Urząd Gminy Pokój

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006 r. - 2010 r.Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy,
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006 r. - 2010 r.
:

Wójt Gminy Pokój:Z - ca Wójta Gminy Pokój:


Rada Gminy Pokój:

 1. PDFGosławski Jacek.pdf - Przewodniczący Rady Gminy
 2. PDFKołodziej Hubert.pdf - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. PDFBalij Jan.pdf
 4. PDFGryl Danuta.pdf
 5. PDFJakubik Jerzy.pdf
 6. PDFKania Edward.pdf
 7. PDFKos Jerzy.pdf
 8. PDFKruczek Marek.pdf
 9. PDFOlejnik Zbigniew.pdf
 10. PDFPaluch Jolanta.pdf
 11. PDFPawłowska Edyta Barbara.pdf
 12. PDFPiętka Wanda.pdf
 13. PDFStefan_Renata.pdf
 14. PDFSzeląg Andrzej.pdf
 15. PDFWalek Konrad.pdf

Ustępujący Z-ca Wójta Gminy:


informację wytworzył(a): Elżbieta Kuklok
za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
data wytworzenia: 30.05.2007 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2007
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  30-05-2007 12:11
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  28-10-2013 12:12
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 5301
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×