Urząd Gminy Pokój

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe za 2006 r.Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy,
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
:

Wójt Gminy Pokój:Zastępca Wójta Gminy Pokój:


Rada Gminy Pokój:

 1. PDFGosławski Jacek.pdf - Przewodniczący Rady Gminy
 2. PDFKołodziej Hubert - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. PDFBalij Jan.pdf
 4. PDFGryl Danuta.pdf
 5. PDFJakubik Jerzy.pdf
 6. PDFKania Edward.pdf
 7. PDFKos Jerzy.pdf
 8. PDFKruczek Marek.pdf
 9. PDFOlejnik Zbigniew.pdf
 10. PDFPaluch Jolanta.pdf
 11. PDFPawłowska Edyta.pdf
 12. PDFPiętka Wanda.pdf
 13. PDFStefan Renata.pdf
 14. PDFSzeląg Andrzej.pdf
 15. PDFWalek Konrad.pdf

Sekretarz Gminy Pokój:

 • PDFCioma Zofia.pdf - powołanie na stanowisko Sekretarza Gminy Pokój z dniem 29 maja 2007 r.

Skarbnik Gminy Pokój:


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju:


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:


Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pokoju:


Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju:


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju:


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu:


Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pokoju:


Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej:


Osoba wydające decyzje w imieniu Wójta Gminy Pokój:


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
data wytworzenia: 13.08.2007 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-08-2007
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  13-08-2007 15:23
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  28-10-2013 12:16
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 6051
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×