Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Sołectwo Krzywa Góra

Zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, jaką jest sołectwo określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.
Statut sołectwa określa w szczególności:
- jego nazwę i obszar,
- zasady i tryb wyborów organów,
- organizację i zadania organów,
- zakres zadań przekazywanych przez gminę oraz sposób ich realizacji,
- zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów
sołectwa.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


Sołtys sołectwa Krzywa Góra - Henryk Panicz, tel. 516 095 897

Wykaz wszystkich sołtysów w gminie Pokój znajduje się w pliku poniżej:


 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 13-07-2004 09:04
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 24-09-2015 10:09
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 13-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 4791
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/301/380/solectwo-krzywa-gora.html
 • Opublikował: Joanna Ptaszek, data publikacji: 13-07-2004 09:04
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch, data modyfikacji: 24-09-2015 10:09
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 13-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 4791
 • Link do strony: http://bip.gminapokoj.pl/301/380/solectwo-krzywa-gora.html
 • Data publikacji: 13-07-2004 09:04 przez: Joanna Ptaszek
 • Modyfikował: Tomasz Zimoch
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
 • Data wytworzenia: 13-07-2004
 • Ilość wyświetleń: 4791
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  24-09-2015, godz. 10:09:21
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  18-06-2015, godz. 10:15:17
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  24-04-2015, godz. 14:02:08
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  28-10-2013, godz. 12:27:34
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  28-10-2013, godz. 11:15:48
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  14-08-2012, godz. 15:27:19
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
 •  
  24-02-2012, godz. 12:28:44
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-02-2012, godz. 09:26:02
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  13-02-2012, godz. 09:24:08
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  24-11-2011, godz. 09:55:53
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  31-03-2011, godz. 15:39:02
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  07-07-2010, godz. 13:46:54
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  30-10-2007, godz. 09:33:11
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Zimoch
 •  
  17-01-2006, godz. 12:49:23
  Modyfikacja strony przez: Jan Zimoch
 •  
  13-07-2004, godz. 09:04:44
  Modyfikacja strony przez: Joanna Ptaszek
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8

 

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl