Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Sołectwo Kopalina

Zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, jaką jest sołectwo określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami . Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.
Statut sołectwa określa w szczególności:
- jego nazwę i obszar,
- zasady i tryb wyborów organów,
- organizację i zadania organów,
- zakres zadań przekazywanych przez gminę oraz sposób ich realizacji,
- zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


Sołtys sołectwa Kopalina - Dariusz Bochenek, kom. 605 682 275

Wykaz wszystkich sołtysów w gminie Pokój znajduje się w pliku poniżej:


JPEGPodział administracyjny gminy Pokój

 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 12-07-2004 15:44
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 24-09-2015 10:10
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 5221
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/295/368/solectwo-kopalina.html
 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 12-07-2004 15:44
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 24-09-2015 10:10
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 5221
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/295/368/solectwo-kopalina.html
 • Data publikacji: 12-07-2004 15:44 przez: Joanna Ptaszek
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 12-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 5221
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  24-09-2015, godz. 10:10:10
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  18-06-2015, godz. 10:14:19
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  24-04-2015, godz. 14:13:17
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  28-10-2013, godz. 11:12:54
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  14-08-2012, godz. 15:22:13
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
 •  
  24-02-2012, godz. 12:26:41
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-02-2012, godz. 09:32:37
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-02-2012, godz. 09:26:52
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  24-11-2011, godz. 09:53:45
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  31-03-2011, godz. 15:38:24
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  07-07-2010, godz. 13:39:49
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  30-10-2007, godz. 08:55:42
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  30-10-2007, godz. 08:50:32
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  12-07-2004, godz. 15:44:33
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8

 

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl