Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Sołectwo Fałkowice

Zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, jaką jest sołectwo określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.
Statut sołectwa określa w szczególności:
- jego nazwę i obszar,
- zasady i tryb wyborów organów,
- organizację i zadania organów,
- zakres zadań przekazywanych przez gminę oraz sposób ich realizacji,
- zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


Sołtys sołectwa Fałkowice - Stanisława Pasionek, kom. 509 439 617

Wykaz wszystkich sołtysów w gminie Pokój znajduje się w pliku poniżej:


 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 12-07-2004 15:34
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 24-09-2015 10:09
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 5206
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/293/364/solectwo-falkowice.html
 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 12-07-2004 15:34
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 24-09-2015 10:09
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 5206
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/293/364/solectwo-falkowice.html
 • Data publikacji: 12-07-2004 15:34 przez: Joanna Ptaszek
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 5206
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  24-09-2015, godz. 10:09:03
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  18-06-2015, godz. 10:15:30
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  24-04-2015, godz. 13:50:09
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  28-10-2013, godz. 11:11:11
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  14-08-2012, godz. 14:58:05
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
 •  
  14-08-2012, godz. 14:57:50
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
 •  
  14-08-2012, godz. 14:57:27
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
 •  
  24-02-2012, godz. 12:25:41
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-02-2012, godz. 09:28:24
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-02-2012, godz. 09:21:23
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  10-02-2012, godz. 15:26:17
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  24-11-2011, godz. 09:52:08
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  31-03-2011, godz. 15:37:52
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  07-07-2010, godz. 13:38:46
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  30-10-2007, godz. 08:37:13
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  12-07-2004, godz. 15:34:48
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8

 

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl