Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacja radnej Alicji Piszczałki w sprawie nielegalnego składowania materiałów tekstylnych i elektronicznych

Odpowiedź na interpelację radnej Alicji Piszczałki nr AP/01/2019

PDFodpowiedż na interpelację ORII.0003.1.2019.pdf
 


Interpelacja radnego Tomasza Krystoska w sprawie stanu oznakowania przy drogach gminnych i powiatowych

Odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Krystoska nr TK/01/2019

PDFodpowiedź na interpelację ORII.0003.2.2019.pdf


Interpelacje radnego Jacka Gosławskiego w sprawach:

 1. odwodnienia drogi gminnej i usunięcia przyczyny zalewania posesji przy ul. Wolności 38 w Pokoju;
 2. postawienia znaków zakazu zatrzymywania się po obu stronach ul. Namysłowskiej w Pokoju, naprzeciwko sklepu DINO;
 3. naprawienia asfaltu na drodze wojewódzkiej nr 454, przy wjeździe do sklepu DINO;
 4. usunięcia wystających pni po ściętych drzewach na terenie miejscowości Pokój.

Pismo z 19.02.2019 r. zatytułowane: „Interpelacje Radnego Gminy Pokój Jacka Gosławskiego” nie są w istocie interpelacjami zgodnie z art.24 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r., poz. 506): "Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania"
Pismo radnego nie stanowi interpelacji, ponieważ nie wypełnia wymogu określonego przez ustawodawcę. Pismo zostało zakwalifikowane jako lista wniosków. Zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. rok 2018, poz. 2096 z późn. zm.): "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności". Na podstawie art.244 kpa odpowiedź została udzielona wnioskującemu na piśmie. Odpowiedzi na wnioski nie podlegają publikacji w BIP ani na stronie internetowej gminy.


Zapytania radnego Jacka Gosławskiego z 27.03.2019 r.

JPEGzapytania.jpeg
 

Odpowiedź na zapytania z 27.03.2019 r.

PDFORII.0003.3.2019 z 09.04.2019.pdf


Interpelacja radnego Tomasza Krystoska z 18.04.2019 r.

PDFinterpelacja.pdf
 

Odpowiedź na interpelację z 07.05.2019 r.

PDFOR.II.0003.4.2019 z 07.05.2019.pdf


zapytania radnego Tomasza Krystoska z 17.09.2019 r.

PDFzapytania.pdf

odpowiedź na zapytania z 01.10.2019 r.

PDFOR.II.0003.5.2019 z 01.10.2019 r.pdf
 


 


 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-01-2019
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  16-01-2019 09:54
  przez: Elżbieta Kuklok
 • zmodyfikowano:
  02-10-2019 13:08
  przez: Elżbieta Kuklok
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 1445
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×