Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyjaśnienie treści specyfikacji na dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Pokój

Pokój, dnia 30 lipca 2007 r.
ZP-3/2007


    Do wszystkich wykonawców postępowania ZP-3/2007
    (wg wykazu pozostającego w aktach)

 

Dnia 27 lipca 2007 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie dot. „Przewozów szkolnych na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój”. Na mocy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na podane poniżej pytania:
1. Czy Zamawiający przewiduje do wykonania zamówienia wyłącznie autobusy szkolne czyli takie, które w rozumieniu prawa o ruchu drogowym są zarejestrowane jako autobusy szkolne z wszystkimi z tego tytułu wynikającymi konsekwencjami, czy też wystarczające do wykonania zamówienia będą "normalne" autobusy, które jedynie w trakcie wykonywania przewozów szkolnych byłyby odpowiednio oznakowane jako przewożące zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży do lat 18, tak jak to również dopuszczają przepisy prawa drogowego. Jeżeli intencją Zamawiającego było wykonanie przewozów szkolnych wyłącznie autobusami szkolnymi to czy w takiej sytuacji mógłby być używany do ich realizacji autobus marki Jelcz L090M nr rej. ONAA909 będący własnością Gminy Pokój, który w rozumieniu prawa drogowego zgodnie z jego dowodem rejestracyjnym nie jest autobusem szkolnym?
2. Jakiego rodzaju ubezpieczenie miał Zamawiający na myśli w pkt 8 e - ... aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia - w zakresie przewozu osób na terenie kraju .... Zatem, czy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem wypełnia ten warunek czy też chodzi o innym rodzaj ubezpieczenia?

Odpowiedź dot. pkt 1
Zamawiający informuje, że do wykonania niniejszego zamówienia można również użyć pojazdów (autobusów), które jedynie w trakcie wykonywania przewozów szkolnych będą odpowiednio oznakowane jako przewożące zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży do lat 18, czego nie wyklucza treść SIWZ (pkt 8b i 9b).

Odpowiedź dot. pkt 2
Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku
z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem musi obejmować cały zakres wskazany
w SIWZ - pkt 8e i 9e.

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2007-07-30informację wytworzył(a): Mariusz Danielak
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 30-07-2007