Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg nieograniczony na remonty dróg gminnych i ulicFormularz ogłoszenia o przetargu

 

DATA PUBLIKACJI - 07-03-2005

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: GMINA POKÓJ
Nr Klienta:
67U9
Siedziba:
46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8 Województwo: Opolskie

 

RODZAJ PRZETARGU nieograniczony     poniżej 60 000 €

 

PRZEDMIOT - BUDOWLANE

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I ULIC GRYSAMI NA SYCHO – 100 TON

UŁOZENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ GRUB. 5 CM O POW. 250 M2

 

OFERTY CZĘŚCIOWE - nie dotyczy

WARUNKI MINIMALNE OFERT WARIANTOWYCH I SPOSÓB ICH PRZEDSTAWIENIA

nie dotyczy

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA      DO   30- 04 – 2005

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ                   DO    25  -04 – 2005

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SIWZ

Adres:
Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8
Fax: 0..77/46-93-080 Poczta elektroniczna: wojt@gminapokoj.pl
Cena formularza:
bezpłatny

KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH WARTOŚĆ

 

Kryterium - cena

    Wartość - 100 %

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Urząd Gminy Pokój,  ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, pok. nr 7

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 24-03-2005    Godzina: 12:00

 

MIEJSCE OTWARCIA OFERT

 

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, pok. nr 10

TERMIN OTWARCIA OFERT - 24-03-2005     Godzina: 12:15

 

WADIUM - Informacje na temat wadium: nie dotyczy

 

KONTAKT

 

Andrzej Wójtowicz,  Urząd Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 8,  46-034 Pokój,  pok. nr 1

 

 informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 8.03.2005