Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Plany strategiczne Gminy Pokój

                    Uchwała nr XL/278/2002

 

                    Rady Gminy w Pokoju

 

                    z  dnia 30.09.2002r.

 

w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Modelowy program wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczym gminy Pokój" jako strategii gminy Pokój do roku 2010.

 

    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984) Rada Gminy Pokój uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się i przyjmuje się jako strategię gminy Pokój do roku 2010- program pod nazwą "Modelowy program wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczym gminy Pokój" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Pokój.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                            Rady Gminy w Pokoju

                                                                                                            mgr   Tadeusz Barcik

 

DOCtekst strategii
gmina pokój terytorium.gif
 

 

informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Tadeusz Barcik
data wytworzenia: 30.09.2002 r.

 

GIFgmina pokój terytorium.gif

DOCtekst strategii

 

 

 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 12-07-2004 10:58
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 18-03-2014 14:42
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 6046
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/172/191/plany-strategiczne-gminy-pokoj.html
 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 12-07-2004 10:58
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 18-03-2014 14:42
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 6046
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/172/191/plany-strategiczne-gminy-pokoj.html
 • Data publikacji: 12-07-2004 10:58 przez: Joanna Ptaszek
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 6046
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  18-03-2014, godz. 14:42:54
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  18-03-2014, godz. 14:42:39
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  28-10-2013, godz. 11:54:15
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  29-12-2007, godz. 15:05:08
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
 •  
  29-12-2007, godz. 15:03:55
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
 •  
  10-08-2007, godz. 15:24:24
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  12-07-2004, godz. 10:58:13
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8

 

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl