Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Sołectwo Domaradz

Zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, jaką jest sołectwo określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami . Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.
Statut sołectwa określa w szczególności:
- jego nazwę i obszar,
- zasady i tryb wyborów organów,
- organizację i zadania organów,
- zakres zadań przekazywanych przez gminę oraz sposób ich realizacji,
- zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys . Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


Sołtys sołectwa Domaradz - Barbara Czaja, tel. 783 672 728

Wykaz wszystkich sołtysów w gminie Pokój znajduje się w pliku poniżej:


 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 12-07-2004 12:05
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 24-09-2015 10:07
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 6153
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/290/358/solectwo-domaradz.html
 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 12-07-2004 12:05
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 24-09-2015 10:07
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 6153
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/290/358/solectwo-domaradz.html
 • Data publikacji: 12-07-2004 12:05 przez: Joanna Ptaszek
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 6153
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  24-09-2015, godz. 10:07:42
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  18-06-2015, godz. 10:15:49
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  24-04-2015, godz. 13:00:32
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  28-10-2013, godz. 12:27:00
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  14-08-2012, godz. 14:54:30
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
 •  
  24-02-2012, godz. 12:19:30
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-02-2012, godz. 09:27:49
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-02-2012, godz. 09:20:51
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  10-02-2012, godz. 15:24:56
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  24-11-2011, godz. 09:50:23
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  31-03-2011, godz. 15:35:48
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  07-07-2010, godz. 13:29:32
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  07-07-2010, godz. 13:28:26
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  30-10-2007, godz. 08:39:16
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  30-10-2007, godz. 07:44:59
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  29-10-2007, godz. 15:46:12
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  23-05-2007, godz. 11:26:10
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
 •  
  17-01-2006, godz. 12:54:34
  Modyfikacja strony przez: Jan Zimoch
 •  
  12-07-2004, godz. 12:05:55
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8

 

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl