Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg nieograniczony na dostawę opałuFormularz ogłoszenia o przetargu

 

DATA PUBLIKACJI - 16-09-2004

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: GMINA POKÓJ
Nr Klienta:
67U9
Siedziba:
46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8 Województwo: Opolskie

RODZAJ PRZETARGU

nieograniczony     poniżej 60 000 €

PRZEDMIOT

dostawa

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2004/2005

MIAŁ                                   23 –18 -06        270 TON

WĘGIEL ORZECH II          27 –08- 06          43 TONY

OFERTY CZĘŚCIOWE - nie dotyczy

WARUNKI MINIMALNE OFERT WARIANTOWYCH I SPOSÓB ICH PRZEDSTAWIENIA

nie dotyczy

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  OD  15-10-2004  DO   15- 03 - 2005

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

16-10-2004

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SIWZ

Adres:
Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8
Fax: 0..77/46-93-080 Poczta elektroniczna: wojt@gminapokoj.pl
Cena formularza:
bezpłatny

KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH WARTOŚĆ

Kryterium - cena

    Wartość - 100 %

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Pokój,  ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, pok. nr 7

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 04-10-2004    Godzina: 12:00

MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, pok. nr 10

TERMIN OTWARCIA OFERT - 04-10-2004     Godzina: 12:15

WADIUM - Informacje na temat wadium: nie dotyczy

KONTAKT

Andrzej Wójtowicz,  Urząd Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 8,  46-034 Pokój,  pok. nr 1informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 16.09.2004