Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pokoju etap I w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Żeromskiego, Rataja, Wolności, 1-go Maja, Reja, Mariacka, Średnia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - HTML267858-2014.html

 

ZMIANA - NOWY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - 11 LUTY 2013 R.

GODZINA ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Numer ogłoszenia: 15629 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7953 - 2013 data 14.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, fax. 077 4693085.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Sekretariat.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Sekretariat.

 DOCinformacja o wyborze oferty.doc

 XLSinformacja z otwarcia ofert.xls

DOCPytania do przetargu.doc

PDFPOZWOLENIE BUD.pdf

PDFPOZWOLENIE BUD CD.pdf

PDFPOZWOLENIE BUD. CD...pdf

TIFUZGODNIENIA PKP.tif

TIFUZGODNIENIA PKP CD..tif

DOCzałącznik numer 5 wzór umowy korekta.doc

DOCPytania do przetargu cd..doc

DOCPytania do przetargu cz. 3.doc

 

 

HTMLogłoszenie..html

DOCSIWZ do Kanalizacji etap I, Pokój .doc

DOCzalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc

DOCzalacznik nr 2 osw. z art. 22.doc

DOCzalacznik nr 3 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCzalacznik nr 4 wykaz robot.doc

DOCzałącznik numer 5 wzór umowy.doc

dokumentacja techniczna cz. 1

dokumentacja techniczna cz. 2

dokumentacja techniczna cz. 3

dokumentacja techniczna cz. 4

dokumentacja techniczna cz. 5

dokumentacja techniczna cz. 6

dokumentacja techniczna cz. 7

dokumentacja techniczna cz. 8

dokumentacja techniczna cz. 9

dokumentacja techniczna cz. 10

dokumentacja techniczna cz. 11

dokumentacja techniczna cz. 12

dokumentacja techniczna cz. 13

dokumentacja techniczna cz. 14

dokumentacja techniczna cz. 15

dokumentacja techniczna cz. 16

dokumentacja techniczna cz. 17

dokumentacja techniczna cz. 18

dokumentacja techniczna cz. 19

dokumentacja techniczna cz. 20

dokumentacja techniczna cz. 21

dokumentacja techniczna cz. 22

dokumentacja techniczna cz. 23

dokumentacja techniczna cz. 24

dokumentacja techniczna cz. 25

dokumentacja techniczna cz. 26

dokumentacja techniczna cz. 27

dokumentacja techniczna cz. 28

dokumentacja techniczna cz. 29

dokumentacja techniczna cz. 30

dokumentacja techniczna cz. 31

dokumentacja techniczna cz. 32

dokumentacja techniczna cz. 33

dokumentacja techniczna cz. 34

dokumentacja techniczna cz. 35

dokumentacja techniczna cz. 36

dokumentacja techniczna cz. 37

dokumentacja techniczna cz. 38

dokumentacja techniczna cz. 39

dokumentacja techniczna cz. 40

dokumentacja techniczna cz. 41

dokumentacja techniczna cz. 42

DOCSpecyfikacje Techniczne.doc

DOCST-00.00. Ogólna.doc

DOCST-01.03. Roboty odwodnieniowe.doc

DOCST-01.01. Roboty rozbiórkowe.doc

DOCST-01.02. Roboty ziemne.doc

DOCST-02.01. Roboty betonowe.doc

DOCST-02.02. Roboty montażowe.doc

DOCST-02.03. Roboty drogowe.doc

DOCST-03.01. Roboty ogrodzeniowe.doc

DOCST-03.02. Roboty elektro-energetyczne.doc

PDFPrzedmiar Pokój I ETAP.pdf

 

Wyjaśnienia do SIWZ: Praiwidłowy termin składania ofert to 04-02-2013 r. godz. W pkt 14 SIWZ omyłkowo zamieszczono datę styczniową br.

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2013-01-14

 

Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2013-01-14