Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa wyposażenia w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Projektu pn. „Przystań Karp” realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez

społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7e33b777-307b-4071-9281-62c6114d95b2


Informacja o unieważnieniu:PDFUnieważnienie 10.09.2019.pdf


Informacja o wykluczeniu Wykonawcy:PDFSKMBT_C22419090915210.pdf


Informacja o odrzuceniu oferty:PDFInformacja 27.08.2019.pdf


Otwarcie ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert 23.08.2019.pdf


Pytania Wykonawcy:DOCPytania i Odpowiedzi 21.08.2019.doc
 

Pytania Wykonawcy:PDFPytania od Wykonawcy.pdf
 

Uwaga zmiana terminu składania ofert!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f0c37a76-fd09-449b-abe8-a69d2017577b

Modyfikacja Siwz: DOCModyfikacja Siwz 19.08.2019.doc

Ogłoszenie o zamówieniu:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8913ded7-ba59-416f-af8f-1fa909ea5a5c

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia.doc
Wzór umowy:DOCWzór umowy.doc
Załączniki do specyfikacji:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCXzalacznik-nr-8.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
DOCZałącznik pomocniczy do ofert.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-08-2019
  przez: Agnieszka Hadamik
 • opublikowano:
  14-08-2019 14:31
  przez: Agnieszka Hadamik
 • zmodyfikowano:
  11-10-2019 10:02
  przez: Agnieszka Hadamik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 548
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl