Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I i II

nowa podstrona, dodana 2005-12-28

Projekt - DRW - I - 60511/64/05 ZP- 9 /2005 Pokój dnia 2005-12-30

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 60.000 EURO

 

Przedmiot zamówienia:

REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FAŁKOWICACH ETAP I i II

1) GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8 46 -034 Pokój

www.gminapokoj.pl wojt@gminapokoj.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Budynek Urzędu Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 pok. nr 1- Zamówienia publiczne

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nieodpłatnie lub za zaliczeniem pocztowym

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :

Rozbiórka pokrycia z dachówki i rozebranie elementów więźby dachowej - 673,5 m

Izolacja cieplna z wełny mineralnej - 628 m2 .Deskowanie i łacenie .

Pokrycie dachu blacho dachówką - 673,5 m2 .Ułożenie gąsiorów - 43,6 m2

Obróbki koszowe i wiatrowe - 52,04 m2 Wymiana desek czołowych - 168,8 mb.

Montaż rynien dachowych - 39,8 mb .montaż rynien spustowych - 27,5 mb

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w sanitariacie. Wykucie i wstawienie nowych drzwi płytowych – 4 m 2. Licowanie ścian płytkami - 17,3 m2. Malowanie tynków - 17m2 .Roboty hydrauliczne demontażowe. Wymiana podejść z PCV i dopływu w rurociągach miedzianych / umywalka ,brodzik ,ustęp podgrzewacz wody/ .

  1. Biały montaż : umywalka – 1kpl, ustęp z płuczką ; kompakt; -1 kpl, brodzik natryskowy –1 kpl

Wymiana okien zespolonych – 10,7 m2, Wymiana okien zespolonych –2,98 m2,wymiana stolarki drewnianej /drzwi/– 2,43 m2, Wymiana stolarki drewnianej /drzwi /– 14,7 m2

Okładziny schodów z płytek-24,1 m2, wymiana instalacji c.o. / rurociągi 28 mm-64 mb,

rurociągi 22mm-68 mb, rurociągi 18 mm- 124 mb grzejniki stalowe – 18 szt. zawory grzejnikowe

–18 szt ,odpowietrzniki – 5 szt , demontaż grzejników – 18 szt., demontaż rurociągów - 256 mb

cyklinowanie i lakierowanie posadzki – 183,85 m2/183,5m2

Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ załącznik – Przedmiar robót

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień : 45262600-7 i 45450000-6

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej

6) Termin wykonania zamówienia: 15 KWIETNIA 2006 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki wymienione w art. 22 ust 1.

i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ rozdział VIII i IX

8) Informacja na temat wadium: nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium |Waga % |

---------------------------------------------------------------------------

| cena zadania |100 % |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8 46 -034 Pokój pokój nr 7

do dnia 2006-01-16 do godz. 12:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

GMINA POKÓJ ul. Sienkiewicza 8 46 -034 Pokój pokój nr 10

dnia 2006-01-16 godz. 12:15

 

12) termin związania ofertą okres 30 dni tj. do dnia 2006-02-17

 

WÓJT GMIN POKÓJ

WŁADYSŁAW  KUIK

 

 

 

informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch i Andrzej Wójtowicz
data wytworzenia: 2005-12-30