Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lini kablowej ziemnej 15kV wraz z ustawieniem 2 słupów 15kV na działkach 127, 123, 82, 16, 15 k.m. 1 obręb Ładza
  Data modyfikacji: 22-11-2019 13:37
 2. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na 2020 rok
  Data modyfikacji: 21-11-2019 09:14
 3. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020
  Data modyfikacji: 20-11-2019 12:34
 4. ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój CPV: 7141000-5
  Data utworzenia: 19-11-2019 13:46
 5. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna
  Data utworzenia: 18-11-2019 11:49
 6. OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SG.IV.6733.4.2019
  Data utworzenia: 08-11-2019 13:06
 7. REJESTR PETYCJI
  Data modyfikacji: 08-11-2019 08:31
 8. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - ROP9
  Data modyfikacji: 31-10-2019 14:26
 9. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami” CPV 45231300-8, 45232423-3, 45231000-5,45111200-0
  Data modyfikacji: 29-10-2019 09:22
 10. Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i
  Data modyfikacji: 28-10-2019 12:05
Metryczka
 • opublikowano:
  15-07-2004 09:16
  przez: Joanna Ptaszek
 • zmodyfikowano:
  14-02-2014 15:32
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Pokój
  odwiedzin: 104159
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×