Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOMARADZKA kUŹNIA

nowa podstrona, dodana 2004-07-27

 


OGŁOSZENIE

Gmina Pokój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości


Przetarg odbędzie się dnia 24.09.2004 r o godz. 1030 w sali nr 10 na I piętrze w budynku Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza nr 8


Nieruchomości objęte przetargiem :


  1. Nieruchomość zabudowana położona w Domaradzkiej Kuźni, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 83/4 k.m.1 o pow. 0.1500 ha. KW brak - złożono wniosek do Sądu o założenie KW. Nr wniosku - RI-I-7224/ 93 /04. z dnia 22.07.2004 r.

    Wieś Domaradzka Kuźnia nie posiada aktualnego planu miejscowego. W nieaktualnym planie zagospodarowania przestrzennego miała przeznaczenie jako “Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej”. Natomiast w aktualnym Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pokój przeznaczona jest jako “Obszary mieszkaniowo – usługowe”

    Cena wywoławcza nieruchomości to 22.432.00 zł.

    Wadium wynosi 2.300.00 zł., minimalne postąpienie 300.00 zł.


Szczegółowe informacje o powyższej nieruchomości i dodatkowych warunkach niniejszego przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 , tel. (077) 4693085 - Referat Inwestycji – Pan Jan Zimoch.
informację wytworzył(a): Referat Inwestycji U.G. Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 28.07.2004