Urząd Gminy Pokój

Biuletyn Informacji Publicznej

„Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój” - prztarg nieograniczony

Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego

przystanku w miejscowości Pokój”- przetarg nieograniczony

 

Projekt pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.


Modyfikacja SIWZ 16.01.2018 r.:  DOCModyfikacja-siwz-16.01.2018.doc


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 11.01.2018 r.: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/741ae406-61e5-4558-9922-56ee4b8882e7

Modyfikacja SIWZ z 11.01.2018 r.: DOCModyfikacja SIWZ 11.01.2018.doc

Informacja o zmianie numeru działki z 11.01.2018 r.: DOCZmina nr działki.doc


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7a2d658f-f723-47a5-891a-95a44225168e

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ 9.01.2018.doc
Załączniki do SIWZ

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2018
  przez: Agnieszka Hadamik
 • opublikowano:
  11-01-2018 11:40
  przez: Agnieszka Hadamik
 • zmodyfikowano:
  16-01-2018 11:44
  przez: Agnieszka Hadamik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 235
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×