Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Oświadczenia majątkowe za 2005 r.- 2006r.- koniec kadencji

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osięgniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

- radny - przewodniczącemu rady gminy,

- wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,

- zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.


Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.
informację wytworzył(a): Piotr Rudak
za treść odpowiada: Piotr Rudak
data wytworzenia: 11.09.2006 r.

 

PDF_zalacznik100_

PDF_zalacznik100_

DOCoświadczenie majątkowe B.Piechura-radny.doc

DOCoświadczenie majątkowe D. Czykieta-radna.doc

DOCoświadczenie majątkowe D.Gryl-radna.doc

DOCoświadczenie majątkowe G.Hyla-radny.doc

DOCoświadczenie majątkowe J. Barabosz-radny.doc

DOCoświadczenie majątkowe J.Kos-radny..doc

DOCoświadczenie majątkowe J.Krocz-radny.doc

DOCoświadczenie majątkowe K.Świetek-radny..doc

DOCoświadczenie majątkowe J.Paluch-radny.doc

DOCoświadczenie majątkowe M. Kruczek-radny.doc

DOCoświadczenie majątkowe R. Stefan-radna.doc

 • Opublikował: Piotr Rudak, data publikacji: 11-09-2006 12:43
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 28-10-2013 10:49
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 11-09-2006
 • Ilość wyświetleń: 4348
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/253/296/oswiadczenia-majatkowe-za-2005-r-2006r-koniec-kadencji.html
 • Opublikował: Piotr Rudak, data publikacji: 11-09-2006 12:43
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 28-10-2013 10:49
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 11-09-2006
 • Ilość wyświetleń: 4348
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/253/296/oswiadczenia-majatkowe-za-2005-r-2006r-koniec-kadencji.html
 • Data publikacji: 11-09-2006 12:43 przez: Piotr Rudak
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 11-09-2006
 • Ilość wyświetleń: 4348
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  28-10-2013, godz. 10:49:07
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  10-08-2007, godz. 15:25:50
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  31-10-2006, godz. 14:22:41
  Modyfikacja strony przez: Piotr Rudak
 •  
  11-09-2006, godz. 12:43:09
  Modyfikacja strony przez: Piotr Rudak
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8

 

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl