Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenia Wójta 2018 r. - 2023 r.
  Data modyfikacji: 17-01-2020 14:55
 2. Zarządzenie nr OR.I.120.49.2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój
  Data modyfikacji: 17-01-2020 14:45
 3. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój - 22 stycznia 2020 r. o godz. 15.00
  Data utworzenia: 17-01-2020 14:13
 4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Domaradz
  Data modyfikacji: 14-01-2020 16:45
 5. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia loaklizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii napowietrznej 15 kV relacji Pokój-Wołczyn w obrębie Kopalina
  Data modyfikacji: 14-01-2020 16:44
 6. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, animacyjne, fotograficzno-przyrodnicze
  Data utworzenia: 14-01-2020 15:28
 7. Obweszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji calu publicznego - budowa linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 2 słupów 15 kV na działkach 123, 128, 82, 16, 15 k.m. 1 obręb Ładza.
  Data modyfikacji: 13-01-2020 10:10
 8. Zawiadomienie spoełczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwizęcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój na środowisko
  Data utworzenia: 10-01-2020 14:00
 9. Zawiadomienie stron postępowania - osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 405/1, k.m. 2, obręb Domaradz
  Data utworzenia: 10-01-2020 11:04
 10. Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 r. - 2023 r.
  Data modyfikacji: 09-01-2020 15:14
Metryczka
 • opublikowano:
  15-07-2004 09:16
  przez: Joanna Ptaszek
 • zmodyfikowano:
  14-02-2014 15:32
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Pokój
  odwiedzin: 109159
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl