Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Oświadczenia majątkowe za 2011 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy,
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.


Oświadczenia majątkowe za 2011 r.:

Wójt Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:

 1. PDFGosławski Jacek.pdf - Przewodniczący Rady Gminy
 2. PDFKociencki Wacław.pdf - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. PDFBartoń Marcin.pdf
 4. PDFGryl Danuta.pdf; PDFGryl Danuta - korekta.pdf
 5. PDFHadyna Witold.pdf
 6. PDFJakubik Jerzy.pdf
 7. PDFKania Edward.pdf; PDFKania Edward - korekta.pdf
 8. PDFKruczek Marek.pdf
 9. PDFPaluch Jolanta.pdf
 10. PDFPaluch Konrad.pdf
 11. PDFPawłowska Edyta.pdf
 12. PDFPiekarska Krystyna.pdf
 13. PDFSowa Jadwiga.pdf
 14. PDFSzeląg Romuald.pdf
 15. PDFWalek Konrad.pdf

 Zastępca Wójta Gminy Pokój:

Sekretarz Gminy Pokój:

Skarbnik Gminy Pokój:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju:

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju:

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju:

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu:

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pokoju:

 

Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta Gminy Pokój:


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
Data wytworzenia: 2012-07-12

 

 

 • Opublikował: Tomasz Zimoch, data publikacji: 12-07-2012 09:17
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 28-10-2013 12:22
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 4918
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/259/302/oswiadczenia-majatkowe-za-2011-r.html
 • Opublikował: Tomasz Zimoch, data publikacji: 12-07-2012 09:17
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 28-10-2013 12:22
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 4918
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/259/302/oswiadczenia-majatkowe-za-2011-r.html
 • Data publikacji: 12-07-2012 09:17 przez: Tomasz Zimoch
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2012
 • Ilość wyświetleń: 4918
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  28-10-2013, godz. 12:22:11
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  27-09-2012, godz. 14:08:41
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  16-07-2012, godz. 12:07:19
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  12-07-2012, godz. 09:17:51
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8

 

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl