń: 506
 1659. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – akt zgonu – USCP9z
  Wyświetleń: 505
 1660. Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 504
 1661. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w sołectwie Domaradz
  Wyświetleń: 499
 1662. Obwieszczenie Wojewody opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 498
 1663. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu w spr ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi woj. nr 454 w m. Ładza
  Wyświetleń: 496
 1664. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 489
 1665. Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji w dniu 23.01.2019 r.
  Wyświetleń: 487
 1666. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń małej architektury w ramach istniejącego terenu usług oświaty - Domaradz
  Wyświetleń: 487
 1667. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 478
 1668. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok
  Wyświetleń: 477
 1669. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8
  Wyświetleń: 475
 1670. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój - 26 czerwca 2019 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 475
 1671. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju Etap I”
  Wyświetleń: 474
 1672. Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 472
 1673. DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych członków komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 468
 1674. Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 468
 1675. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja zabytkowej dzwonnicy w ramach istniejącego terenu usług publicznych – OSP, Lubnów
  Wyświetleń: 466
 1676. Zarządzenie nr OR.I.0050.6.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 465
 1677. Zarządzenie Nr OR.I.120.45.2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2019 r. i pracy komisji
  Wyświetleń: 463
 1678. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę taśmy ochronnej do podwiązywania palików ochronnych sadzonek drzew
  Wyświetleń: 462
 1679. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6
  Wyświetleń: 453
 1680. Zarządzenie nr OR.I.0050.7.2019 z 30.01.2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 453
 1681. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4
  Wyświetleń: 450
 1682. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego w miejscowości Kopalina
  Wyświetleń: 448
 1683. „Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 02.09.2019 r. do 28.02.2020 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu”
  Wyświetleń: 445
 1684. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 444
 1685. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój - 29 maja 2019 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 444
 1686. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wiaty - teren usług publicznych – świetlicy wiejskiej, Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 443
 1687. ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój CPV: 7141000-5
  Wyświetleń: 443
 1688. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Paryżu
  Wyświetleń: 440
 1689. Zawiadomienie stron postępowania o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia planowanego w miejscości Krogulna na środowisko
  Wyświetleń: 439
 1690. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW -Informacja o dofinansowaniu usuwania azbestu w roku 2019
  Wyświetleń: 435
 1691. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (nr 530/112 k.m. 6, obręb Pokój), KW OP1U/00074088/9
  Wyświetleń: 433
 1692. Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi w Dąbrówce Dolnej przy ul. Budkowskiej 1
  Wyświetleń: 430
 1693. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubnowie (dz. nr 228/6 k.m. 2, , obręb Lubnów), KW OP1U/00070873/1
  Wyświetleń: 428
 1694. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej na działkach o nr 455/6, 454/1, obreb Domaradz
  Wyświetleń: 427
 1695. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego polegajacego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”
  Wyświetleń: 421
 1696. zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowieniu stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla rozbudowy drogi na odcinku Krzywa Góra
  Wyświetleń: 420
 1697. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 415
 1698. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. 30/4, obręb Siedlice,
  Wyświetleń: 415
 1699. Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i
  Wyświetleń: 414
 1700. Przewóz dzieci z placówek przedszkolnych w Pokoju w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak.” w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS
  Wyświetleń: 408
 1701. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP2-OP
  Wyświetleń: 403
 1702. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 400
 1703. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 395
 1704. Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: ”Krogulna Stawy – Mikro Elektrownia Wodna, polegającej na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlok przy jazie młyńskim na młynówce na środowisko
  Wyświetleń: 390
 1705. Zapytanie ofertowe Nadzór inwestorski zadanie pn. „Odbudowa i konserwacja ogrodzenia zabytkowego, prace konserwatorskie i remontowe oraz odbudowa zabytków upr. bud. architektoniczne bez ograniczeń 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
  Wyświetleń: 389
 1706. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój - 22 stycznia 2020 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 389
 1707. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 388
 1708. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8
  Wyświetleń: 383
 1709. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności, o pow. 1,7 ha dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8 - cena wywoławcza 40 000 zł
  Wyświetleń: 383
 1710. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.
  Wyświetleń: 377
 1711. Zarządzenie nr OR.I.0050.18.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 r.
  Wyświetleń: 373
 1712. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym i gospodarczymi w Lubnowie przy ul. Szkolnej 13
  Wyświetleń: 371
 1713. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 371
 1714. ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lubnowie (dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów), KW OP1U/00070873/1-cena wywoławcza 50000 zł
  Wyświetleń: 370
 1715. ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 369
 1716. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności działka nr 417/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2
  Wyświetleń: 367
 1717. ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności, 0,97 ha, dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8- cena wywoławcza 15 000 zł
  Wyświetleń: 365
 1718. Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji w dniu 24.04.2019 r.
  Wyświetleń: 363
 1719. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 353
 1720. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego polegajacego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”
  Wyświetleń: 353
 1721. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administarcyjnego dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwizęcia pn.Podłączenie do eksploatacji studni nr 2 na ujęciu wody w Siedlicach
  Wyświetleń: 350
 1722. Ogłoszenie o  ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 349
 1723. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w sołectwie Domaradzdz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4 -cena wywoławcza 20 000 zł netto
  Wyświetleń: 344
 1724. Zarządzenie nr OR.I.120.46.2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 rok
  Wyświetleń: 342
 1725. Zarządzenie nr OR.I.0050.16.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 340
 1726. Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej na jazie młyńskim rzeki Młynówki w Krogulnej
  Wyświetleń: 338
 1727. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności 0,33 ha, dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1- cena wywoławcza 5000 zł
  Wyświetleń: 336
 1728. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 331
 1729. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej w częsci działki nr 15, obręb Ładza
  Wyświetleń: 331
 1730. Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji w dniu 29.05.2019 r.
  Wyświetleń: 330
 1731. Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy lini napowietrzno-kablowej nN w Krogulnej.
  Wyświetleń: 327
 1732. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 324
 1733. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Remont drogi gminnej w m. Zawiść ul. Opustowa, dz. 162 k.m. 1 obręb Zawiść, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
  Wyświetleń: 321
 1734. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wybór realizatora, w roku 2019 r., „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 320
 1735. Zapytanie ofertowe na dostawę oraz montaż fabrycznie nowego wyposażenia gastronomicznego oraz wyposażenia meblowego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
  Wyświetleń: 313
 1736. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji umarzajacej dla przedsięwizęcia polegajacego na Montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt -do termicznego unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  Wyświetleń: 312
 1737. Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokój- dla Zieleńca, na okres trzech lat
  Wyświetleń: 311
 1738. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071366/1
  Wyświetleń: 310
 1739. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8- cena wywoławcza 50 000 zł
  Wyświetleń: 308
 1740. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 375 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00066219/8
  Wyświetleń: 307
 1741. Zapytanie ofertowe na drogowskaz wskazujący kierunek zwiedzania w ramach realizacji projektu
  Wyświetleń: 304
 1742. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwizęcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna” na środowisko
  Wyświetleń: 303
 1743. Zapytanie ofertowe na wykonanie dzieła z przygotowaniem ekspozycji w zakresie zdjęć z lotu ptaka
  Wyświetleń: 290
 1744. Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju -Zapytanie ofertowe na zakup kamery i statywu
  Wyświetleń: 286
 1745. Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ”Podłączenie do eksploatacji studni nr 2 na ujęciu wody w Siedlicach”
  Wyświetleń: 281
 1746. Decyzja zatwierdzająca ustalone przez Zakład Wodociagów i Usług Komunalnych EKOWOD sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pokój na okres 3 lat
  Wyświetleń: 280
 1747. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej w częsci działki nr 15, obręb Ładza
  Wyświetleń: 279
 1748. Korekta wykazu stron postępowania w toczacym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna
  Wyświetleń: 277
 1749. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii napowietrzno-kablowej nN od słupa nr 67 do słupa nr 75 na działkach 210/2, 211, 212, 213/1, 213/2, 186 k.m. 2, 154 k.m. 1 ob. Krogulna.
  Wyświetleń: 277
 1750. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 47/1 a.m. 1 obręb Lubnów, KW OP1U/00038098/8 w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 276
 1751. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych 2 budynki mieszkalne i gospodarcze położonej w Dąbrówce Dolnej (nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8- cena wywoławcza 30000 zł
  Wyświetleń: 275
 1752. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej w częsci działki nr 15, obręb Ładza
  Wyświetleń: 273
 1753. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 5/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6
  Wyświetleń: 272
 1754. DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO, 29-30.04.2019
  Wyświetleń: 268
 1755. Realizacja 4 cyklów warsztatów: plastycznych, rękodzielniczych, animacyjnych, fotograficzno-przyrodniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 266
 1756. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej w częsci działki nr 15, obręb Ładza
  Wyświetleń: 265
 1757. Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na rzece Młynówce, w miejscowosci Krogulna
  Wyświetleń: 262
 1758. ZAPYTANIE OFERTOWE - NA DRUK I DOSTAWĘ GAZETY SAMORZĄDOWEJ GMINY POKÓJ PN. "PRZEGLĄD - INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY POKÓJ" CPV 22458000-5
  Wyświetleń: 259
 1759. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Paryżu (dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6 cena wywoławcza 25 000 zł netto
  Wyświetleń: 258
 1760. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej w częsci działki nr 15, obręb Ładza
  Wyświetleń: 258
 1761. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 4/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6
  Wyświetleń: 255
 1762. Zarządzenie nr OR.I.0050.26.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Pokój w 2019 r.
  Wyświetleń: 253
 1763. DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 248
 1764. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodwego w postępowaniu w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej w Krogulnej
  Wyświetleń: 247
 1765. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
  Wyświetleń: 244
 1766. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 5/1 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00084082/0
  Wyświetleń: 244
 1767. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę cz. dz. nr 277/2 w Zieleńcu
  Wyświetleń: 243
 1768. Imienny wykaz głosowań radnych na IX sesji w dniu 26.06.2019 r.
  Wyświetleń: 237
 1769. Szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych - 20.05.2019 r.
  Wyświetleń: 234
 1770. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu deczyji umarzajacej dla przedsięwizęcia polegajacego na Montażu instalacji-specjalistycznego pieca do spopielania martwych zwierząt -do termicznego unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  Wyświetleń: 234
 1771. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1
  Wyświetleń: 231
 1772. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 4/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6
  Wyświetleń: 229
 1773. Zarządzenie Nr OR.I.0050.70.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2020 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 229
 1774. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2018 r.
  Wyświetleń: 228
 1775. DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 223
 1776. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w trybie przetargowym na okres 4 lat
  Wyświetleń: 223
 1777. Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji w dniu 18.09.2019 r.
  Wyświetleń: 217
 1778. Informacja dotycząca udostępniania spisu wyborców i wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 217
 1779. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej ziemnej 15kV wraz z ustawieniem 2 słupów 15kV na działkach 127, 123, 82, 16, 15 k.m. 1 obręb Ładza
  Wyświetleń: 212
 1780. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  Wyświetleń: 207
 1781. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2018 r.
  Wyświetleń: 205
 1782. Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, które odbyły się w dniu 17.06.2019 r.
  Wyświetleń: 201
 1783. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna na środowiska
  Wyświetleń: 197
 1784. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  Wyświetleń: 194
 1785. Zawiadomienie stron postępowania o podjęciu postępowania w sparwie wydania dec. środowiskowej dla przedsięwizęcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”
  Wyświetleń: 178
 1786. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II. 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
  Wyświetleń: 175
 1787. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2020 r.
  Wyświetleń: 168
 1788. Zarządzenie nr OR.I.0050.25.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 166
 1789. Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, które odbyły się w dniu 21.08.2019 r.
  Wyświetleń: 165
 1790. Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie ulotek edukacyjnych
  Wyświetleń: 165
 1791. Zarządzenie nr OR.I.0050.41.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 165
 1792. Zarządzenie Nr OR.IV.0050.46.2019 z 13.09.2019r. w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 163
 1793. Zarządzenie nr OR.I.0050.3.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie Planu przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej na 2019 rok
  Wyświetleń: 160
 1794. Zarządzenie nr OR.I.0050.5.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pokój
  Wyświetleń: 159
 1795. Zarządzenie nr OR.I.0050.10.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2019 roku
  Wyświetleń: 157
 1796. DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO - 17-18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 155
 1797. Zarządzenie nr OR.I.0050.12.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 155
 1798. Zarządzenie nr OR.I.0050.21.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pokoju
  Wyświetleń: 153
 1799. Zarządzenie nr OR.I.0050.4.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)
  Wyświetleń: 151
 1800. Zarządzenie nr OR.I.0050.1.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pokój
  Wyświetleń: 148
 1801. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 13 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
  Wyświetleń: 142
 1802. Zarządzenie nr OR.I.0050.23.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 141
 1803. Zarządzenie nr OR.I.0050.42.2019 z 28.08.2019 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju
  Wyświetleń: 136
 1804. Zarządzenie nr OR.I.0050.20.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 133
 1805. OBWIESZCZENIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZAJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ STSkpo 12/12/160 na działce ewidencyjnej nr 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 125
 1806. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, animacyjne, fotograficzno-przyrodnicze
  Wyświetleń: 124
 1807. Informacja o wystąpieniu o uzgodnienia
  Wyświetleń: 123
 1808. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna
  Wyświetleń: 122
 1809. Zarządzenie nr OR.I.0050.13A.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.
  Wyświetleń: 118
 1810. Imienny wykaz głosowań radnych na XI sesji w dniu 20.11.2019 r.
  Wyświetleń: 117
 1811. Zarządzenie Nr OR.I.0050.54.2019 z 14.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 117
 1812. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „zalesieniu ok. 1 ha działki nr 1041(obręb 0027 Domaradz) realizowanego w ramach: PROW 2014-2020
  Wyświetleń: 116
 1813. ZARZĄDZENIE OR.I.0050.60.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania lokalnego koordynatora programu profilaktyki czerniaka
  Wyświetleń: 114
 1814. Zarządzenie nr OR.I.0050.27.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 112
 1815. Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji w dniu 18.12.2019 r.
  Wyświetleń: 110
 1816. Zarządzenie Nr OR.I.0050.49.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia liczby członków i składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Pokoju
  Wyświetleń: 108
 1817. Zarządzenie nr OR.I.0050.30.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu, podczas jego nieobecności
  Wyświetleń: 105
 1818. Zarządzenie nr OR.I.0050.45.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 9 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 105
 1819. Zawiadomienie spoełczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwizęcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój na środowisko
  Wyświetleń: 102
 1820. Zarządzenie nr OR.I.0050.29.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru obwieszczenia o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 101
 1821. Zawiadomienie stron postępowania - osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 405/1, k.m. 2, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 101
 1822. Nabór na wolne stanowisko pomocnicze robotnik gospodarczy w Urzędzie Gminy Pokój w Referacie SG
  Wyświetleń: 96
 1823. Zarządzenie nr OR.I.0050.37.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu wyłącznie w postaci elektronicznej
  Wyświetleń: 94
 1824. OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SG.IV.6733.4.2019
  Wyświetleń: 91
 1825. Zarządzenie nr OR.I.0050.28.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora, w roku 2019 „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - Szczepienie HPV na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 88
 1826. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 399 (obręb 0027) w miejsc Domaradz
  Wyświetleń: 88
 1827. Zawiadomienie spoełczeństwa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarnkowaniach dla przedsięwizęcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna"
  Wyświetleń: 84
 1828. Zarządzenie nr OR.I.0050.2.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ryczałtu pieniężnego za zapewnienie stałej gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 83
 1829. Zarządzenie nr OR.I.0050.13.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 81
 1830. Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna
  Wyświetleń: 81
 1831. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice.
  Wyświetleń: 80
 1832. Zarządzenie nr OR.I.0050.3.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 77
 1833. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pokój"
  Wyświetleń: 74
 1834. Zarządzenie nr OR.I.0050.17.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej dotyczącego przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy
  Wyświetleń: 74
 1835. Zarządzenie nr OR.I.0050.19.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju do zastępowania Kierownika w sprawach związanych z bieżącą działalnością Ośrodka
  Wyświetleń: 74
 1836. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Pokój - 26 lutego 2020 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 74
 1837. Zarządzenie nr OR.I.0050.11.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia cennika za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w czasopiśmie „Przegląd” - Informator Samorządowy Gminy Pokój, wydawanym przez Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 69
 1838. Zarządzenie nr OR.I.0050.69.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2020 rok
  Wyświetleń: 69
 1839. Zarządzenie Nr OR.I.0050.65.2019 Wójta Gminy Pokój z 04.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany uchwały nr XI/76/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 20.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy (..)
  Wyświetleń: 66
 1840. Zarządzenie nr OR.I.0050.22.2019 Wójta Gminy Pokój z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 65
 1841. Plan Zamówień Publicznych na 2020
  Wyświetleń: 63
 1842. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21.01.2020 r. - skład Komisji, terminy dyżurów
  Wyświetleń: 53
 1843. DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 49
 1844. Wójt Gminy Pokój ogłasza ustne przetargi nieograniczone i ograniczony na nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Termin przetargu 13.03.2020 r.
  Wyświetleń: 48
 1845. Zarządzenie nr OR.I.0050.6.2020 z 29.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 44
 1846. Imienny wykaz głosowań radnych na XIII sesji w dniu 22.01.2020 r
  Wyświetleń: 41
 1847. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę i najem
  Wyświetleń: 38
 1848. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postepowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwizęcia pn.Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na dz. nr 275 i 276, obręb Fałkowice.
  Wyświetleń: 36
 1849. „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
  Wyświetleń: 32
 1850. Zarządzenie nr OR.I.0050.4.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 26
 1851. INFORMACJA dotycząca udostępnienia spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój, zarządzonych na 1 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 25
 1852. Zawiadmienie stron postępowania-osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 405/1, k.m. 2, obręb Domaradz o wydanym postanowieniu
  Wyświetleń: 22
 1853. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie istniejących budynków na kurniki w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 22
 1854. Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu inwestycji pn.Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój na środowisko
  Wyświetleń: 22
 1855. Zarządzenie nr OR.I.0050.7.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych
  Wyświetleń: 21
 1856. Zarządzenie nr OR.I.0050.8.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 05.02.2020 r. w sprawie ustalenia cennika za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w gazecie lokalnej „Przegląd” - Samorządowy Informator Gminy Pokój wydawany przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 15
 1857. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie istniejących budynków na kurniki w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 14
 1858. Zawiadomienie stron postępowania, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 1040, k.m. 3, obręb Domaradz, o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 13
 1859. Zawiadomienie stron postępowania którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 1047, k.m. 3, obręb Domaradz o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 12
 1860. Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnienia raportu dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. przedsięwizęcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój
  Wyświetleń: 12
 1861. Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do uzupelnienia raport o oddziaływaniu inwestycji pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój" na środowisko
  Wyświetleń: 2
Metryczka
 • wytworzono:
  21-10-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  21-10-2013 12:16
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Pokój
  odwiedzin: 8969
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl