Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

kompetencje wójta gminy


WÓJT GMINY POKÓJ - Barbara Zając


Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) wójt jest organem wykonawczym gminy.
Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

 Do zadań wójta należy w szczególności:


- przygotowanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje
zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
Zgodnie z art. 60 ustawy za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:


- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez
radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

informację wytworzył(a): Piotr Rudak
za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
data wytworzenia: 5.12.2006r.
 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 16-06-2004 09:08
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 10-08-2007 15:11
 • Data wytworzenia: 16-06-2004
 • Ilość wyświetleń: 5280
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/166/173/kompetencje-wojta-gminy.html
 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 16-06-2004 09:08
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 10-08-2007 15:11
 • Data wytworzenia: 16-06-2004
 • Ilość wyświetleń: 5280
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/166/173/kompetencje-wojta-gminy.html
 • Data publikacji: 16-06-2004 09:08 przez: Joanna Ptaszek
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 16-06-2004
 • Ilość wyświetleń: 5280
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  10-08-2007, godz. 15:11:50
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  05-12-2006, godz. 09:40:10
  Modyfikacja strony przez: Piotr Rudak
 •  
  05-12-2006, godz. 09:39:44
  Modyfikacja strony przez: Piotr Rudak
 •  
  16-06-2004, godz. 09:08:32
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8

 

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl