Urząd Gminy Pokój

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
557795001465092518735734660140679436653458282736227492722984
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
553916389453991579425370663002614345414351455500796618759649
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
319663077231006370134413632578398313854939946526304354951637
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
15792428392186121853119063140665120349118583102959104599148239
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000028527
 1. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 68246
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 43746
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 40183
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 27561
 5. Otwarty konkurs ofert
  Wyświetleń: 16914
 6. Zamówienia_publiczne
  Wyświetleń: 16151
 7. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 14121
 8. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 12302
 9. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 12250
 10. Inne informacje
  Wyświetleń: 11695
 11. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 10752
 12. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 10447
 13. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 9495
 14. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju
  Wyświetleń: 8917
 15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 8033
 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju
  Wyświetleń: 8014
 17. Wykazy działek do sprzedaży
  Wyświetleń: 7970
 18. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 7538
 19. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7537
 20. Uchwały Rady Gminy 2006 r. - 2010 r.
  Wyświetleń: 7331
 21. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 7115
 22. WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  Wyświetleń: 7036
 23. Sołectwo Domaradz
  Wyświetleń: 6977
 24. Regulamin pracy Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 6954
 25. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 6868
 26. Plany strategiczne Gminy Pokój
  Wyświetleń: 6815
 27. Zagospodarowanie przestrzenne w gminie Pokój
  Wyświetleń: 6742
 28. Załatwianie spraw urzędowych
  Wyświetleń: 6674
 29. Uchwały Rady Gminy w Pokoju
  Wyświetleń: 6604
 30. Sołectwo Zieleniec
  Wyświetleń: 6589
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6498
 32. Podstawy prawne funkcjonowania gminy Pokój
  Wyświetleń: 6463
 33. Zarządzenia Wójta 2008
  Wyświetleń: 6453
 34. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6451
 35. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 6442
 36. Sołectwo Ładza
  Wyświetleń: 6435
 37. Karty usług
  Wyświetleń: 6338
 38. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 6302
 39. Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu gminy Pokój
  Wyświetleń: 6264
 40. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017
  Wyświetleń: 6258
 41. Uchwały Rady Gminy 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 6242
 42. Budżet Gminy Pokój na 2006 rok
  Wyświetleń: 6224
 43. Zarządzenia Wójta 2009
  Wyświetleń: 6218
 44. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6201
 45. Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
  Wyświetleń: 6175
 46. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 6160
 47. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6124
 48. Sołectwo Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 6089
 49. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6083
 50. kompetencje wójta gminy
  Wyświetleń: 6080
 51. Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej
  Wyświetleń: 6042
 52. Sołectwo Kopalina
  Wyświetleń: 6002
 53. Sołectwo Fałkowice
  Wyświetleń: 5971
 54. Sołectwo Siedlice
  Wyświetleń: 5950
 55. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 5935
 56. Zarządzenia Wójta 2010
  Wyświetleń: 5932
 57. Plan pracy Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 5922
 58. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5841
 59. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju
  Wyświetleń: 5821
 60. Sołectwo Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 5819
 61. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju - zakres działania
  Wyświetleń: 5808
 62. Majątek gminy
  Wyświetleń: 5796
 63. Sołectwo Pokój
  Wyświetleń: 5776
 64. Wójt Gminy Pokój
  Wyświetleń: 5775
 65. Budżet Gminy Pokój na 2011 rok
  Wyświetleń: 5772
 66. Sołectwo Zawiść
  Wyświetleń: 5757
 67. Protokoły Rady Gminy
  Wyświetleń: 5754
 68. Budżet Gminy Pokój na 2012 rok
  Wyświetleń: 5753
 69. Sołectwo Lubnów
  Wyświetleń: 5747
 70. WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Wyświetleń: 5747
 71. Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
  Wyświetleń: 5718
 72. Referat Finansów
  Wyświetleń: 5701
 73. Budżet na 2005r.
  Wyświetleń: 5637
 74. Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
  Wyświetleń: 5618
 75. Przetargi i zamówienia publiczne - GOPS
  Wyświetleń: 5615
 76. Protokoły Rady Gminy Pokój 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5586
 77. Budżet Gminy Pokój na 2010 rok
  Wyświetleń: 5561
 78. Oświadczenia majątkowe za 2011 r.
  Wyświetleń: 5550
 79. Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
  Wyświetleń: 5534
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5509
 81. Sołectwo Krogulna
  Wyświetleń: 5488
 82. Dziennik Ustaw
  Wyświetleń: 5482
 83. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych...na lata 2005-2015
  Wyświetleń: 5477
 84. Sołectwo Krzywa Góra
  Wyświetleń: 5468
 85. budżet Gminy Pokój na 2005 rok
  Wyświetleń: 5459
 86. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 5445
 87. Kompetencje organów władzy
  Wyświetleń: 5443
 88. Protokoły Rady Gminy Pokój 2006 r. - 2010 r.
  Wyświetleń: 5436
 89. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5424
 90. Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 5389
 91. Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
  Wyświetleń: 5377
 92. Budżet Gminy Pokój na 2009 rok
  Wyświetleń: 5351
 93. Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
  Wyświetleń: 5347
 94. Gospodarka finansowa
  Wyświetleń: 5327
 95. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 5305
 96. Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
  Wyświetleń: 5283
 97. Biuro Rady Gminy
  Wyświetleń: 5258
 98. Statut Gminy Pokój
  Wyświetleń: 5258
 99. Zarządzenia Wójta 2011
  Wyświetleń: 5248
 100. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 5245
 101. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 5238
 102. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 5222
 103. Budżet Gminy Pokój na 2007 rok
  Wyświetleń: 5181
 104. Zarządzenia Wójta 2007
  Wyświetleń: 5180
 105. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 5161
 106. Wybory Samorządowe Uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 5154
 107. Sekretarz Gminy Pokój
  Wyświetleń: 5149
 108. Uchwały Rady Gminy 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 5136
 109. Budżet Gminy Pokój na 2008 rok
  Wyświetleń: 5126
 110. Zarządzenia Wójta 2013
  Wyświetleń: 5122
 111. Obsługa Prawna
  Wyświetleń: 5121
 112. Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
  Wyświetleń: 5109
 113. Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej
  Wyświetleń: 5086
 114. Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
  Wyświetleń: 5040
 115. Skarbnik Gminy Pokój
  Wyświetleń: 5025
 116. Zarządzenia Wójta 2012
  Wyświetleń: 5006
 117. Wybory do Sejmu i Senatu 2007
  Wyświetleń: 4962
 118. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4928
 119. Oświadczenia majątkowe za 2010 r. - koniec kadencji
  Wyświetleń: 4917
 120. Monitor Polski
  Wyświetleń: 4891
 121. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 4870
 122. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4869
 123. Oświadczenia majątkowe za 2005 r.- 2006r.- koniec kadencji
  Wyświetleń: 4817
 124. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006 r. - 2010 r.
  Wyświetleń: 4811
 125. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 4721
 126. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4686
 127. Zarządzenie Wójta Gminy Pokój w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 21 października 2007 r.
  Wyświetleń: 4650
 128. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4620
 129. Komisje Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4385
 130. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 4378
 131. Oświadczenia majątkowe za 2014 - koniec kadencji
  Wyświetleń: 4370
 132. Założenia projektowanych aktów normatywnych
  Wyświetleń: 4308
 133. Referat finansów
  Wyświetleń: 4306
 134. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4083
 135. Postanowienie o odstapieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4024
 136. Referat organizacyjny
  Wyświetleń: 4018
 137. Skład Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3988
 138. Zapytanie ofertowe, 29.03.2017 r. - wykonanie map do celów projektowych + Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3843
 139. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 3617
 140. konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju -nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 3605
 141. Protokoły Rady Gminy Pokój 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 3553
 142. Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Pokój - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 3504
 143. wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej obręb Domaradz - działka nr 804/4, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 3490
 144. Zarządzenia Wójta 2014 r. - 2018 r.
  Wyświetleń: 3470
 145. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2014 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 3408
 146. Składy obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 3404
 147. Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
  Wyświetleń: 3400
 148. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3388
 149. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - ROP9
  Wyświetleń: 3362
 150. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY
  Wyświetleń: 3330
 151. Wzory informacji podatkowych - podatek od nieruchomości (IN-1), podatek rolny (IPR-1) i podatek leśny (IPL-1) od osób fizycznych
  Wyświetleń: 3272
 152. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 3271
 153. Zarządzenie ws zmiany stawek czynszu dzierżawnego
  Wyświetleń: 3170
 154. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnienia
  Wyświetleń: 3147
 155. DRUKI DO POBRANIA
  Wyświetleń: 3075
 156. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 3061
 157. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 3041
 158. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3035
 159. Sprzedaż działek numer 1014/1 i 90/1
  Wyświetleń: 3031
 160. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:?skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C
  Wyświetleń: 3027
 161. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 19 listopada 2012 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 3022
 162. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 3011
 163. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 3000
 164. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko inspektor ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2996
 165. Tryb działania Rady Gminy oraz Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2989
 166. Wójt Gminy Pokój ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego na działce nr 177 w Domaradzu
  Wyświetleń: 2989
 167. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2932
 168. Wzory deklaracji na podatki od nieruchomości (DN-1), podatek rolny (DR-1) i podatek leśny (DL-1) od osób prawnych
  Wyświetleń: 2931
 169. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 2915
 170. Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (testamentu) – USCP13
  Wyświetleń: 2901
 171. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 30 października 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2894
 172. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2858
 173. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2840
 174. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR. S.C., Pokój, ul. 1 Maja 38/B, działka Nr 1249/174
  Wyświetleń: 2827
 175. Kompetencje organów władzy
  Wyświetleń: 2825
 176. konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Pokoju ul. Sienkiewicza 10 - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2799
 177. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podisnpektor ds. Pozyskiwania Śroków Pozabudżetowych- rosztrzygnięty
  Wyświetleń: 2790
 178. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2786
 179. Wójt Gminy Pokój zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój, dla obszaru wsi Pokój
  Wyświetleń: 2786
 180. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Komunikacji Społecznej - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2782
 181. Potwierdzenie ostateczności decyzji
  Wyświetleń: 2773
 182. Zadania gminy
  Wyświetleń: 2739
 183. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 2722
 184. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2716
 185. Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2707
 186. Wniosek do wpis do CEIDG
  Wyświetleń: 2707
 187. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/
  Wyświetleń: 2693
 188. Uchwały Rady Gminy 2010 r. - 2014 r.
  Wyświetleń: 2677
 189. Uznanie ojcostwa
  Wyświetleń: 2677
 190. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2013
  Wyświetleń: 2674
 191. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2673
 192. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2666
 193. Zarządzenie nr 120/2008 Wójta Gminy Pokój w sprawie zmiany stawek czynszowych za wynajem lokali użytkowych
  Wyświetleń: 2665
 194. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2664
 195. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2662
 196. Przyznanie stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 2660
 197. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach - SENAT okr. 51 oraz zarejestrowanych listach kandydatów - SEJM okr. 21
  Wyświetleń: 2657
 198. Zapytanie ofertowe- dostawa wyposażenia do obiektu Dziennego Pobytu Senior+ w Pokoju
  Wyświetleń: 2649
 199. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 2646
 200. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  Wyświetleń: 2638
 201. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2625
 202. WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 2622
 203. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2012
  Wyświetleń: 2614
 204. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2613
 205. Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 2613
 206. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego – USCP11
  Wyświetleń: 2608
 207. Zarządzenie Nr 182/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 2608
 208. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 2597
 209. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2580
 210. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 2580
 211. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2014
  Wyświetleń: 2570
 212. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP do Senatu RP
  Wyświetleń: 2565
 213. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 2558
 214. Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego
  Wyświetleń: 2557
 215. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej URZĘDU GMINY POKÓJ za rok 2011
  Wyświetleń: 2555
 216. Zarządzenie Wewnętrzne nr 7K/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 R w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2548
 217. Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 05 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
  Wyświetleń: 2543
 218. Zarządzenie wewnętrzne nr 6K.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokój Regulaminu okresowej oceny pracowników
  Wyświetleń: 2535
 219. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 2534
 220. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Pokój na 16.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2531
 221. Zarządzenie Nr 268B/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 2523
 222. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 2521
 223. SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 2510
 224. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: PRODUKCJI BRYKIETU ZE SŁOMY I SIANA na działce Nr 464/3, k.m. 3, obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 2505
 225. Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 2489
 226. Sporządzenie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego - zabytkowe założenie parkowe w Pokoju
  Wyświetleń: 2475
 227. Zamówienie w trybie art. 4 pkt 8 Pzp
  Wyświetleń: 2472
 228. O B W I E S Z C Z E N I E
  Wyświetleń: 2466
 229. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
  Wyświetleń: 2461
 230. Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 2457
 231. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2454
 232. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów uzgadniających i opiniujących dla przedsięwzięcia polegajacego na stacji demontażu pojazdów
  Wyświetleń: 2444
 233. w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznych projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju
  Wyświetleń: 2443
 234. Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2443
 235. Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  Wyświetleń: 2437
 236. Zawarcie małżeństwa konkordatowego
  Wyświetleń: 2433
 237. Zarządzenie Nr 259A/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 2427
 238. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2013 r.
  Wyświetleń: 2425
 239. Zarządzenie nr 252/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 2425
 240. Zarządzenie nr 261.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 2422
 241. Prostowanie aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2421
 242. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2420
 243. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 2419
 244. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej - terminy dyżurów
  Wyświetleń: 2412
 245. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko referent ds. zadań nieinwestycyjnych i komunikacji społecznej
  Wyświetleń: 2410
 246. Zawarcie małżeństwa cywilnego
  Wyświetleń: 2409
 247. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2401
 248. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2014 r.
  Wyświetleń: 2392
 249. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 2389
 250. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pokój za 2015 r.
  Wyświetleń: 2386
 251. Zarządzenie nr 128/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku
  Wyświetleń: 2377
 252. Zarządzenie Nr 185/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2377
 253. Zarządzenie nr 5K/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2374
 254. Zarządzenie nr 79/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 2370
 255. Zarządzenie nr 126/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gminie Pokój
  Wyświetleń: 2366
 256. Zapytanie ofertowe- dostawa wyposażenia do obiektu Dziennego Pobytu Senior+ w Pokoju - ponowne
  Wyświetleń: 2364
 257. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 września 2007 r.
  Wyświetleń: 2362
 258. INFORMACJA o okręgach i obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2355
 259. Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Wyświetleń: 2353
 260. Udzielenie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych dla podatników, dla których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  Wyświetleń: 2350
 261. ZARZĄDZENIE NR 42/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 2347
 262. ZARZĄDZENIE NR 24/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów (...)
  Wyświetleń: 2344
 263. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
  Wyświetleń: 2331
 264. Uznanie poborowych i żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 2330
 265. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2329
 266. Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – USCP6
  Wyświetleń: 2328
 267. Zezwolenie na prowadzenie na terenie Gminy Pokój działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2326
 268. Udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2324
 269. Zarządzenie Nr 202A/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 lipca 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2321
 270. Zarządzenie Nr 189/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2320
 271. ZARZĄDZENIE NR 6K/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Pokój oraz zasad jej stosowania
  Wyświetleń: 2317
 272. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 2316
 273. Zapytanie ofertowe remont drogi - ul. Opustowa w Zawiści
  Wyświetleń: 2315
 274. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 2311
 275. Zarządzenie nr 192.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego
  Wyświetleń: 2305
 276. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2302
 277. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 2302
 278. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2297
 279. Zarządzenie nr 268.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminyPokój
  Wyświetleń: 2294
 280. Zarządzenie Nr 177.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2291
 281. Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2290
 282. Zarządzenie Nr 209/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 2290
 283. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2288
 284. Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
  Wyświetleń: 2285
 285. Zarządzenie wewnętrzne nr 8K/2009 Wójt Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 R. w sprawie ustanowienia zasad przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2284
 286. Komisje Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2281
 287. ZAWIADOMIENIE
  Wyświetleń: 2273
 288. Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2267
 289. Zarządzenie nr 253/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Pokój
  Wyświetleń: 2267
 290. Dowozy dzieci niepłenosprawnych w sezonie 2013/2014
  Wyświetleń: 2265
 291. Zarządzenie nr 121/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszy dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2264
 292. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 2254
 293. Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
  Wyświetleń: 2254
 294. Zarządzenie nr 118/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od nieruchomiści dz. ew. nr 773/6 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 2250
 295. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 2243
 296. ZARZĄDZENIE NR 5K/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2243
 297. Zarządzenie nr 119/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od nieruchomiści dz. ew. nr 986/82 obręb Pokój
  Wyświetleń: 2241
 298. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2236
 299. Udostępnianie rejestru wyborców oraz spisu wyborców
  Wyświetleń: 2235
 300. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 2233
 301. Zarządzenie Nr 5K/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 r.
  Wyświetleń: 2233
 302. Wydanie orzeczenia o konieczności sprawowania przez poborowego (żołnierza) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 2228
 303. Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2012 r.
  Wyświetleń: 2228
 304. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2225
 305. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ Z 25.11.2014 R. O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POKOJU
  Wyświetleń: 2225
 306. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 2218
 307. ZARZĄDZENIE NR 37/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 2213
 308. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 2211
 309. Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 2202
 310. Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego
  Wyświetleń: 2189
 311. Zarządzenie nr 94/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2187
 312. Wykaz dla działki 67/2 - Świercowskie
  Wyświetleń: 2183
 313. Zarządzenie nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2180
 314. Zarządzenie nr 123/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju, powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu określającego tryb pracy Komisji
  Wyświetleń: 2177
 315. Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta gminy Pokój z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 r.
  Wyświetleń: 2173
 316. Wójt Gminy Pokój Ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy na 2011 r.
  Wyświetleń: 2172
 317. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 2158
 318. Zamówienie w trybie art. 4 pkt 8 - NOWE
  Wyświetleń: 2158
 319. Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2157
 320. Dostawa opału na sezon 2013 - 2014
  Wyświetleń: 2154
 321. Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 2152
 322. Zarządzenie Nr 174.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2148
 323. Informacja PKW - prawo wyborcze
  Wyświetleń: 2143
 324. Droga transportu rolnego - działka 255/1, Lubnów.
  Wyświetleń: 2138
 325. Zarządzenie Nr 240/2010 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udostępnienia informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów zawierających informację publiczną (...)
  Wyświetleń: 2137
 326. ZARZĄDZENIE NR 53/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Pokój wraz z zapewnieniem im opieki podczas przejazdu
  Wyświetleń: 2131
 327. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 2130
 328. ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2013 r.
  Wyświetleń: 2119
 329. OBWIESZCZENIA o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Namysłowskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2118
 330. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku
  Wyświetleń: 2117
 331. Dowozy dzieci do szkół w sezonie 2013/2014
  Wyświetleń: 2109
 332. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzieci polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 2105
 333. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2012 roku
  Wyświetleń: 2104
 334. Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2101
 335. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pokoju etap I w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Żeromskiego, Rataja, Wolności, 1-go Maja, Reja, Mariacka, Średnia
  Wyświetleń: 2097
 336. ogłaszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok- II nabór
  Wyświetleń: 2092
 337. Zarządzenie nr 46/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 2089
 338. Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu Otwartego Konkusru Ofert o przyznanie dotacji na wsparcie dzialnalnosci klubów sportowych z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 2082
 339. Podatki - NOWE
  Wyświetleń: 2074
 340. Zarządzenie Nr 259.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2073
 341. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
  Wyświetleń: 2072
 342. Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie
  Wyświetleń: 2064
 343. UCHWAŁA NR 06/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2052
 344. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 2037
 345. Zarządzenie 142/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Ochrony Środowiska, którego integralną część stanowi Gminny Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2033
 346. Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2032
 347. DOSTAWA ŻYWNOŚCI DLA SP DOMARADZ
  Wyświetleń: 2029
 348. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2014 r.
  Wyświetleń: 2026
 349. Zarządzenie Nr 258/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2025
 350. Konkurs ofert na dotację dot. ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
  Wyświetleń: 2014
 351. Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój - nierozstrzygnięty
  Wyświetleń: 2014
 352. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
  Wyświetleń: 2011
 353. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 2007
 354. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do wymagań dotyczących stacji demontażu pojazdów
  Wyświetleń: 2007
 355. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. „Aktywne Pokojanki” na rok 2014 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2006
 356. Zawiadomienie w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach
  Wyświetleń: 2005
 357. Projekt pn. Segreguję odpady-edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Pokój - zakup nagród w konkursie
  Wyświetleń: 2004
 358. Udzielenie ulgi w podatkach dla podatników, dla których nie mają zastosowana przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  Wyświetleń: 2004
 359. DOSTAWA ŻYWNOŚCI DLA SP POKÓJ
  Wyświetleń: 1999
 360. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Bezpieczna przychodnia - zdrowie w zasięgu ręki
  Wyświetleń: 1994
 361. Aktywne Pokojanki 2013 - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1992
 362. Zezwolenie na zorganizowanie zbiórki publicznej
  Wyświetleń: 1989
 363. ogłoszenie o zamówieniuPokój: Izba Regionalna w Fałkowicach - skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie
  Wyświetleń: 1985
 364. Zarządzenie Nr 220/A/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 1985
 365. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój ? nabór IV
  Wyświetleń: 1984
 366. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
  Wyświetleń: 1982
 367. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2014 rok
  Wyświetleń: 1978
 368. Zarządzenie Nr 248/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2010 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania probl. alkohol.
  Wyświetleń: 1972
 369. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1955
 370. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1953
 371. Uchwała nr XXXIV.294.2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do przeprowadzenia wyborów do
  Wyświetleń: 1953
 372. ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1953
 373. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2014/2015" - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1947
 374. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w 2010 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1942
 375. Zarządzenie Nr 238C/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 1938
 376. Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 04 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2012 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1937
 377. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 1935
 378. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustalenia zakresu raportu
  Wyświetleń: 1932
 379. Zarządzenie nr 147/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 listopada 2008 roku
  Wyświetleń: 1931
 380. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ:UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1930
 381. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 1922
 382. WÓJT GMINY POKÓJ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1921
 383. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 1920
 384. ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne
  Wyświetleń: 1918
 385. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji, remontów i dróg
  Wyświetleń: 1911
 386. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1911
 387. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1907
 388. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ŚWIADCZENIE USŁUGI BANKOWEJ POLEGAJĄCEJ NA UDZIELENIU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Wyświetleń: 1906
 389. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym nr BG-1-9 oraz BG-1-11 w Domaradz- Świercowskie
  Wyświetleń: 1896
 390. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. „Aktywne Pokojanki” na rok 2014
  Wyświetleń: 1895
 391. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1894
 392. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1891
 393. Wyniki Wyborów Samorządowych 2014
  Wyświetleń: 1891
 394. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do realizacji projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych
  Wyświetleń: 1888
 395. PRZETARG NIEOGRANICZONY, znak sprawy:SG-IX.271.4.2016 robocza nazwa:„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO – PARK W POKOJU” (PRZETARG PONOWNY)
  Wyświetleń: 1884
 396. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1884
 397. Zarządzenie Nr 238/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 1884
 398. "Remont mostu na rzece Stobrawie w miejscowości Lubnów (kilometraż 0,25 km – dz. ew. nr 1/3 obręb Lubnów)"
  Wyświetleń: 1880
 399. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 1877
 400. WÓJT GMINY POKÓJ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1867
 401. Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1859
 402. Zawiadomienie o złożeniu wniosku dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny
  Wyświetleń: 1857
 403. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1856
 404. Zawiadomienie społeczeństwa poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1855
 405. REJESTR PETYCJI
  Wyświetleń: 1853
 406. Zarządzenie Nr 283/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za pierwsze półrocze 2010 roku
  Wyświetleń: 1853
 407. „Remont drogi gminnej 101614 O Krogulna – Siedlice w kilometrze: 1,00 – 1,10; 2,95 – 3,15; 3,40 - 3,50; 3,70 – 3,80”
  Wyświetleń: 1852
 408. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. realizacji przedsięwzięcia Krogulna Stawy ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb.
  Wyświetleń: 1850
 409. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W PIERWSZEJ POŁOWIE 2015 ROKU
  Wyświetleń: 1848
 410. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1840
 411. Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
  Wyświetleń: 1839
 412. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
  Wyświetleń: 1833
 413. Skład Rady Gminy - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1831
 414. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
  Wyświetleń: 1830
 415. Zarządzenie nr 275/2010 Wójta Gminy Pokój Z dnia 9 lipca 2010 r. W sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju z siedziba przy ulicy Wojska Polskiego 26 w Pokoju
  Wyświetleń: 1822
 416. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ładza
  Wyświetleń: 1811
 417. Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1809
 418. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 1808
 419. Zarządzenie Nr 212/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 1806
 420. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca – USCP3
  Wyświetleń: 1805
 421. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1801
 422. Zasady wpisania do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1800
 423. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wylosowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gmin w Pokoju w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 1792
 424. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta ds. zadań nieinwestycyjnych i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1788
 425. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki Nr 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój
  Wyświetleń: 1785
 426. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec”
  Wyświetleń: 1782
 427. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1782
 428. Publiczne Przedszkole w Pokoju
  Wyświetleń: 1779
 429. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie składowania odpadów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych
  Wyświetleń: 1779
 430. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 1776
 431. Zarządzenie nr 271/2010 Wójta Gminy Pokój Z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8
  Wyświetleń: 1776
 432. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM- stanowisko informatyk
  Wyświetleń: 1775
 433. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. Rozbudowy remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 1766
 434. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 1764
 435. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w miesjcowości Zieleniec i częsci m. Pokój
  Wyświetleń: 1764
 436. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 1756
 437. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zieleniec, gmina Pokój
  Wyświetleń: 1755
 438. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 1755
 439. OPROCOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE sporządzone dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1753
 440. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1751
 441. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego POKL pn. Aktywne Pokojanki na rok 2013
  Wyświetleń: 1748
 442. Zarządzenie Nr 210/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 1748
 443. wiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie stacji paliw w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 1745
 444. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA NA RATY W 2009 r.
  Wyświetleń: 1745
 445. Zarządzenie Nr 235/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 1745
 446. Zarządzenie Nr 229/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 1744
 447. Zarządzenie Wewnętrzne 6K/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy urzędu Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 1744
 448. Zarządzenie Nr 272/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok
  Wyświetleń: 1743
 449. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 1742
 450. Zarządzenie nr 143/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
  Wyświetleń: 1741
 451. Zarządzenie nr 285/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia o aukcji na sprzedaż autobusu marki Jelcz - Gimbus
  Wyświetleń: 1740
 452. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych w miejscowości Domaradz.
  Wyświetleń: 1739
 453. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. Budowa automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania wody w Siedlicach
  Wyświetleń: 1739
 454. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pokój.
  Wyświetleń: 1738
 455. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 1730
 456. Zarządzenie nr 278/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia o aukcji na sprzedaż autobusu marki Jelcz ? Gimbus
  Wyświetleń: 1729
 457. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 1729
 458. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1726
 459. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji, remontów i dróg
  Wyświetleń: 1723
 460. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji?w miesjcowości Pokój
  Wyświetleń: 1720
 461. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ustalającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 1719
 462. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1718
 463. Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pn. Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Siedlice - Zieleniec
  Wyświetleń: 1717
 464. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU z dnia 23 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 1716
 465. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 1716
 466. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” -przetarg ponowny - data ogłoszenia 28 lipca 2014 r. nr sprawy SG.IV.271.14.2014
  Wyświetleń: 1714
 467. otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1714
 468. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy kurników brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 1711
 469. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1710
 470. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. Z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 1709
 471. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegajacego na wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 1709
 472. Zarządzenie nr 37/14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1706
 473. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12.10.2007 r
  Wyświetleń: 1704
 474. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu dla przedsięzięcia pn. Bezpieczna przychodnia -zdrowie w zasięgu ręki
  Wyświetleń: 1704
 475. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2014/2015"
  Wyświetleń: 1703
 476. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i rozbudowie kompleksu stawów w Krogulnej.
  Wyświetleń: 1702
 477. Informacja dotycząca dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1701
 478. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora ds. oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1700
 479. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 18 sierpnia 2011 r.w sprawie informacji o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1700
 480. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania
  Wyświetleń: 1697
 481. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rataja w m. Pokój, dz. nr 478; 306/92; 60” - Nr sprawy: SG-IV.271.16.2014
  Wyświetleń: 1695
 482. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2013 roku
  Wyświetleń: 1695
 483. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 20 października 2006 r.
  Wyświetleń: 1695
 484. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegajacego na Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój?.
  Wyświetleń: 1693
 485. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umorzającej postepowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie stacji paliw w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 1692
 486. OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 1689
 487. ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ZMIERZAJĄCEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW
  Wyświetleń: 1685
 488. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 1681
 489. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 1680
 490. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 1679
 491. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie nienakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dot. rozbudowy remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 1677
 492. Obwieszczenie o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz s
  Wyświetleń: 1675
 493. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. zo.o w Zielńcu
  Wyświetleń: 1675
 494. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1673
 495. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 1670
 496. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania i wystawieniu do organów uzgadniających
  Wyświetleń: 1667
 497. obwieszczenie o wydaniu postanopwienia w sparwie podjecia postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na ?zalesianiu gruntu tj. działka nr 107, 108, 111, k.m. 1 nr obrębu 0027 Domaradz, gm. Pokój?
  Wyświetleń: 1660
 498. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 1660
 499. Zarządzenie Nr 268.10 Wójta Gminy Pokój z dnia 02.06.2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 1659
 500. ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia pn. Centrum doświadczania świata
  Wyświetleń: 1657
 501. Zawiadomienie o przestąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwziecia pn. Zalesianiu gruntów rolnych i nierolnych w sołectwie Domaradz.
  Wyświetleń: 1655
 502. Charaktersytyka Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1654
 503. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. Budowy sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny przez gospodarstwo rolne FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 1653
 504. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój
  Wyświetleń: 1652
 505. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów rybnych w Ładzy
  Wyświetleń: 1650
 506. Wójt Gminy Pokój ogłasza III nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 rok
  Wyświetleń: 1650
 507. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 1649
 508. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Fabryki Maszyn ROTOX w Zieleńcu.
  Wyświetleń: 1649
 509. Zarządzenie nr 95/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1646
 510. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1645
 511. OBWIESZCZENIE o drugiej części rozprawy administracyjnej dotyczacej fermy norek w miejscowości Świercowskie
  Wyświetleń: 1645
 512. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Zalesianiu gruntu tj. Działka Nr 107, 108 i 111 k.m.1 obręb 0027 Domaradz, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 1644
 513. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegajacego na :budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrulturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji
  Wyświetleń: 1644
 514. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. Zalesieniu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 1642
 515. Zarządzenie nr 40/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 17.06.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1642
 516. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1641
 517. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwaunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz.
  Wyświetleń: 1640
 518. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. realizacji zadań inwestycyjnych i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1639
 519. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM -stanowisko podinspektora ds. edukacji ekologicznej i ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego
  Wyświetleń: 1639
 520. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. edukacji ekologicznej i ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1638
 521. OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postepowania do czasu przedłozenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dl przedsięwzięcia Budowa stawów rybnych ziemnych w m. Ładza
  Wyświetleń: 1636
 522. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne
  Wyświetleń: 1634
 523. ZARZĄDZENIE Nr 5/2004 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 19 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 1633
 524. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie budynku szkoły w Ładzy
  Wyświetleń: 1633
 525. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m. Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1633
 526. ”Betania - miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego” - przetarg ponowny 28-07-2014, nr sprawy: SG.IV.271.15.2014
  Wyświetleń: 1632
 527. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 1631
 528. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Wiejska m. Ładza”
  Wyświetleń: 1628
 529. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 1627
 530. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1625
 531. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 1624
 532. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Pokój ogłasza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 1623
 533. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie Fabryki maszyn ROTOX.
  Wyświetleń: 1618
 534. WNOSZENIE PETYCJI
  Wyświetleń: 1617
 535. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 11 października 2011 r. dotyczący dyżuru telefonicznego w dniu 15.10.2011 r.
  Wyświetleń: 1615
 536. obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie zakładu wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infra
  Wyświetleń: 1615
 537. Zawiadomienie społeczeństwa o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1614
 538. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rrozbudowie Gospodrstwa Rolnego Fałkopol.
  Wyświetleń: 1612
 539. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 28.09.2011 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 1612
 540. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 6
  Wyświetleń: 1611
 541. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice.
  Wyświetleń: 1611
 542. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1609
 543. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2010 roku
  Wyświetleń: 1609
 544. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1608
 545. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1607
 546. WYKAZY DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE POKÓJ
  Wyświetleń: 1607
 547. Informacja o wyborze radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 1606
 548. Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (testamentu)
  Wyświetleń: 1605
 549. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie fabryki maszyn ROTOX Sp. Z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 1605
 550. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 1604
 551. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – RPP5
  Wyświetleń: 1604
 552. zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiajacej wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia? Budowa stawów rybnych ziemnych? na terenie działki Nr 75 w m. Ładza, gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1604
 553. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 1603
 554. Składy Obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1603
 555. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą
  Wyświetleń: 1602
 556. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój - 10 maja 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1602
 557. Obwieszczenie o przedożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stawów rybnych ziemnych? na terenie działki nr 75, k.m. 1 obręb Ładza, gmina Pokój.
  Wyświetleń: 1601
 558. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci apn. Rozbudowie Gospodarstwa Rolnego Fałkopol.
  Wyświetleń: 1600
 559. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwziecia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 1596
 560. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 1595
 561. Ogłoszenie o publicznym losowaniu kandydatów na członków wszystkich komisji obwodowych w gminie Pokój
  Wyświetleń: 1594
 562. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodwego - dot. przedsięwzięcia: Produkcja brykietu ze słomy i siana-w m. Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1594
 563. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fałkopolu
  Wyświetleń: 1593
 564. UCHWAŁA NR 03/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23 października 2010 r. sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1590
 565. Uchwała Nr XXXIV.295.2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na obwody głosowania
  Wyświetleń: 1588
 566. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1586
 567. Budowa świetlicy wiejskiej w Zieleńcu
  Wyświetleń: 1583
 568. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i okreslenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. Wykonianiu dwóch odwiertów w miejscowości Pokój.
  Wyświetleń: 1581
 569. obwieszczenie o przekazaniu raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na zalesieniu gruntów w miejscowości domaradz.
  Wyświetleń: 1579
 570. OGŁOSZENIE ROKOWAŃ NA DZIAŁKI NR 145/2 W LUBNOWIE I 133/2 W DĄBRÓWCE DOLNEJ
  Wyświetleń: 1579
 571. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1579
 572. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1578
 573. OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowan
  Wyświetleń: 1576
 574. zawiadomienie o wydanej deczyji - Budowa tranzytowej sieci wodociagowej Siedlice - Zileleniec
  Wyświetleń: 1576
 575. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji w Pokoju.
  Wyświetleń: 1573
 576. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek
  Wyświetleń: 1571
 577. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1568
 578. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o dopuszczeniu Stowarzyszenia Ekologicznego do udziału w postepowaniu na prawach strony postępowania
  Wyświetleń: 1567
 579. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych...na lata 2005-2015
  Wyświetleń: 1564
 580. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2011 roku
  Wyświetleń: 1564
 581. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku, inwestycja będzie zrealizowana w Ładzy.
  Wyświetleń: 1562
 582. Sprzedaż działek numer 994/191 i 1/1313, obręb Pokój
  Wyświetleń: 1560
 583. Obwieszczenie o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisku dla przedsięwzięcia polegającego na Produkcji brykietu ze słomy i siana
  Wyświetleń: 1558
 584. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na przebudowie i budowie Gospodarstwa Rolnego Fałkopol
  Wyświetleń: 1557
 585. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL
  Wyświetleń: 1557
 586. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach?
  Wyświetleń: 1557
 587. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania dotyczacego przedsięwzięcia polegajacego na Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka Nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 1557
 588. Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
  Wyświetleń: 1556
 589. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania aministracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. w Fałkowicach
  Wyświetleń: 1556
 590. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustaleniu zakresu raportu dla przesięwzięcia polegajacego na Budowie stawów rybnych ziemnych w m. Ładza
  Wyświetleń: 1554
 591. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku w Ładzy
  Wyświetleń: 1552
 592. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stawów rybnych ziemnych na terenie działki 75, k.m. 1, obręb Ładza, gm. Pokój?
  Wyświetleń: 1551
 593. Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu - Moje boisko Orlik 2012
  Wyświetleń: 1551
 594. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 i 1189/285 k.m. 3 Pokój
  Wyświetleń: 1548
 595. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w miejscowosci Fałkowice
  Wyświetleń: 1548
 596. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 8
  Wyświetleń: 1547
 597. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odwieszenia postępowania postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie stawów rybnych ziemnych? na terenie działki nr 75,Ładza
  Wyświetleń: 1547
 598. „Zabezpieczanie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki OSP w Domaradzu w samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym”
  Wyświetleń: 1542
 599. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws. podjęcia postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntów rolnych i nierolnych w sołectwie Domaradz.
  Wyświetleń: 1542
 600. Radni Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1540
 601. BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1539
 602. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Domaradzka Kuźnia i Lubnów
  Wyświetleń: 1539
 603. OBWIESZCZENIEGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pokoju z dnia 23 października 2006 r.
  Wyświetleń: 1538
 604. REMONT CHODNIKÓW PLACOW PARKINGÓW W FAŁKOWICACH.
  Wyświetleń: 1538
 605. Zarządzenie Nr 295/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 22 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1538
 606. Zawiadomienie o o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwziecia polegającego na zalesianiu działek Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 1538
 607. Zawarcie małżeństwa konkordatowego – USCP5
  Wyświetleń: 1537
 608. SPÓŁKI KOMUNALNE
  Wyświetleń: 1536
 609. Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 o. Domaradz
  Wyświetleń: 1535
 610. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie stawów rybnych ziemnych w Ładzy.
  Wyświetleń: 1535
 611. ZAWIADOMIENIE w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice
  Wyświetleń: 1534
 612. Zawiadomienie o planowanej rozprawie administracyjnej w sparwie przedsięwzięcia polegajacego na Hodowli norek w miejscowości Świercowskie
  Wyświetleń: 1533
 613. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegjacego na Budowie budynku jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem części terenu na cele agroturystyczne
  Wyświetleń: 1531
 614. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Zalesianiu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej w obrębie Domaradz.
  Wyświetleń: 1531
 615. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 .10.2006 r.w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów naradnych oraz kandydatów na Wójta
  Wyświetleń: 1530
 616. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi
  Wyświetleń: 1530
 617. NFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 8 września 2015 r.- skład, siedziba, pełnione dyżury
  Wyświetleń: 1529
 618. Zawiadomienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobą w podeszłym wieku
  Wyświetleń: 1528
 619. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia dot. Przebudowy budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. Centrum Doświadczenia Świata
  Wyświetleń: 1528
 620. Zawidomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowie i rozbudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 1528
 621. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu nr 1
  Wyświetleń: 1526
 622. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 1526
 623. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania
  Wyświetleń: 1524
 624. Działka numer 29/1 wies Domaradz
  Wyświetleń: 1523
 625. Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia-krogulna stawy-taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb
  Wyświetleń: 1523
 626. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określenie zakresu raportu dla przedsięwziecia pn. Budowie dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW w Domaradzu.
  Wyświetleń: 1521
 627. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój - 01.08.2014 r.
  Wyświetleń: 1521
 628. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie piętrowego budynku usługowo ? mieszkalnego na wniosek Grupowej Praktyki Lekarskiej W.W.- MED .s.c Barbara Węgrzynowska, Jacek Wyrąbek
  Wyświetleń: 1521
 629. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Pokoju
  Wyświetleń: 1519
 630. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 8 października 2010 r. - terminy dyżurów
  Wyświetleń: 1518
 631. ZARZĄDZENIE NR 231/2009 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 03 listopada 2009r.
  Wyświetleń: 1518
 632. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 1516
 633. Wójt Gminy Pokój ogłasza konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania pn.: Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy Środowiskowej w Krogulnej - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1516
 634. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 1515
 635. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w Fałkowicach
  Wyświetleń: 1515
 636. Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 02.07.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
  Wyświetleń: 1514
 637. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej
  Wyświetleń: 1513
 638. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gospodarstwa Rolnego Falkopol.
  Wyświetleń: 1512
 639. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o zebraniu materiału dowodowego w sparwie Budowy dwóch niezależnych, wolnostojących- naziemnych instalacji fotowoltaicznych , na działkach nr 191/2 i nr 295 w obrębie miejscowości Domaradz gm. Pokój
  Wyświetleń: 1511
 640. Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1510
 641. Dostawa materiału opałowego
  Wyświetleń: 1510
 642. Komisje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1507
 643. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pokój wraz z modernizacją kotłowni i zamontowaniu kolektorów słonecznych przy ob. oświatowym
  Wyświetleń: 1507
 644. Zawiadomienie o o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach na Dz. Nr 276 i 275 k.m. 2, obręb Fałkowice.
  Wyświetleń: 1506
 645. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26.09.2007 r.
  Wyświetleń: 1506
 646. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROGULNEJ ETAP-I
  Wyświetleń: 1505
 647. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziąływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek
  Wyświetleń: 1504
 648. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  Wyświetleń: 1501
 649. Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
  Wyświetleń: 1501
 650. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntu w miejscowości Domaradz
  Wyświetleń: 1501
 651. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w Gimnazjum w Pokoju
  Wyświetleń: 1499
 652. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój 2015
  Wyświetleń: 1499
 653. Apel PKW do Wyborców dotyczący spisu wyborców
  Wyświetleń: 1498
 654. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacji przedsięwzięcia ?Krogulna Stawy? ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb
  Wyświetleń: 1498
 655. Obwieszczenie o drugiej rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.: Hodowla norek, dz. 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 1495
 656. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Skup złomu stalowego,jego składowanie oraz sprzedaż na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C. Pokój
  Wyświetleń: 1495
 657. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Zieleńcu
  Wyświetleń: 1494
 658. OGŁOSZENIE PRZETARGU dz. 954/213 Pokój, 145/2 Lubnów, 133/2 Dąbrówka Dolna,
  Wyświetleń: 1494
 659. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2015 r.
  Wyświetleń: 1493
 660. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 1491
 661. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnienia
  Wyświetleń: 1490
 662. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1489
 663. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu komunalego mieszkalnego położonego w Pokoju przy ul. 1-go Maja 9 na czas nieoznaczony - ROZSTRZYGNIĘTY
  Wyświetleń: 1489
 664. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 1488
 665. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny.
  Wyświetleń: 1488
 666. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM - stanowisko podinspektora ds. realizacji zadań inwestycyjnych i współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
  Wyświetleń: 1485
 667. dz. 90/1, k.m. 1, obręb Krogulna
  Wyświetleń: 1484
 668. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice, gmina Pokój
  Wyświetleń: 1484
 669. ZAWIADOMIENIE w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1484
 670. Zawiadomienie w formie obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na: Hodowli norek dz. 44/1, obręb Domaradz
  Wyświetleń: 1483
 671. Ja w szkole - IV przetarg
  Wyświetleń: 1482
 672. dz. 24/5, obręb Krogulna, wieś Krogulna
  Wyświetleń: 1480
 673. Kwartalne sprawozdania o nadwyżce
  Wyświetleń: 1480
 674. Ogłoszenie -przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu komunalnego w Żabieńcu 8
  Wyświetleń: 1480
 675. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pokój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na niedzielę 25 maja
  Wyświetleń: 1479
 676. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1479
 677. Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 1478
 678. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 20 września 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1478
 679. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie farmy fotowoltaicznej w Pokoju.
  Wyświetleń: 1477
 680. Zawiadomienie w formie Obwieszczenia o wystąpieniu do organów uzgadniających
  Wyświetleń: 1477
 681. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZ.203/6 W ŁADZY
  Wyświetleń: 1476
 682. UCHWAŁA ORAZ OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY W PLANIE Z.P. WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 1476
 683. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia -Bezpieczna przychodnia zdrowie w zasiegu ręki
  Wyświetleń: 1475
 684. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/
  Wyświetleń: 1475
 685. Informacja o naborze oraz Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Pokoju
  Wyświetleń: 1474
 686. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Pokój - konkurs rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 1474
 687. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 1473
 688. obwieszczenie o wydanej deczyji środowiskowej-dla przedsięwzięcia polegajacego na Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz, k.m. 3, gmina Pokój
  Wyświetleń: 1473
 689. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracynego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1471
 690. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji? w miejscowości Pokój,
  Wyświetleń: 1470
 691. Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji w miesjcowosci Pokój
  Wyświetleń: 1469
 692. „Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji cz. zabytkowego założenia parkowego w Pokoju i działek przyległych do założenia ”
  Wyświetleń: 1467
 693. Dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1466
 694. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 05.09.2011 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.
  Wyświetleń: 1466
 695. Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP-1/2008 (Remont dróg)
  Wyświetleń: 1465
 696. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hodowli Norek
  Wyświetleń: 1465
 697. Ja w szkole II
  Wyświetleń: 1464
 698. Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2015 r.
  Wyświetleń: 1463
 699. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m w miejscowości Pokój.
  Wyświetleń: 1463
 700. ZAWIADOMIENIE O WYDANEJ DECZYJI BUDOWA AUTOMATYCZNEJ KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W SIEDLICACH
  Wyświetleń: 1462
 701. Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiajacej wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285.
  Wyświetleń: 1462
 702. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie Fabryki Maszyn ROTOX Sp. z o.o. w Zieleńcu
  Wyświetleń: 1461
 703. Dostawy opału na sezon grzewczy 2007/2008
  Wyświetleń: 1460
 704. Projekt - Ja w szkole
  Wyświetleń: 1460
 705. Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
  Wyświetleń: 1460
 706. Oświadczenia majątkowe za 2004r.
  Wyświetleń: 1458
 707. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Zieleniec o nr: od 356/2 do 356/11
  Wyświetleń: 1456
 708. Działka 148/2 Krogulna, 128/1 Zawiść
  Wyświetleń: 1454
 709. Konsultacje Roczny program współpracy z organizacjami pozarzadowymi
  Wyświetleń: 1454
 710. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1454
 711. Oświadczenia majątkowe za 2003r.
  Wyświetleń: 1454
 712. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia polegajacego na: ?Realizacji przedsięwzięcia ?Krogulna Stawy? ? taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb?,
  Wyświetleń: 1454
 713. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzajęcej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie istniejącej stacji paliw w Zieleńcu
  Wyświetleń: 1453
 714. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości – RPP12
  Wyświetleń: 1453
 715. Ustawy i Rozporządzenia
  Wyświetleń: 1452
 716. Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1452
 717. Zastępca wójta gminy
  Wyświetleń: 1452
 718. OBWIESZCZENIE O GRANICACH I OBWODACH GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 1450
 719. ROKOWANIA DZ.954/213 POKÓJ, 145/2 LUBNÓW, 133/2 DABRÓWKA DOLNA
  Wyświetleń: 1450
 720. UCHWAŁA NR 05/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 1450
 721. test strony
  Wyświetleń: 1449
 722. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 1448
 723. OGÓLNE OGŁOSZENIE O PRZETARGU działki nr 159/1, 159/2, 518/2 Domaradz, 171 Zieleniec, 1068/167 i 1053/27 do 1061/27 Pokój (ogródki)
  Wyświetleń: 1447
 724. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 1447
 725. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odwieszenia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na Hodowli Norek
  Wyświetleń: 1446
 726. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 1446
 727. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 25 marca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1445
 728. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1445
 729. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domaradzu
  Wyświetleń: 1444
 730. OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 1443
 731. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Produkcji brykietu ze słomy i siana
  Wyświetleń: 1442
 732. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – USCP8
  Wyświetleń: 1438
 733. opracowanie i wydruk kalendarza
  Wyświetleń: 1437
 734. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy – ELP2-C
  Wyświetleń: 1437
 735. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1437
 736. Jednostki organizacyjne urzędu
  Wyświetleń: 1435
 737. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013 roku
  Wyświetleń: 1435
 738. II PRZETARG NA DZIAŁKI NR 161 i 165 w DOMARADZKIEJ KUŹNI
  Wyświetleń: 1434
 739. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-WYMIAN DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ NA PCV W ZSG w POKOJU
  Wyświetleń: 1433
 740. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek za byłą szkołą podstawową we wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1432
 741. Sieć wodociągowa Krogulna - Siedlice
  Wyświetleń: 1431
 742. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych
  Wyświetleń: 1431
 743. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C., Pokój, ul. 1Maja 38/B, działka Nr 1249/174
  Wyświetleń: 1431
 744. REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1430
 745. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2014 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 1430
 746. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1429
 747. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1429
 748. Zarządzanie nr 199.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 03.07.2009 roku w sprawie odwołania pogotowia oraz alarmu powodziowego na terenie gminy Pokój
  Wyświetleń: 1428
 749. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1427
 750. Odbudowa rowów melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej w Pokoju
  Wyświetleń: 1427
 751. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1426
 752. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Wyświetleń: 1426
 753. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Pokój z dnia 3 marca 2008 roku
  Wyświetleń: 1426
 754. REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE ETAP-I
  Wyświetleń: 1426
 755. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont cząstkowy dróg (patcher)
  Wyświetleń: 1423
 756. Jednostki organizacyjne urzędu i ich kompetencje
  Wyświetleń: 1423
 757. Rokowania na sprzedaż dz. 356/1 we wsi Zieleniec (dawna szkoła)
  Wyświetleń: 1423
 758. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej
  Wyświetleń: 1423
 759. PRZETARG DĄBRÓWKA DOLNA DZ. 100/2 I DOMARADZKA KUŹNIA DZ. 161 I 165
  Wyświetleń: 1422
 760. Wykaz nieruchomości we wsi Zieleniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice i Pokój
  Wyświetleń: 1422
 761. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów w Fałkowicach
  Wyświetleń: 1421
 762. Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wycowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Hodowli norek na Dz. Nr 44/1, obręb Domaradz, gmina Pokój
  Wyświetleń: 1421
 763. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1419
 764. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Domaradz-Świercowskie
  Wyświetleń: 1419
 765. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1419
 766. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Rozbudowie remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni
  Wyświetleń: 1419
 767. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY BEZ PRZETARGU 643/2 I 36/1
  Wyświetleń: 1418
 768. Obwieszczenie o wydanej deczyji umarzajacej postępowanie dla przedsięwzięcia polegajacego na termomodernizacji, modernizacji kotłowni i wykorzystania energii odnawilanej w budynkach uzyteczności publicznej Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1417
 769. REMONT CHODNIKÓW PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
  Wyświetleń: 1416
 770. REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZTNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1415
 771. Ja w szkole II - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1415
 772. Dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1414
 773. Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice.
  Wyświetleń: 1414
 774. REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOPWEGO W DOMARADZU.
  Wyświetleń: 1413
 775. REMONT I WYPOSAŻENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWIE ETAP-I
  Wyświetleń: 1413
 776. Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurnika brojlerów z infrastrukturą towarzyszącą w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 1412
 777. Udostępnienie danych osobowych
  Wyświetleń: 1412
 778. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 1410
 779. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Ładza, Domaradz i Pokój).
  Wyświetleń: 1410
 780. OGŁOSZENIE ROKOWAŃ NA DZIAŁKI NR 145/2 W LUBNOWIE I 133/2 W DĄBRÓWCE DOLNEJ
  Wyświetleń: 1409
 781. Nieruchomość zabudowana ośrodkiem zdrowia w Pokoju
  Wyświetleń: 1408
 782. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1408
 783. USŁUGI GEODEZYJNE - PRZETARG
  Wyświetleń: 1408
 784. ?Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój?
  Wyświetleń: 1407
 785. dz. 182, obręb Domaradz, wieś Domaradz
  Wyświetleń: 1407
 786. Sprzedaż działek numer 1014/1 i 90/1
  Wyświetleń: 1407
 787. Dowozy dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1406
 788. Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1406
 789. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju-zakres działania
  Wyświetleń: 1405
 790. Zawiadomienie o złożeniu wniosku w sprawie wycowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. budowie zbiorników naziemnych na gaz płynny wmiejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1405
 791. Terminarz posiedzeń Komisji Budżetowej
  Wyświetleń: 1404
 792. Oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1403
 793. ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ZMIERZAJĄCEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA PRODUKCJI BRYKIETU ZE SŁOMY I SIANA
  Wyświetleń: 1403
 794. Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1402
 795. Działka 164 w Dąbrówce Dolnej oraz lokale mieszkalne dla najemców (Zawiść i Świercowskie)
  Wyświetleń: 1401
 796. Sposoby ustanowiania aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1401
 797. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 1400
 798. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1400
 799. Remont dróg gminnych - Patcher
  Wyświetleń: 1400
 800. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I
  Wyświetleń: 1399
 801. Remont dachu Kościoła Ewangelicko - Augsubrskiego w Pokoju
  Wyświetleń: 1398
 802. test
  Wyświetleń: 1397
 803. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1397
 804. Działka numer 990/111, wieś Pokój
  Wyświetleń: 1396
 805. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 1395
 806. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  Wyświetleń: 1395
 807. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I i II
  Wyświetleń: 1395
 808. Remont drogi gminnej nr 101605 O Dąbrówka Dolna - Zieleniec na odcinku Paryż - Domaradz
  Wyświetleń: 1394
 809. Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Pokój z 21.02.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
  Wyświetleń: 1394
 810. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - REMONT CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW W FAŁKOWICACH
  Wyświetleń: 1392
 811. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1392
 812. Sekretarz Gminy Pokój - brak
  Wyświetleń: 1392
 813. Informacja o wyborze oferty w postępowania na remont drogi gminnej 101614 O Krogulna - Siedlice.
  Wyświetleń: 1391
 814. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1391
 815. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOMARADZKA kUŹNIA
  Wyświetleń: 1391
 816. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 1390
 817. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonania dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.
  Wyświetleń: 1390
 818. przetarg nieograniczony na roboty budowlane
  Wyświetleń: 1390
 819. Zawiadomienie o sesji
  Wyświetleń: 1390
 820. dz. 242/1, obręb Lubnów, wies Lubnów
  Wyświetleń: 1389
 821. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1389
 822. Porządek obrad sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1389
 823. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1387
 824. Przebudowa części byłej szkoły na 4 mieszkalne lokale socjalne.
  Wyświetleń: 1387
 825. III przetarg pn. Ja w szkole
  Wyświetleń: 1386
 826. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W LUBNOWIE ETAP I
  Wyświetleń: 1386
 827. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1385
 828. Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Pokój z 19.02.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych na 2013 rok
  Wyświetleń: 1384
 829. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1383
 830. Referat finansów
  Wyświetleń: 1382
 831. Informacja o unieważnieniu postępowania nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 1381
 832. Informcja PKW - głosowanie w kraju
  Wyświetleń: 1381
 833. KONKURS OFERT NA ZADANIE - UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1381
 834. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1380
 835. OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 1380
 836. Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  Wyświetleń: 1380
 837. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1380
 838. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
  Wyświetleń: 1379
 839. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1379
 840. Oświadczenia majątkowe 2002r.
  Wyświetleń: 1379
 841. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1378
 842. ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI POKÓJ W ULICACH: BRZESKA, KOŚCIELNA, SKOŚNA, PODLEŚNA I WINNA GÓRA
  Wyświetleń: 1377
 843. Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
  Wyświetleń: 1376
 844. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W ZAWIŚCI ETAP I
  Wyświetleń: 1375
 845. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 1374
 846. Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną
  Wyświetleń: 1374
 847. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu
  Wyświetleń: 1373
 848. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne upr. podm. zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy, działalności na rzecz osób niepełnospr. i w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1373
 849. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 25.09.2014 r.
  Wyświetleń: 1372
 850. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 1371
 851. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1371
 852. Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1370
 853. Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1369
 854. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domaradzu
  Wyświetleń: 1369
 855. „Zabezpieczanie obszarów leśnych i wód Stobrawskiego Parku Krajobrazowego poprzez wyposażenie jednostki OSP w Domaradzu w samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem ekologicznym” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1368
 856. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie docieplenia ścian i dachu.
  Wyświetleń: 1368
 857. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
  Wyświetleń: 1368
 858. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DOSTAWĘ OPAŁU SEZON 2005/2006
  Wyświetleń: 1367
 859. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23 października 2010 r. - wydłużony termin dyżurów
  Wyświetleń: 1366
 860. Oświadczenia majątkowe za 2005r.
  Wyświetleń: 1365
 861. Ponowny przetarg - Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1365
 862. Ogłoszenie - Wójt Gminy Pokój ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 1364
 863. ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ SPÓŁKA Z O.O.
  Wyświetleń: 1363
 864. Zarządzenie - usunięte
  Wyświetleń: 1362
 865. Dostawa pomocy dydaktycznych - zamówienie realizowane w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1361
 866. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W KROGULNEJ ETAP I i II
  Wyświetleń: 1361
 867. Zawiadomienie o sporządzeniu spisów wyborców
  Wyświetleń: 1361
 868. konkurs ofert na zadanie pn.: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1359
 869. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2007 r.
  Wyświetleń: 1359
 870. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1359
 871. Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1359
 872. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1358
 873. przetarg nieograniczony na dostawę opału
  Wyświetleń: 1358
 874. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Budowie Kurników brojlerów o łącznej ilości 75 600 szt. stanowisk w Fałkowicach.
  Wyświetleń: 1358
 875. Naprawa dróg gminnych
  Wyświetleń: 1357
 876. PONOWNY PRZETARG Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Opolskiej we wsi Pokój
  Wyświetleń: 1357
 877. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Zieleniec, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice i Pokój
  Wyświetleń: 1355
 878. Zgłoszenie wyjazdu poza granice rzeczpospolitej polskiej (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP12
  Wyświetleń: 1355
 879. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1354
 880. Remont drogi gminnej 101613 O
  Wyświetleń: 1353
 881. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - Inspektor ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1352
 882. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY SPECJALNEJ W NAMYSŁOWIE NA ROK 2006/2008
  Wyświetleń: 1352
 883. WYKAZY DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY ZIELENIEC 332/5 I DĄBRÓWKA DOLNA 90/11,90/12,90/13
  Wyświetleń: 1352
 884. Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG-500 w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1351
 885. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP4-OP
  Wyświetleń: 1350
 886. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1349
 887. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 1349
 888. wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2005r. oraz zezwoleń w tym podatku
  Wyświetleń: 1349
 889. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1348
 890. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1348
 891. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1347
 892. przetarg nieograniczony na remonty dróg gminnych i ulic
  Wyświetleń: 1346
 893. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W ROKU 2005
  Wyświetleń: 1346
 894. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - LUBNÓW
  Wyświetleń: 1346
 895. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1346
 896. NOWY PRZETARG - Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1345
 897. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 26 marca 2015 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 1345
 898. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY DZ. 689/18 POKÓJ
  Wyświetleń: 1344
 899. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-ZAWIŚĆ
  Wyświetleń: 1344
 900. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DWUOTWOROWEGO
  Wyświetleń: 1343
 901. Przetarg nieograniczony na nieruchomość w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1342
 902. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie wymiany okien i drzwi
  Wyświetleń: 1340
 903. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO-BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1340
 904. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą – USCP9
  Wyświetleń: 1340
 905. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1339
 906. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegajacego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1339
 907. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1338
 908. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  Wyświetleń: 1338
 909. Przebudowa drogi gminnej 101616 O – ul. Leśna w m. Ładza
  Wyświetleń: 1338
 910. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynkach Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1338
 911. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1336
 912. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1336
 913. Remont mostu (Siedlice 101614 O obiekt znajduje się w 3,9 km drogi)
  Wyświetleń: 1336
 914. Informacja o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 1335
 915. Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU
  Wyświetleń: 1335
 916. Prostowanie aktów stanu cywilnego – USCP10
  Wyświetleń: 1335
 917. Termomodernizacja, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu kompleksu budynków Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1335
 918. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1335
 919. Dostawa samochodu 9-cio osobowego dla Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1334
 920. Projekt Ja w szkole - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 1334
 921. Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 1334
 922. DOSTAWY OPAŁU SEZON GRZEWCZY 2006 / 2007 r.
  Wyświetleń: 1333
 923. Protokół nr XXXII z dnia 24.04.2006r.
  Wyświetleń: 1333
 924. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 9 grudnia 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1333
 925. Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1333
 926. Dziłka numer 336 wieś Doamardz
  Wyświetleń: 1332
 927. Zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
  Wyświetleń: 1332
 928. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1331
 929. JAK DOKONAĆ ZMIANY IMIENIA LUB NAZWISKA
  Wyświetleń: 1330
 930. Rejestracja zgonu – USCP14
  Wyświetleń: 1329
 931. Odbudowa rowów melioracyjnych w miejscowościach: Pokój, Żabiniec, Świercowskie, Siedlice, Domaradzka Kuźnia, Krogulna
  Wyświetleń: 1328
 932. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY)
  Wyświetleń: 1328
 933. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROGULNEJ ETAP-I
  Wyświetleń: 1327
 934. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2012/2013
  Wyświetleń: 1326
 935. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr ZP-2/2007
  Wyświetleń: 1326
 936. Odbudowa drogi Domaradzka Kuźnia - droga wew. dz. ew. nr 252 - 400 m
  Wyświetleń: 1326
 937. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1325
 938. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz robót remontowych wewnętrznych
  Wyświetleń: 1324
 939. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2008 r.
  Wyświetleń: 1324
 940. Przebudowa częśći byłej szkoły na 3 mieszkalne lokale socjalne- drugi etap
  Wyświetleń: 1324
 941. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1324
 942. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2010/2011
  Wyświetleń: 1323
 943. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1322
 944. ZAWIADOMIENIE O VII sesji Rady Gminy Pokój - 28 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1322
 945. Odbudowa drogi Siedlice, Krogulna - 101614 O (350 m, w kilometrze 0,8 km - 1,00 km oraz 2,8 km - 2,95 km)
  Wyświetleń: 1321
 946. OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1321
 947. przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1321
 948. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1321
 949. Rozbudowa Remizy OSP w Domaradzkiej Kuźni, etap dach
  Wyświetleń: 1320
 950. Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1320
 951. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1318
 952. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- FAŁKOWICE
  Wyświetleń: 1318
 953. Modernizacja drogi gminnej Domaradz-Fałkowice (Gmina Pokój)
  Wyświetleń: 1315
 954. Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych- pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, artykuły papiernicze
  Wyświetleń: 1315
 955. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w kompleskie budynków Urzędu Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1315
 956. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój - nabór III
  Wyświetleń: 1315
 957. Wyjaśnienie treści specyfikacji na dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1315
 958. Odbudowa drogi gminnej 101605 O Domaradz - Fałkowice
  Wyświetleń: 1314
 959. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1313
 960. przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w m. Żabiniec
  Wyświetleń: 1313
 961. OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGTOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 1312
 962. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 1312
 963. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-LUBNÓW
  Wyświetleń: 1312
 964. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 1311
 965. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w budnku przy ulicy H. Sienkiewicza 10 w Pokoju
  Wyświetleń: 1311
 966. Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1311
 967. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działce nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój
  Wyświetleń: 1311
 968. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1311
 969. ”Izba Regionalna w Fałkowicach – skarbnica wiedzy o życiu wodnym i rybołówstwie” -przetarg ponowny - data ogłoszenia 9 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 1310
 970. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1310
 971. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2008-2009
  Wyświetleń: 1309
 972. „Dowóz do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu do 31.12.2016 r. w ramach przewozów regularnych." - przetarg ponowny (znak sprawy: SG-IX.271.6.2015)
  Wyświetleń: 1308
 973. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1308
 974. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój II nabór
  Wyświetleń: 1308
 975. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 1306
 976. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2012 r.
  Wyświetleń: 1305
 977. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokumentację projektową związaną z budową wodociągów i kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1304
 978. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1304
 979. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji i urządzeń na oczyszczalni ścieków w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1303
 980. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa poletka osadowego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1303
 981. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1301
 982. Przebudowa przepustu dwuotworowego w miejscowości Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 1300
 983. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1299
 984. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2011 r.
  Wyświetleń: 1298
 985. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1298
 986. Zawiadomienie Wójta Gminy Pokój o udostępnieniu do wglądu OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO PODSTAWOWEGO sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1298
 987. Remont dróg gminnych przy użyciu remontera
  Wyświetleń: 1297
 988. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój
  Wyświetleń: 1296
 989. Wójt Gminy Pokój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej dz. nr 356/1 (I przetarg odbył się 18-01-2008 r.)
  Wyświetleń: 1296
 990. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w Szkole Podstawowej w Pokoju
  Wyświetleń: 1295
 991. WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY - DĄBRÓWKA DOLNA DZ. 100/2, DOMARADZKA KUŹNIA DZ. 161 I 165 K.M.1
  Wyświetleń: 1295
 992. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1295
 993. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 1294
 994. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dowóz Zamówienie realizowane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci dla potrzeb projektu pn. Ja w szkole II
  Wyświetleń: 1294
 995. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1294
 996. Ustalenie pisowni imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1294
 997. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w budnku przy ulicy H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1293
 998. ZAWIADOMIENIE O SESJI
  Wyświetleń: 1293
 999. ZAWIADOMIENIE O SESJI
  Wyświetleń: 1293
 1000. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1292
 1001. ZARZĄDZENIE Nr 4/2004 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 19 maja 2004 r.
  Wyświetleń: 1292
 1002. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1292
 1003. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Dąbrówka Dolna
  Wyświetleń: 1292
 1004. Odbudowa drogi nr 101613 O w m. Siedlice
  Wyświetleń: 1290
 1005. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w KROGULNEJ
  Wyświetleń: 1290
 1006. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1289
 1007. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1288
 1008. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY DZ. NR 145/2 lUBNÓW
  Wyświetleń: 1288
 1009. Wójt Gminy Pokój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej dz. nr 356/1
  Wyświetleń: 1287
 1010. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1287
 1011. Ogłoszenie - Wójt Gminy Pokój ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu - GIMBUS
  Wyświetleń: 1286
 1012. Ponowny - Remont budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1286
 1013. Remont budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1286
 1014. WYKONANIE ODWIERTU HYDROGEOLOGICZNEGO POSZUKIWAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO UJMUJĄCEGO WODĘ Z UTWORÓW TRZECIORZĘDOWYCH W M. SIEDLICE GMINA POKÓJ
  Wyświetleń: 1286
 1015. ZAWIADOMIENIE O XXX sesji Rady Gminy Pokój - 28 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1285
 1016. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1285
 1017. Ja w szkole II - trzeci przetarg
  Wyświetleń: 1284
 1018. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1283
 1019. REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAWIŚCI
  Wyświetleń: 1282
 1020. Remont Drogi gminnej Krogulna - Siedlice
  Wyświetleń: 1282
 1021. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Gimnazjum w Pokoju
  Wyświetleń: 1279
 1022. Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1279
 1023. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1278
 1024. Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 369/95, obręb Pokój na potrzeby założenia parkowego”
  Wyświetleń: 1278
 1025. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej/ wznowieniu działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1277
 1026. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1277
 1027. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1277
 1028. Terminy i miejsca przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie nowych obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 1276
 1029. Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Pokój na lata 2009-2012
  Wyświetleń: 1276
 1030. Wniosek do wpis do CEIDG – RPP4
  Wyświetleń: 1276
 1031. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2010/2011
  Wyświetleń: 1275
 1032. Wydanie dowodu osobistego ELP1
  Wyświetleń: 1275
 1033. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1275
 1034. Modernizacja systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG-500 w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1274
 1035. Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2007 r.
  Wyświetleń: 1272
 1036. Roboty budowlane w zakresie remontu cząstkowego grysem, emulsją asfaltowa ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pokój, przy użyciu remontera
  Wyświetleń: 1272
 1037. WYKAZ DO SPRZEDAŻY DZIAŁKA NR 133/2 DABRÓWKA DOLNA
  Wyświetleń: 1272
 1038. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1270
 1039. Zmiana imion i nazwisk – USCP15
  Wyświetleń: 1270
 1040. Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa boiska sportowego - obręb Zawiść
  Wyświetleń: 1269
 1041. ZAWIADOMIENIE O VI SESJI Rady Gminy Pokój - 30 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1269
 1042. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1269
 1043. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodwego
  Wyświetleń: 1269
 1044. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1268
 1045. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa przejść siecią kanalizacyjną pod torami PKP w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1267
 1046. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1266
 1047. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój
  Wyświetleń: 1266
 1048. Termomodernizacja - wymiana stolarki otworowej w szkole podstawowej w Domaradzu
  Wyświetleń: 1266
 1049. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 1265
 1050. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2008-2009 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1263
 1051. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1262
 1052. Unieważnie prztargu na sprzedaż dzialek nr 994/191, 1/1313 położonych w Pokoju
  Wyświetleń: 1261
 1053. Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1261
 1054. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1260
 1055. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1260
 1056. Zameldowanie na wniosek strony – ELP3
  Wyświetleń: 1259
 1057. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1258
 1058. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
  Wyświetleń: 1254
 1059. Wójt Gminy Pokój ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego na działce nr 177 w Domaradzu
  Wyświetleń: 1254
 1060. Zawarcie małżeństwa cywilnego w USC – USCP4
  Wyświetleń: 1253
 1061. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego - Budowa oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1252
 1062. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - działka numer 1/1313
  Wyświetleń: 1252
 1063. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 1252
 1064. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1250
 1065. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NIERUCHOMOŚCI GMINY POKÓJ
  Wyświetleń: 1248
 1066. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1248
 1067. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1247
 1068. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego (...) w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1247
 1069. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1247
 1070. Ponowny przetarg Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  Wyświetleń: 1247
 1071. Wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 1287/182 w obrębie miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1247
 1072. Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych
  Wyświetleń: 1246
 1073. Przebudowa sanitariatów w budynku przy ul. Reymonta 3 w Ładzy
  Wyświetleń: 1245
 1074. Termomodernizacja ? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. H. Sienkiewicza 10 w Pokoju
  Wyświetleń: 1243
 1075. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1241
 1076. Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017
  Wyświetleń: 1241
 1077. OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA
  Wyświetleń: 1239
 1078. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1239
 1079. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1239
 1080. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - REMONT CHODNIKÓW I PLACU POSTOJOWEGO W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1238
 1081. Udostępnianie rejestru wyborców oraz spisu wyborców
  Wyświetleń: 1237
 1082. Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1237
 1083. X PRZETARG na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1234
 1084. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1233
 1085. Instalacja technologii kotłowni, instalacja solarna i elektryczna kompleksu oświatowego w Pokoju w ramach projektu Termomodernizacja, modernizacja kotłowni i wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1233
 1086. Termomodernizacja - wymiana centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum
  Wyświetleń: 1233
 1087. Termomodernizacja (przetarg ponowny) - wymiana centralnego ogrzewania w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1233
 1088. KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 8 października 2010 r. - skład komisji
  Wyświetleń: 1232
 1089. Termomodernizacja - docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. H. Sienkiewicza 5 w Pokoju
  Wyświetleń: 1230
 1090. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP-3/2007
  Wyświetleń: 1227
 1091. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1227
 1092. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1225
 1093. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RAMACH PROJEKTU BUDOWY CIĄGU PIESZO ? ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W MIEJSCOWOŚCI POKÓJ UL. OPOLSKA
  Wyświetleń: 1224
 1094. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowo-rozdzielczej i przyłączy domowych w miejscowości Domaradz-Świercowskie
  Wyświetleń: 1224
 1095. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1222
 1096. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1219
 1097. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1219
 1098. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 04 września 2014 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1218
 1099. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1217
 1100. Rejestr instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
  Wyświetleń: 1217
 1101. XI PRZETARG na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1213
 1102. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia w Pokoju - przetarg unieważniony
  Wyświetleń: 1211
 1103. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią lokalną w miejscowości Krzywa Góra
  Wyświetleń: 1209
 1104. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompowniami lokalnymi w miejscowości Zieleniec
  Wyświetleń: 1207
 1105. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1207
 1106. Termomodernizacja, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Pokoju
  Wyświetleń: 1206
 1107. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- MODERNIZACJA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA
  Wyświetleń: 1204
 1108. Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Pokój - 26 maja 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1204
 1109. WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 1203
 1110. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1202
 1111. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Domaradz wraz z przysiółkami
  Wyświetleń: 1199
 1112. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1199
 1113. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy 1-go Maja w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 1198
 1114. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2012/2013 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1197
 1115. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków w miejscowości Zawiść
  Wyświetleń: 1196
 1116. Ponowny przetarg - Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1196
 1117. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7
  Wyświetleń: 1195
 1118. Przebudowa sanitariatów w budynku przy ul. Reymonta 3 w Ładzy na potrzeby Ośrodka Edukacji Przyrodniczej
  Wyświetleń: 1195
 1119. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi – ELP9
  Wyświetleń: 1195
 1120. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VIII przetarg
  Wyświetleń: 1194
 1121. Przetarg:„Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu "
  Wyświetleń: 1194
 1122. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 1193
 1123. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – RPP1
  Wyświetleń: 1192
 1124. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 1192
 1125. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompowniami ścieków w miejscowości Lubnów
  Wyświetleń: 1191
 1126. WYJAŚNIENIA PKW DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU
  Wyświetleń: 1191
 1127. Wójt Gminy Pokój, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie prawa własności wymienionych nieruchomości - Krzywa Góra, Lubnów, Pokój, Zawiść, Domaradz
  Wyświetleń: 1187
 1128. Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój, w sezonie grzewczym 2009/20010
  Wyświetleń: 1186
 1129. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - REMONT WIEJSKIEGO BOISKA SPORTOWEGO I SZATNI W DOMARADZU
  Wyświetleń: 1185
 1130. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1184
 1131. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTC SP Z O.O. (...) w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1182
 1132. Ogłoszenie Wójta Gminy Pokój o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Miejscowego planu
  Wyświetleń: 1180
 1133. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1179
 1134. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju - przetarg uzupełniający
  Wyświetleń: 1177
 1135. PRZEBUDOWA SANITARIATOW W BUDYNKU PRZY UL. REYMONTA 3 W ŁADZY NA POTRZEBY OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
  Wyświetleń: 1177
 1136. Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w 2016 r.
  Wyświetleń: 1176
 1137. Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2009/2010
  Wyświetleń: 1174
 1138. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2010/2011 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1173
 1139. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VII przetarg
  Wyświetleń: 1171
 1140. Uznanie ojcostwa – USCP2
  Wyświetleń: 1165
 1141. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu i nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1165
 1142. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1161
 1143. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.gminapokoj.pl OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGo PODSTAWOWEGo sporządzonego dla potrzeb projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
  Wyświetleń: 1161
 1144. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  Wyświetleń: 1156
 1145. WNOSZENIE SKARG I WNIOSKÓW
  Wyświetleń: 1155
 1146. Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju
  Wyświetleń: 1153
 1147. Przewozy szkolne w roku szkolnym 2009/2010 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1150
 1148. Zapytanie ofertowe na zbieranie azbestu w trybie art. 4, pkt 8 Pzp - 29-09-2014
  Wyświetleń: 1150
 1149. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania budynku szopo-wiaty na budynek demontażu pojazdów (...) w miejscowości Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 1146
 1150. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej farmy fotowoltaicznej w obrębie Domaradz
  Wyświetleń: 1144
 1151. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Pokój - 24 lutego 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1143
 1152. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 1/2007
  Wyświetleń: 1142
 1153. Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1141
 1154. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 22 września 2010 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1138
 1155. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Krogulna
  Wyświetleń: 1131
 1156. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - VI przetarg
  Wyświetleń: 1129
 1157. Ponowny - Dostawa materiału opałowego dla celów grzewczych budynków administracyjnych, dla których zarządcą jest Gmina Pokój,
  Wyświetleń: 1128
 1158. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w ramach projektu POKL pod nazwą: Ja w szkole II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - V przetarg
  Wyświetleń: 1128
 1159. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią ścieków miejscowości Kopalina
  Wyświetleń: 1127
 1160. Przetarg nieograniczony na „Budowę i modernizację ścieżek oraz zagospodarowanie wokół nich terenu”
  Wyświetleń: 1127
 1161. Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Pokój - 5 lutego 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1127
 1162. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1125
 1163. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 29 października 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Pokój
  Wyświetleń: 1125
 1164. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój - 20 stycznia 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1125
 1165. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
  Wyświetleń: 1124
 1166. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1124
 1167. Zamówienie publiczne: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W DRUGIEJ POŁOWIE 2015 ROKU
  Wyświetleń: 1123
 1168. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI - działka numer 994/191
  Wyświetleń: 1122
 1169. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1119
 1170. Udzielenie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych dla podatników, dla których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – RFP2
  Wyświetleń: 1115
 1171. „Dowóz do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu do 31.12.2016 r.,w ramach przewozów regularnych"
  Wyświetleń: 1113
 1172. Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1113
 1173. Zarządzenie nr 127/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1108
 1174. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – RFP4
  Wyświetleń: 1107
 1175. Zarządzenie nr 116/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 1105
 1176. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 1104
 1177. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 1103
 1178. Rejestracja urodzenia dziecka – USCP1
  Wyświetleń: 1100
 1179. OGŁOSZENIE WÓJT GMINY POKÓJ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1093
 1180. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 1089
 1181. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1089
 1182. Zawiadomienie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100
  Wyświetleń: 1088
 1183. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV łączącej linie napowietrzne relacji Pokój - Wołczyn oraz Wołczyn-Bogacica (odgałęzienie Szum)
  Wyświetleń: 1086
 1184. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 23.10.2010 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 6
  Wyświetleń: 1086
 1185. Przetarg Ponowny - Przewozy szkolne w roku szkolnym 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój
  Wyświetleń: 1081
 1186. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
  Wyświetleń: 1076
 1187. Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców – ELP6
  Wyświetleń: 1072
 1188. ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wyświetleń: 1070
 1189. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/ - RPP10
  Wyświetleń: 1069
 1190. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2015 rok
  Wyświetleń: 1067
 1191. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 1061
 1192. Zawiadomienie z dnia 01 października 2008 roku
  Wyświetleń: 1059
 1193. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Krzywa Góra, Lubnów, Pokój, Jagienna
  Wyświetleń: 1053
 1194. Wymeldowania na wniosek strony lub anulowanie zameldowania – ELP11
  Wyświetleń: 1053
 1195. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1052
 1196. Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1052
 1197. ZAWIADOMIENIE O IX sesji Rady Gminy Pokój - 10 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1051
 1198. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 13
  Wyświetleń: 1049
 1199. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnienia – ELP8
  Wyświetleń: 1047
 1200. Zezwolenie na zorganizowanie zbiórki publicznej – ROP8a
  Wyświetleń: 1045
 1201. Wydanie zaświadczenia w przypadku utraty dowodu osobistego – ELP10N
  Wyświetleń: 1044
 1202. Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1041
 1203. zawiadomienie o podjęicu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100”
  Wyświetleń: 1041
 1204. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego - ELP4-C
  Wyświetleń: 1040
 1205. Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1040
 1206. ZAWIADOMIENIE O VIII sesji Rady Gminy Pokój - 25 czerwca 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1040
 1207. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z pompownią lokalną w miejscowości Ładza
  Wyświetleń: 1038
 1208. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - park w Pokoju
  Wyświetleń: 1032
 1209. KOMUNIKAT- Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 października 2006 r.
  Wyświetleń: 1030
 1210. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój - 7 listopada 2014 r. o godz.14.00
  Wyświetleń: 1029
 1211. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego – USCP12
  Wyświetleń: 1028
 1212. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną – ROP8b
  Wyświetleń: 1025
 1213. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 08.10.2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 7
  Wyświetleń: 1011
 1214. Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszk. w szkołach podst.
  Wyświetleń: 1007
 1215. Uprawnienia osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum
  Wyświetleń: 1004
 1216. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 24 czerwca 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1004
 1217. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 28 października 2013 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1001
 1218. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany porządkowej uchwały Nr XVII/146/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 17 września 2015r. w sprawie podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 999
 1219. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ - RPP11
  Wyświetleń: 999
 1220. Udostępnianie rejestru wyborców oraz spisu wyborców – ELP7
  Wyświetleń: 997
 1221. Dopisania do spisu wyborców, głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 994
 1222. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 992
 1223. Zarządzenie Nr 121.2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania (...) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP
  Wyświetleń: 991
 1224. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu – ELP5
  Wyświetleń: 988
 1225. Informacja PKW - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 982
 1226. Remont drogi gminnej 101623 O - ul. 1 Maja w Pokoju
  Wyświetleń: 972
 1227. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 971
 1228. PRZETARG„Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz.I - zgodnie z zał. projektem budowlanym”
  Wyświetleń: 970
 1229. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą – USCP7
  Wyświetleń: 962
 1230. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w obrębie Domaradzka Kuźnia”
  Wyświetleń: 951
 1231. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z 24.04.2016 r.
  Wyświetleń: 949
 1232. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2016 r.
  Wyświetleń: 948
 1233. ROKOWANIA PO II PRZETARGU Z DNIA 22-08-2005
  Wyświetleń: 948
 1234. „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POKÓJ”
  Wyświetleń: 947
 1235. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 7 maja 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 947
 1236. Informacja PKW - głosowanie za granicą
  Wyświetleń: 945
 1237. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat - Krogulna, Ładza, Pokój, Zieleniec
  Wyświetleń: 944
 1238. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 943
 1239. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych - AP1N
  Wyświetleń: 937
 1240. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
  Wyświetleń: 914
 1241. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 22 marca 2012 r. o godz. 15.30
  Wyświetleń: 914
 1242. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pokój za 2016 r.
  Wyświetleń: 912
 1243. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2015 r. o godz.14:00
  Wyświetleń: 908
 1244. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 2 marca 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 907
 1245. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 25 maja 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 898
 1246. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 891
 1247. I PRZETARG NA DZIAŁKI W ŁADZY, POKOJU I DOMARADZU W DNIU 09-10-2006
  Wyświetleń: 888
 1248. Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 886
 1249. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 3 lutego 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 885
 1250. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2013 r. o godz. 14.00
  Wyświetleń: 884
 1251. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (01-02-2010 r.)
  Wyświetleń: 877
 1252. OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIEŃ 20.11.2006
  Wyświetleń: 874
 1253. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 1 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 874
 1254. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 28 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 874
 1255. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 8 lutego 2011 r. o godz.14:00
  Wyświetleń: 874
 1256. Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportu – AP4N
  Wyświetleń: 868
 1257. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 15 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 862
 1258. UCHWAŁA RADY GMINY POKÓJ w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 860
 1259. Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Pokój - 28 marca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 857
 1260. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 19 marca 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 856
 1261. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27 października 2011 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 855
 1262. Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Pokój - 7 lutego 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 851
 1263. Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój - 29 sierpnia 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 851
 1264. zapytanie ofertowe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26
  Wyświetleń: 848
 1265. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pokój w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 845
 1266. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 25 kwietnia 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 843
 1267. Zatwierdzenie podziału nieruchomości – CP7N
  Wyświetleń: 834
 1268. Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 28 grudnia 2010 r. o godz. 13:00
  Wyświetleń: 834
 1269. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 23 lutego 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 833
 1270. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 29 października 2012 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 831
 1271. Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPOWO na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo
  Wyświetleń: 830
 1272. Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 23 marca 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 829
 1273. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój
  Wyświetleń: 825
 1274. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2016 rok
  Wyświetleń: 824
 1275. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 2 lutego 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 824
 1276. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i budowie oczyszczalni ścieków w Pokoju”
  Wyświetleń: 824
 1277. WYKAZY DO SPRZEDAŻY 21-07-2006
  Wyświetleń: 822
 1278. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 26 kwietnia 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 819
 1279. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Pokój - 6 września 2010
  Wyświetleń: 819
 1280. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 27 grudnia 2013 r. o godz. 13.00
  Wyświetleń: 819
 1281. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 23 maja 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 817
 1282. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój - 20 lipca 2011 r. o godz. 13:00
  Wyświetleń: 817
 1283. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 10.01.2005 rok
  Wyświetleń: 816
 1284. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 11 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 813
 1285. Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Pokój - 18 lutego 2013 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 812
 1286. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój - 12.10.2016 r.
  Wyświetleń: 810
 1287. Zamiana nieruchomości – CP3N
  Wyświetleń: 809
 1288. Zaproszenie do składania ofert cenowych na Wykonanie oferty oraz jej realizację w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju z dnia 1 marca 2016 r. na realizacje zadań wynikających z „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” - wybór oferty
  Wyświetleń: 809
 1289. Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy w Pokoju w dniu 26 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 809
 1290. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 1 grudnia 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 809
 1291. Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 6 grudnia 2010 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 805
 1292. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 3 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 804
 1293. Przetarg niegraniczony robocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CDŚ.
  Wyświetleń: 803
 1294. Sprzedaż przetargowa nieruchomości – CP1N
  Wyświetleń: 803
 1295. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego – CP8N
  Wyświetleń: 802
 1296. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 27 kwietnia 2016 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 802
 1297. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 28 października 2011 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 799
 1298. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 24 marca 2011 r. o godz.15:30
  Wyświetleń: 798
 1299. Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Pokój - 1 grudnia 2010 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 796
 1300. Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Pokój - 25 maja 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 790
 1301. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój - 31 stycznia 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 790
 1302. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Pokój - 28 marca 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 788
 1303. Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Pokój - 27 maja 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 784
 1304. Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Pokój - 25 czerwca 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 784
 1305. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – AP3N
  Wyświetleń: 783
 1306. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 30 czerwca 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 775
 1307. „Przebudowa drogi gminnej nr 101619 O Domaradz – Fałkowice, dz. nr 61/2, na długości 995m”
  Wyświetleń: 774
 1308. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój - 18 marca 2013 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 770
 1309. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej - 25 sierpnia 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 769
 1310. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój - 31 maja 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 768
 1311. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Pokój - 8 września 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 768
 1312. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 29 marca 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 766
 1313. Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój - 17 września 2012 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 766
 1314. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 7 lipca 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 765
 1315. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 30 października 2012 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 763
 1316. Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO – CDŚ ”
  Wyświetleń: 760
 1317. Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój - 26 września 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 760
 1318. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 28 grudnia 2012 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 760
 1319. Modernizacja drogi gminnej 101616 O Domaradz - Fałkowice
  Wyświetleń: 756
 1320. Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój - 28.09.2016 r.
  Wyświetleń: 756
 1321. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2015 r.
  Wyświetleń: 747
 1322. Nabór na wolne stanowisko urzednicze- księgowy
  Wyświetleń: 743
 1323. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej - 31 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 742
 1324. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój - 6 września 2013 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 741
 1325. Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Pokój - 7 listopada 2011 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 738
 1326. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – CP4N
  Wyświetleń: 737
 1327. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 14 listopada 2011 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 734
 1328. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej - 31 marca 2011 r. o godz.15:00
  Wyświetleń: 733
 1329. Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Pokój - 25 października 2010
  Wyświetleń: 726
 1330. Zarządzenia Wójta 2015
  Wyświetleń: 723
 1331. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Pokój - 28 czerwca 2010
  Wyświetleń: 723
 1332. Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości opłaty od posiadania psów – AP2N
  Wyświetleń: 722
 1333. PRZETARG „Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz.I - zgodnie z zał. projektem budowlanym” - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 717
 1334. zapytanie ofertowe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK W POKOJU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 26,
  Wyświetleń: 713
 1335. Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego w trybie pierwszeństwa na rzecz jego najemcy – CP2N
  Wyświetleń: 712
 1336. Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Pokój - 10 listopada 2010 r. o godz.13:00
  Wyświetleń: 710
 1337. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój - 10 kwietnia 2013 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 709
 1338. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 26 listopada 2012 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 707
 1339. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia , rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku rolnego – AP6N
  Wyświetleń: 702
 1340. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od śr. Transportowych i podatku od nieruchomości – AP7N
  Wyświetleń: 700
 1341. Zawiadomienie stron postepowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”
  Wyświetleń: 699
 1342. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice”
  Wyświetleń: 695
 1343. Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Pokój - 20 października 2014 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 693
 1344. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu)
  Wyświetleń: 691
 1345. Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego – AP5N
  Wyświetleń: 691
 1346. Uchwała Nr XXIII/159/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychi zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 690
 1347. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  Wyświetleń: 688
 1348. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 347, 346)
  Wyświetleń: 681
 1349. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju
  Wyświetleń: 680
 1350. Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2011 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 679
 1351. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2015 r.
  Wyświetleń: 673
 1352. Zawiadomienie stron postępowania o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój ”
  Wyświetleń: 663
 1353. Przetarg nieograniczony: Dowóz do placówek oświatowych na terenie gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w okresie od 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r. w ramach przewozów regularnych - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 662
 1354. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o nienakładaniu obowiązku sporzadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie budynku w Ładzy
  Wyświetleń: 661
 1355. ZAWIADOMIENIE O XXXIII sesji Rady Gminy Pokój - 29 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 659
 1356. Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CDŚ.nr sprawy: SG-IX.271.9.2016
  Wyświetleń: 654
 1357. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 369/95
  Wyświetleń: 651
 1358. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 7 lipca 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 647
 1359. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW - do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju - w temacie: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych
  Wyświetleń: 640
 1360. Zawiadomienie o podjęciu postepowania administracyjnego dla zmiany projektu budowlanego Pt. Przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurniki niosek z silosami paszy (obiekt nr 1,2 – I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m.2,obręb Fałkowic
  Wyświetleń: 640
 1361. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodwego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięw. poleg. na :„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra
  Wyświetleń: 632
 1362. zapytanie ofertwe na: WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z AUDYTAMI ENEGETYCZNYMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: BUDYNEK BIUROWY W POKOJU PRZY UL. WOLNOŚCI, DZ. EW. NR 106, A. M. 6, W KONTEKŚCIE UBIEGANIA SIĘ O DOF. Z RPOWO
  Wyświetleń: 613
 1363. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na :„rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój
  Wyświetleń: 612
 1364. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku w Ładzy
  Wyświetleń: 611
 1365. Przetarg - Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 609
 1366. Przetarg nieograniczony „Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym”
  Wyświetleń: 607
 1367. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój
  Wyświetleń: 602
 1368. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolska w m .Pokój na środowisko.
  Wyświetleń: 600
 1369. Zaproszenie do składania ofert cenowych na usuwanie azbestu VII nabór 2016 - ROZSTRZYGNIĘCIE
  Wyświetleń: 599
 1370. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 594
 1371. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego–ul.Opolska w m .Pokój na środowisko
  Wyświetleń: 592
 1372. Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2016 r. o godz.15.00
  Wyświetleń: 586
 1373. Przetarg nieograniczony„Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka „Centrum Doświadczania Świata” cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym” - ponowny przetarg
  Wyświetleń: 558
 1374. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 8 lutego 2017 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 555
 1375. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój 15-07-2016 r. - rozstrzygnięty
  Wyświetleń: 548
 1376. Zaproszenie do składania ofert na dokumentację projektową "Przebudowa węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój"
  Wyświetleń: 541
 1377. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – ul. Opolsk
  Wyświetleń: 538
 1378. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Domaradzu (dz. nr 754/1) - odwołanie przetargu
  Wyświetleń: 534
 1379. nowa strona BIP
  Wyświetleń: 533
 1380. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój (ponowne)
  Wyświetleń: 524
 1381. Przetarg nieograniczony: Dowóz do placówek oświatowych na terenie gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w okresie od 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r. w ramach przewozów regularnych
  Wyświetleń: 523
 1382. Zawiadomienie o wznowienieu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. „Centrum Doświadczania Świata” wraz z zagospodarowaniem terenu
  Wyświetleń: 512
 1383. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie administarcyjne ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polega. na „Rewitalizacji z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”
  Wyświetleń: 512
 1384. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 708/2 k.m. 3 - obręb Domaradz
  Wyświetleń: 504
 1385. Lokalizacja inwestycji celu publicznego obejmującego budowę tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice
  Wyświetleń: 491
 1386. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
  Wyświetleń: 491
 1387. Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2017 r.
  Wyświetleń: 486
 1388. Przetarg "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka Centrum Doświadczania Świata cz. I - zgodnie z zał. projektem budowlanym"
  Wyświetleń: 485
 1389. Nabór na stanowisko wychowawca podwórkowy
  Wyświetleń: 483
 1390. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie planu funkcjonalno - użytkowego dla Przebudowy węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój
  Wyświetleń: 463
 1391. Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji dyżurów przedszkoli prowadzonych przez gminę Pokój w 2016 r.
  Wyświetleń: 462
 1392. Zwołanie pierwszego posiedzenia GKW
  Wyświetleń: 455
 1393. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
  Wyświetleń: 452
 1394. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO - dz. nr 1092/191 a.m.1 obręb Pokój i dz. nr 219 a.m. 2 obręb Krogulna
  Wyświetleń: 443
 1395. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Domaradz, gm. Pokój
  Wyświetleń: 435
 1396. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 433
 1397. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21 grudnia 2016 r. - informacja o składzie, siedzibie i dyżurach komisji
  Wyświetleń: 432
 1398. Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2017 r.
  Wyświetleń: 423
 1399. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o ponownym trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  Wyświetleń: 422
 1400. Konsultacje społeczne 2016.08.24
  Wyświetleń: 418
 1401. Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej
  Wyświetleń: 408
 1402. Przetarg nieograniczony: Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r. w ramach przewozów regularnych wraz z możliwością zakupu kart przejazdu
  Wyświetleń: 401
 1403. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy
  Wyświetleń: 389
 1404. Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2017 rok
  Wyświetleń: 386
 1405. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Pokój, 945/245
  Wyświetleń: 379
 1406. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 234 i 149 Ładza
  Wyświetleń: 374
 1407. UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 369
 1408. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r.w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój
  Wyświetleń: 365
 1409. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wiaty, na działce ewidencyjnej nr 409/2 k.m.1 obręb Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 361
 1410. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. RACHUNKOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNO-PRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE FINANSÓW
  Wyświetleń: 354
 1411. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Podziemna stacja podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Paryż
  Wyświetleń: 350
 1412. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora, w okresie 2017-2018 r., Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy-Szczepienie HPV na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 338
 1413. WÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 337
 1414. Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2017 roku i pracy komisji konkursowej
  Wyświetleń: 336
 1415. ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 335
 1416. ZAWIADOMIENIE O XXXII sesji Rady Gminy Pokój - 18 października 2017 r.
  Wyświetleń: 331
 1417. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 lutego 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój przeprowadzonych w dniu 12 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 329
 1418. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia loaklizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Kopalina
  Wyświetleń: 329
 1419. Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 315
 1420. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 549/2, 620, 619 Kozuby
  Wyświetleń: 308
 1421. Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
  Wyświetleń: 306
 1422. Senior + - przetarg nieograniczony remont budynku
  Wyświetleń: 304
 1423. Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (...)
  Wyświetleń: 304
 1424. Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 302
 1425. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 179/2 w Kopalinie
  Wyświetleń: 289
 1426. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 178, 201/1 Krogulna
  Wyświetleń: 287
 1427. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 256, 255 Lubnów
  Wyświetleń: 282
 1428. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 179/1 Kopalina
  Wyświetleń: 281
 1429. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pokoju (dz. nr 945/245)
  Wyświetleń: 273
 1430. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 175, Lubnów
  Wyświetleń: 272
 1431. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Domaradz
  Wyświetleń: 263
 1432. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Lubnów
  Wyświetleń: 260
 1433. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 178, 201/1 Krogulna, ul.Rybacka
  Wyświetleń: 257
 1434. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie podziemnej stacji podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowości Paryż
  Wyświetleń: 253
 1435. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna
  Wyświetleń: 247
 1436. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działce nr 179/1 Kopalina
  Wyświetleń: 245
 1437. Skargi (wnioski)
  Wyświetleń: 241
 1438. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego „Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 „NAM 7003A” planowana na działce nr 228 w Fałkowicach, obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 237
 1439. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - na działkach nr 743, 760 Domaradz
  Wyświetleń: 230
 1440. ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Pokój oraz powołania komisji d.s. konsultacji dotyczących zmiany nazwy ulicy w Pokoju
  Wyświetleń: 224
 1441. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn”
  Wyświetleń: 220
 1442. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działkach nr 549/2, 620, 619 Kozuby
  Wyświetleń: 219
 1443. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” Lokalizacja inwestycji: Gmina Pokój, obręb 0027 Domaradz
  Wyświetleń: 218
 1444. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.
  Wyświetleń: 218
 1445. Przetarg nieograniczony: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokój-2018 rok
  Wyświetleń: 206
 1446. Przetarg nieograniczony na „Budowę i modernizację ścieżek oraz zagospodarowanie wokół nich terenu”
  Wyświetleń: 204
 1447. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej i powiatowej na działkach nr 234 i 149 Ładza, ul.Wolności i ul.Leśna
  Wyświetleń: 203
 1448. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych na działkach ewidencyjnych nr 143, 144 k.m.1 obręb Krogulna
  Wyświetleń: 201
 1449. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń małej architektury, na działce ewidencyjnej nr 739 k.m.1 obręb Domaradz
  Wyświetleń: 199
 1450. Zawarcie małżeństwa cywilnego poza USC – USCP4a
  Wyświetleń: 197
 1451. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedlice
  Wyświetleń: 193
 1452. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi powiatowej na działce nr 179/2 w Kopalinie
  Wyświetleń: 184
 1453. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 182
 1454. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne, na części działki ewidencyjnej nr 256 k.m.1 obręb Ładza
  Wyświetleń: 181
 1455. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2016 r.
  Wyświetleń: 180
 1456. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie działki ewidencyjnej nr 489/3 k.m. 3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 180
 1457. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nabycie prawa własności dz. nr 142/3 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00042332/2
  Wyświetleń: 179
 1458. Ogłoszenie o ustym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 210 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00067054/0
  Wyświetleń: 176
 1459. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna, ul.Młyńska
  Wyświetleń: 175
 1460. ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora, w okresie 2017-2018 r., „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – Szczepienie HPV na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 174
 1461. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 175, Lubnów, ul.Szkolna
  Wyświetleń: 171
 1462. WNOSZENIE PETYCJI
  Wyświetleń: 171
 1463. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja zabytkowej dzwonnicy w ramach istniejącego terenu usług publicznych – OSP, na działce ewidencyjnej nr 137 k.m.2 obręb Lubnów
  Wyświetleń: 170
 1464. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550”
  Wyświetleń: 168
 1465. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” Lokalizacja inwestycji: Oświetlenie drogi gminnej na działce nr 30, 290/8, 154 Krogulna, ul.Młyńska
  Wyświetleń: 159
 1466. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu)
  Wyświetleń: 154
 1467. Zaproszenie do składania ofert cenowych na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój-VIII nabór 2017
  Wyświetleń: 148
 1468. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzajacego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla rozbudowy drogi na odcinku Krzywa Góra
  Wyświetleń: 148
 1469. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenie drogi gminnej na działkach nr 743, 760 Domaradz
  Wyświetleń: 146
 1470. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” - Oświetlenie drogi gminnej na działkach nr 256, 255 Lubnów
  Wyświetleń: 145
 1471. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2016 r.
  Wyświetleń: 140
 1472. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w Krzywej Górze na działce nr 476/13
  Wyświetleń: 137
 1473. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno - kablowej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn w Lubnowie i Fałkowicach
  Wyświetleń: 136
 1474. zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 136
 1475. Rejestr instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
  Wyświetleń: 132
 1476. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, Krogulna
  Wyświetleń: 127
 1477. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” obręb Lubnów
  Wyświetleń: 126
 1478. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej, na terenie działki ewidencyjnej nr 489/3 k.m.3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 120
 1479. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 120
 1480. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postepowania admnistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 119
 1481. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materialu dodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 119
 1482. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiał dowodowego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550.na środowisko
  Wyświetleń: 118
 1483. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne, na części działki ewidencyjnej nr 256 k.m.1 obręb Ładza
  Wyświetleń: 117
 1484. strona w trakcie wypełniania
  Wyświetleń: 111
 1485. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz.209 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00071420/8
  Wyświetleń: 109
 1486. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia stawierdzajacego braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 107
 1487. Ogłoszenie o ustnym pzetargu ograniczonymdo rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz. nr 208 k.m. 2, obręb Fałkowice, KW OP1U/00071419/8
  Wyświetleń: 106
 1488. OBWIESZCZENIE  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Pokój – GPZ Wołczyn odgałęzienie Fałkowice Ferma Piskląt: na działkach nr 226, 224, 197 obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 99
 1489. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Pokój w 2017 r.
  Wyświetleń: 95
 1490. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja zabytkowej dzwonnicy w ramach istniejącego terenu usług publicznych – OSP, Lubnów
  Wyświetleń: 90
 1491. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 88
 1492. zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowieniu stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla rozbudowy drogi na odcinku Krzywa Góra
  Wyświetleń: 87
 1493. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz wiaty - teren usług publicznych – świetlicy wiejskiej, Domaradzka Kuźnia
  Wyświetleń: 84
 1494. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - lokalizacja siłowni zewnętrznej i innych urządzeń małej architektury w ramach istniejącego terenu usług oświaty - Domaradz
  Wyświetleń: 80
 1495. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju ogłasza konkurs na stanowisko: młodszego bibliotekarza
  Wyświetleń: 78
 1496. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przed. pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550
  Wyświetleń: 74
 1497. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materialu dodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300
  Wyświetleń: 65
 1498. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki ewidencyjnej nr 476/13 k.m.3 obręb Krzywa Góra
  Wyświetleń: 63
 1499. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „NAM 7003A” na terenie działki ewidencyjnej nr 228 k.m.2 obręb Fałkowice
  Wyświetleń: 61
 1500. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przdsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 60
 1501. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 49
 1502. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300”
  Wyświetleń: 45
Metryczka
 • wytworzono:
  21-10-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  21-10-2013 12:16
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Pokój
  odwiedzin: 6083
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×