Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NIERUCHOMOŚCI GMINY POKÓJ

nowa podstrona, dodana 2004-09-07

 


OGŁOSZENIE

Gmina Pokój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości


Przetarg odbędzie się dnia 14.10.2004 r o godz. 1000 w sali nr 10 na I piętrze w budynku Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza nr 8


Nieruchomości objęte przetargiem :


1. Nieruchomość zabudowana położona w Dąbrówce Dolnej , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 164 k.m.1 o pow. 0.0700 ha , KW 42332

Wieś Dąbrówka Dolna nie posiada aktualnego planu miejscowego. Powyższa działka w nieaktualnym planie zagospodarowania przestrzennego miała przeznaczenie jako “ Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług”. Natomiast w aktualnym Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pokój ma przeznaczenie jako “Obszary mieszkaniowo - usługowe”

Cena wywoławcza nieruchomości to 21.732.00 zł.

Wadium wynosi 2.200.00 zł., minimalne postąpienie 300.00 zł.


 Szczegółowe informacje o powyższej nieruchomości i dodatkowych warunkach niniejszego przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 , tel. (077) 4693085 - Referat Inwestycji – Pan Jan Zimoch.
informację wytworzył(a): referat inwestycji
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 07-09-2004
Metryczka
  • opublikowano:
    07-09-2004 13:19
    przez: Jan Zimoch
  • zmodyfikowano:
    11-05-2005 11:46
    przez: Jan Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl