Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Oświadczenia majątkowe za 2010 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy,
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.


Oświadczenia majątkowe za 2010 r.:

Wójt Gminy Pokój:

Zastępca Wójta Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:

 1. PDFGosławski Jacek - Przewodniczący Rady Gminy
 2. PDFKociencki Wacław.pdf - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. PDFBartoń Marcin.pdf
 4. PDFGryl Danuta.pdf
 5. PDFHadyna Witold.pdf
 6. PDFJakubik Jerzy.pdf
 7. PDFKania Edward.pdf
 8. PDFKruczek Marek.pdf
 9. PDFPaluch Jolanta.pdf
 10. PDFPaluch Konrad.pdf
 11. PDFPiekarska Krystyna.pdf
 12. PDFPiętka Wanda.pdf
 13. PDFSowa Jadwiga.pdf
 14. PDFSzeląg Romuald.pdf
 15. PDFWalek Konrad.pdf


PDFPiętka_Wanda.pdf - zrzeczenie się funkcji Radnej Gminy Pokój
PDFPawłowska Edyta.pdf - wybór do Rady Gminy Pokój w Wyborach Uzupełniających

Sekretarz Gminy Pokój:

Skarbnik Gminy Pokój:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju:

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju:

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju:

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu:

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pokoju:

 

Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta Gminy Pokój:

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
Data wytworzenia: 2011-07-26

 

 

 • Opublikował: Tomasz Zimoch, data publikacji: 26-07-2011 09:58
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 28-10-2013 12:22
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 26-07-2011
 • Ilość wyświetleń: 4916
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/261/304/oswiadczenia-majatkowe-za-2010-r.html
 • Opublikował: Tomasz Zimoch, data publikacji: 26-07-2011 09:58
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 28-10-2013 12:22
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 26-07-2011
 • Ilość wyświetleń: 4916
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/261/304/oswiadczenia-majatkowe-za-2010-r.html
 • Data publikacji: 26-07-2011 09:58 przez: Tomasz Zimoch
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 26-07-2011
 • Ilość wyświetleń: 4916
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  28-10-2013, godz. 12:22:57
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  14-12-2011, godz. 12:49:43
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  23-08-2011, godz. 15:23:58
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  26-07-2011, godz. 09:58:55
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8

 

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl