Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 r. - 2023 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 • radny - przewodniczącemu rady gminy,
 • wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 • zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2018-2023:

Wójt Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:

 1. PDFArendarska Renata.pdf
 2. PDFBaran Tadeusz.pdf
 3. PDFCiurla Jarosław.pdf
 4. PDFGosławski Jacek.pdf
 5. PDFJakubik Jerzy.pdf
 6. PDFKania Edward.pdf
 7. PDFKociencki Wacław.pdf
 8. PDFKrystosek Tomasz.pdf
 9. PDFŁukaszczyk Marek.pdf
 10. PDFMarczak Jacek.pdf
 11. PDFPiekarska Krystyna.pdf
 12. PDFPiszczałka Alicja.pdf
 13. PDFPoprawa Zenon.pdf
 14. PDFSobek Piotr.pdf
 15. PDFSowa Jadwiga.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2019
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  11-02-2019 15:11
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  25-03-2019 15:32
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 879
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×