Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY POKÓJ


o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
Obwodowych Komisji WyborczychNa podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z  uchwałą Nr XXXIV/295/2006 Rady Gminy  Pokój z dnia 26.06.2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na obwody głosowania, Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości publicznej informację o numerach  i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP wyznaczonych na dzień 21 października 2007 r..

Numer obwodu głosowania Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. Sołectwa: Krzywa Góra, Ładza Ładza ul. Reymonta 3
budynek byłej Szkoły Podstawowej w Ładzy
2. Sołectwo Pokój Pokój ul.1 Maja 26
Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju
3. Sołectwa: Krogulna, Siedlice, Zieleniec Zieleniec 100
budynek byłej Szkoły Podstawowej w Zieleńcu
4. Sołectwo  Domaradz z  przysiółkami: Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabiniec

Sołectwo Fałkowice
Domaradz 3
Szkoła Podstawowa w Domaradzu
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
5. Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Lubnów Dąbrówka Dolna ul. Szkolna 5
Środowiskowy Hufiec Pracy
w Dąbrówce Dolnej
6. Sołectwa: Kopalina, Zawiść Zawiść ul. Odrodzenia Polski 1
budynek byłej Szkoły Podstawowej
w Zawiści


W DNIU WYBORÓW
LOKALE WYBORCZE BĘDĄ CZYNNE W GODZINACH
od 600 do 2000
Wójt Gminy Pokój    

/-/ Barbara Zając    


informację wytworzył(a): Elżbieta Kuklok
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 19.09.2007 r.