Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Plany strategiczne Gminy Pokój

                    Uchwała nr XL/278/2002

 

                    Rady Gminy w Pokoju

 

                    z  dnia 30.09.2002r.

 

w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Modelowy program wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczym gminy Pokój" jako strategii gminy Pokój do roku 2010.

 

    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984) Rada Gminy Pokój uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się i przyjmuje się jako strategię gminy Pokój do roku 2010- program pod nazwą "Modelowy program wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczym gminy Pokój" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Pokój.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                            Rady Gminy w Pokoju

                                                                                                            mgr   Tadeusz Barcik

 

DOCtekst strategii
gmina pokój terytorium.gif
 

 

informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Tadeusz Barcik
data wytworzenia: 30.09.2002 r.

 

GIFgmina pokój terytorium.gif

DOCtekst strategii

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-07-2004
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  12-07-2004 10:58
  przez: Joanna Ptaszek
 • zmodyfikowano:
  18-03-2014 14:42
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 9166
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×