Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w m. Żabiniec

nowa podstrona, dodana 2004-11-18

8/ 2004

                                                                        POKÓJ 2004-11-17

                  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI  ŻABINIEC

Nazwa zamawiającego Zamawiający                     GMINA  POKÓJ

Ulica                                                                     SIENKIEWICZA  8

Kod Miejscowość                                              46 – 034    POKÓJ

Strona                                                                 www . gminapokoj .pl

E-mail                                                                    wojt@gminapokoj.pl

Godziny urzędowania                                            7 30   -  15 30  

2) Określenie trybu zamówienia:                 przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ URZĄD GMINY w  Pokoju  ul. Sienkiewicza 8   pok. nr 1 

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, :   nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, : CPV  31527220-4

MONTAŻ PRZEWODÓW  IZOLOWANYCH  NN  O 2X35MM DŁ- 1840 MB

MONTAŻ OPRAW ENERGOOSZCZĘDNYCH SZT 18

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 [x] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:                      20 GRUDNIA 2004 R

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 OKREŚLONE W SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

8) Informacja na temat wadium:       nie przewiduje się wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| CENA  ZADANIA                                                  |100  %   |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:                 URZĄD GMINA w  POKÓJU

Ulica                                                                     SIENKIEWICZA  8

Kod Miejscowość                                              46 – 034    POKÓJ

Strona                                                              www . gminapokoj .pl

E-mail                                                           wojt@gminapokoj.pl

Godziny urzędowania                                       7 30   -  15 30

 Pokój nr                                                                       7

do dnia                                      2004-12-03     do godz. 10:00

11) termin związania ofertą                  okres 30 dni , tj. do dnia 2005-01-03                                                    

                                                    

                                                    

                                                                             Gmina Pokój

                                                               Nazwa zamawiającego
informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 18.11.2004r.