Urząd Gminy Pokój

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe za 2005 r.- 2006r.- koniec kadencji

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osięgniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

- radny - przewodniczącemu rady gminy,

- wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,

- zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.


Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.
informację wytworzył(a): Piotr Rudak
za treść odpowiada: Piotr Rudak
data wytworzenia: 11.09.2006 r.

 

PDF_zalacznik100_

PDF_zalacznik100_

DOCoświadczenie majątkowe B.Piechura-radny.doc

DOCoświadczenie majątkowe D. Czykieta-radna.doc

DOCoświadczenie majątkowe D.Gryl-radna.doc

DOCoświadczenie majątkowe G.Hyla-radny.doc

DOCoświadczenie majątkowe J. Barabosz-radny.doc

DOCoświadczenie majątkowe J.Kos-radny..doc

DOCoświadczenie majątkowe J.Krocz-radny.doc

DOCoświadczenie majątkowe K.Świetek-radny..doc

DOCoświadczenie majątkowe J.Paluch-radny.doc

DOCoświadczenie majątkowe M. Kruczek-radny.doc

DOCoświadczenie majątkowe R. Stefan-radna.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2006
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  11-09-2006 12:43
  przez: Piotr Rudak
 • zmodyfikowano:
  28-10-2013 10:49
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 5277
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×