Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP-3/2007

Pokój, dnia 07 sierpnia 2007 r.


ZP-3/2007

   Do wszystkich wykonawców postępowania nr ZP-3/2007
    


Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-3/2007 realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do  placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj. oferta z najniższą ceną (brutto – 100%) za 1 dzień dowozów i niepodlegającą odrzuceniu, którą przedstawił:


TRANSPORT OSOBOWY PRZEWÓZ DZIECI USŁUGI TURYSTYCZNE STANISŁAW NALEPA
46-112 ŚWIERCZÓW, UL. BRZESKA 2B
CENA (100%) ZA 1 DZIEŃ DOWOZÓW – 987,61 ZŁ
100 PKT

Pozostałe oferty:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie Sp. z o.o. 46-100 Namysłów,
ul. Bohaterów Warszawy 29.
Cena za 1 dzień dowozów – 1498 zł – 65,93 pkt

 

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2007-08-07informację wytworzył(a): Mariusz Danielak
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 07-08-2007