Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Sołectwo Pokój

Zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, jaką jest sołectwo określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.
Statut sołectwa określa w szczególności:
- jego nazwę i obszar,
- zasady i tryb wyborów organów,
- organizację i zadania organów,
- zakres zadań przekazywanych przez gminę oraz sposób ich realizacji,
- zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów
sołectwa.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


Sołtys sołectwa Pokój - Danuta Trojanowska, tel. 883 730 274

Wykaz wszystkich sołtysów w gminie Pokój znajduje się w pliku poniżej:


Metryczka
 • wytworzono:
  13-07-2004
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  13-07-2004 08:24
  przez: Joanna Ptaszek
 • zmodyfikowano:
  24-09-2015 10:09
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 7932
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×