Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Przystań Karp we wsi Pokój realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objętego Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i

                        


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/fed5bb60-a6ce-434c-88c0-ebf2da9e5eb8


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja 7.10.2019.pdf


Otwarcie ofert: DOCInformacja z otwarcia 23.09.2019.doc


Uwaga zmiana terminu złożenia ofert do 23.09.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d12d7106-227d-4393-b518-a4bb40e02494

Pytania Wykonawcy :PDFSKMBT_C22419091812040.pdf
 

Pytania Wykonawcy: PDFPytania od Wykonawcy.pdf

 

Ogłoszenie o zamówieniu:   https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0c2f879e-0671-4e4b-9541-452023c493e6

Specyfikacja:DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia.doc

Wzór Umowy:DOCWzór umowy.doc
 

Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCXzalacznik-nr-8.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
DOCZałącznik pomocniczy do ofert.doc
 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2019
  przez: Agnieszka Hadamik
 • opublikowano:
  11-09-2019 10:39
  przez: Agnieszka Hadamik
 • zmodyfikowano:
  28-10-2019 12:05
  przez: Agnieszka Hadamik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 414
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl