Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 1/2007


Urząd Gminy Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46 – 034 Pokój

                Pokój, dnia 05 kwietnia 2007 r.

ZP 1/2007

 

                        Do wszystkich wykonawców postępowania nr ZP 1/2007

                              
 
 
 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 1/2007 realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont cząstkowy grysem, emulsją asfaltową ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
w Gminie Pokój przy użyciu remontera.

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę z najniższą ceną brutto za jedną tonę wbudowanego materiału, którą zaoferował: Zakład Usługowo-Handlowy Damian Wojtkowiak z siedzibą w Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn.

 

                                                                                                      Z poważaniem

 

                                                                                                   Wójt Gminy Pokój

                                                                                                   (-) Barbara Zając

 

Pełny tekst zawiadomienia jest do pobrania w postaci załączonego pliku.

informację wytworzył(a): Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminy
za treść odpowiada: Tomasz Zimoch
data wytworzenia: 05.04.2007 r.