Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Sołectwo Ładza

Zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, jaką jest sołectwo określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.
Statut sołectwa określa w szczególności:
- jego nazwę i obszar,
- zasady i tryb wyborów organów,
- organizację i zadania organów,
- zakres zadań przekazywanych przez gminę oraz sposób ich realizacji,
- zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów
sołectwa.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


Sołtys sołectwa Ładza - Krystyna Piekarska, kom. 505 424 599

Wykaz wszystkich sołtysów w gminie Pokój znajduje się w pliku poniżej:


 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 13-07-2004 08:21
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 24-09-2015 10:09
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 13-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 5743
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/297/372/solectwo-ladza.html
 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 13-07-2004 08:21
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 24-09-2015 10:09
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 13-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 5743
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/297/372/solectwo-ladza.html
 • Data publikacji: 13-07-2004 08:21 przez: Joanna Ptaszek
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 13-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 5743
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  24-09-2015, godz. 10:09:57
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  18-06-2015, godz. 10:14:33
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  24-04-2015, godz. 14:08:31
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  28-10-2013, godz. 11:14:05
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  16-08-2012, godz. 11:02:31
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
 •  
  24-02-2012, godz. 12:32:43
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-02-2012, godz. 09:28:58
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-02-2012, godz. 09:23:35
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  24-11-2011, godz. 09:57:13
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  31-03-2011, godz. 15:39:36
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  07-07-2010, godz. 13:47:03
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  30-10-2007, godz. 09:59:27
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-07-2004, godz. 08:21:13
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8

 

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl