Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Pokój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Działka nr 356/2, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
  1. powierzchnia działki 0,2163 ha (Bz);
  2. działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w części ogrodzona, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej;
  3. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
  4. cena działki – 22 000 zł;
  5. sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
  6. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 25-01-2008 r.
 2. Działka nr 356/3, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
  1. powierzchnia działki 0,1269 ha (Bz);
  2. działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w części ogrodzona, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka porośnięta dziką roślinnością oraz dębami (ok. 4 szt.) przy granicy, wzdłuż drogi dojazdowej;
  3. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
  4. cena działki – 14 000 zł;
  5. sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
  6. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 25-01-2008 r.
 3. Działka nr 356/4, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
  1. powierzchnia działki 0,1255 ha (Bz);
  2. działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w części ogrodzona, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka porośnięta dziką roślinnością oraz nieregularnie dębami (ok. 10 szt.);
  3. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
  4. cena działki – 13 900 zł;
  5. sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
  6. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 25-01-2008 r.
 4. Działka nr 356/5, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
  1. powierzchnia działki 0,1291 ha (Bz i RIVb);
  2. działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w części ogrodzona, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka porośnięta dziką roślinnością oraz dębami (ok. 6 szt.) wzdłuż zachodniej granicy (przy. dz. nr 356/4).
  3. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
  4. cena działki – 14 300 zł;
  5. sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
  6. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 25-01-2008 r.
 5. Działka nr 356/6, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
  1. powierzchnia działki 0,1214 ha (RIVb);
  2. działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy truskawek;
  3. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
  4. cena działki – 13 500 zł;
  5. sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
  6. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 25-01-2008 r.
 6. Działka nr 356/7, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
  1. powierzchnia działki 0,1170 ha (RIVb);
  2. działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy polowe;
  3. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, bliskość terenów mieszkaniowych;
  4. cena działki – 13 100 zł;
  5. sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
  6. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 25-01-2008 r.
 7. Działka nr 356/8, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
  1. powierzchnia działki 0,1148 ha (RIVb);
  2. działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy polowe;
  3. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, względna bliskość terenów mieszkaniowych;
  4. cena działki – 13 000 zł;
  5. sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
  6. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 25-01-2008 r.
 8. Działka nr 356/9, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
  1. powierzchnia działki 0,1113 ha (RIVb);
  2. działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy polowe;
  3. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, względna bliskość terenów mieszkaniowych;
  4. cena działki – 12 500 zł;
  5. sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
  6. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 25-01-2008 r.
 9. Działka nr 356/10, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
  1. powierzchnia działki 0,1113 ha (RIVb);
  2. działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy polowe;
  3. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, względna bliskość terenów mieszkaniowych;
  4. cena działki – 12 700 zł;
  5. sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
  6. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 25-01-2008 r.
 10. Działka nr 356/11, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW 67055;
  1. powierzchnia działki 0,0958 ha (RIVb);
  2. działka niezabudowana, położona za dawnym budynkiem szkoły podstawowej, dojazd bezpośredni drogą gruntową utwardzoną; działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, możliwy dostęp do sieci energetycznej, wod., oraz telekomunikacyjnej; działka do tej pory wykorzystywana pod działalność rolniczą – uprawy polowe;
  3. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności, względna bliskość terenów mieszkaniowych;
  4. cena działki – 10 900 zł;
  5. sprzedaż w formie -  przetarg ustny nieograniczony;
  6. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 25-01-2008 r.
Uwagi:
 • Wniosek, o którym mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
 • Cena działki podana w pkt „d” jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera podatku VAT (22%) ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. 
 • Wywieszono na okres 11-12-2007 r. do 02-01-2008 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
 • Szczegółowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/ 46-93-085 (080) wew. 16.

Wójt Gminy             

(-) Barbara Zając         


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 11.12.2007 r.