Urząd Gminy Pokój

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe za 2008 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy,
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.


Oświadczenia majątkowe za 2008 r.:

Wójt Gminy Pokój:

Zastępca Wójta Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:

 1. PDFGosławski Jacek.pdf - Przewodniczący Rady Gminy
 2. PDFKołodziej Hubert.pdf - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. PDFBalij Jan.pdf
 4. PDFGryl Danuta.pdf
 5. PDFJakubik Jerzy.pdf
 6. PDFKania Edward.pdf
 7. PDFKos Jerzy.pdf
 8. PDFKruczek Marek.pdf
 9. PDFOlejnik Zbigniew.pdf
 10. PDFPaluch Jolanta.pdf; PDFPaluch Jolanta - korekta.pdf
 11. PDFPawłowska Edyta.pdf
 12. PDFPiętka Wanda.pdf; PDFPiętka Wanda - korekta.pdf
 13. PDFStefan Renata.pdf
 14. PDFSzeląg Andrzej.pdf
 15. PDFWalek Konrad.pdf

Sekretarz Gminy Pokój:

Skarbnik Gminy Pokój:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju:

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju:

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaradzu:

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pokoju:

 

Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta Gminy Pokój:

 

Osoby zarządzające gminną osobą prawną: 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
Data wytworzenia: 2009-08-17

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-08-2009
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  18-08-2009 13:42
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  28-10-2013 12:20
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 5691
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×