Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Pokój ogłasza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu - GIMBUS

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY POKÓJ

Wójt Gminy Pokój ogłasza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu - GIMBUS

 

Marka:     autobus „Jelcz”
Typ:     L090M

Rok produkcji: 2000r.
Pierwsza rejestracja: 2000r.
Przebieg: 230 tys. km.
Liczba miejsc: 42
Nr rejestracyjny: ONA A909
Cena wywoławcza: 50.000,00 zł (zawiera podatek VAT)

Licytacja odbędzie się w dniu  26 listopada 2009 r. o godzinie 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, w Sali Narad

Autobus  można oglądać w dni robocze do 25.11.2009r. w godzinach od 8.00 do 13.00 w Świerczowie, ul. Brzeska 2b, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 077/469 30 80

Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 25.11.2009r. w kasie Urzędu Gminy Pokój lub na konto Urzędu Gminy Pokój - Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Pokój Nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia autobusu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn zawinionych  z jego strony.
Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.

Nabywcą zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w licytacji i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Licytacja zostanie przeprowadzona z postąpieniem w wysokości 500,00 zł lub wielokrotności tej kwoty.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia przetargu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Umowa kupna-sprzedaży zostanie sporządzona w terminie 7 dni od daty przetargu.
Zapłata ceny nabycia nastąpi w terminie wyznaczonym w fakturze.
Wydanie autobusu nastąpi po dokonaniu wpłaty.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela pracownik Urzędu Gminy Pokój - inspektor Mariusz Danielak  tel. 077/ 469 30 85 wew. 40.


Przetarg nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2009-11-03