Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg nieograniczony na roboty budowlane

DOCPrzetarg nieograniczony na roboty budowlane DATA PUBLIKACJI - 09- 05 - 2005 ZAMAWIAJĄCY Nazwa: GMINA POKÓJ Nr Klienta: 67U9 strona www gminapokoj.pl Siedziba:46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8 Województwo: Opolskie RODZAJ PRZETARGU nieograniczony poniżej 60 000 € PRZEDMIOT Roboty budowlane CPV – 45.26.26.00-7 Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju Wymiana oświetlenia – roboty elektryczne. Remont podłóg /parkietu/ - 278 m2 wymiana okien drewnianych na PCV z montażem siatki ochronnej 54,1m2 wymiana okien drewnianych na aluminiowe 99,8m2 wymiana drzwi korytarzowych drewnianych na aluminiowe-9,5 m2 remont salki do gimnastyki korekcyjnej-51,4m2 izolacja dachu/nowe porycie/-508 m2 Wymiana grzejników c.o.-25kompletów wraz z wymianą instalacji –185 mb/cu/. Remont sanitariatów/płytkowanie/-122,6 m2 wraz z wymiana białego montażu OFERTY CZĘŚCIOWE - nie dotyczy WARUNKI MINIMALNE OFERT WARIANTOWYCH I SPOSÓB ICH PRZEDSTAWIENIA nie dotyczy TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA DO 31- 08 – 2005r. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 30 – 06 -2005r. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – VIII Warunki udziału w postępowaniu SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SIWZ Adres:Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 pok. nr 1 Tel.:/fax: 0..77/46-93-080 Poczta elektroniczna: wojt@gminapokoj.pl Cena formularza: bezpłatny KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH WARTOŚĆ Kryterium – cena Wartość - 100 % MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, pok. nr 7 TERMIN SKŁADANIA OFERT Data: 31-05 - 2005 Godzina: 12:00 MIEJSCE OTWARCIA OFERT Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój pok. nr 10 TERMIN OTWARCIA OFERT 31-05-2005 Godzina: 12:00 WADIUM - Informacje na temat wadium: 4000,00 zł KONTAKT Andrzej Wójtowicz, Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, pok. nr 1