Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - Wójt Gminy Pokój ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu - GIMBUS

załącznik do Zarządzenie nr 285/2010
Wójta Gminy Pokój
z dnia 30 sierpnia 2010r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY POKÓJ
Wójt Gminy Pokój ogłasza aukcję na sprzedaż autobusu - GIMBUS

Marka : autobus „Jelcz”
Typ: L090M
Rok produkcji : 2000r.
Pierwsza rejestracja: 2000r.
Przebieg: 301 tys. km.
Liczba miejsc: 42
Nr rejestracyjny : ONA A909
Cena wywoławcza :
35.000,00 zł (zawiera podatek VAT)

Licytacja odbędzie się w dniu 30 września 2010 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, w Sali Narad

Autobus można oglądać w dni robocze do 29 września 2010r. w godzinach od 8.00 do 14.30 w miejscowości Pokój po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Przystępujący do licytacji są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 29 września 2010r. w kasie Urzędu Gminy Pokój lub na konto Urzędu Gminy Pokój - Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/Pokój Nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004.
Wadium wpłacone przez oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia autobusu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia aukcji lub żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
Pozostałym oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przeprowadzeniu aukcji
Nabywcą zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w licytacji i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Licytacja zostanie przeprowadzona z postąpieniem w wysokości 400,00 zł lub wielokrotności tej kwoty.

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia aukcji.

Przybicie nastąpi na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Faktura wystawiona zostanie w terminie 7 dni po licytacji.
Umowa kupna – sprzedaży zostanie zawarta po dokonaniu zapłaty ceny nabycia.
Wydanie przedmioty sprzedaży nastąpi po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy.

Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Sekretarz Gminy Pokój - inspektor Zofia Cioma tel. 77/ 4693085 wew. 32.
Ogłoszenie o aukcji zamieszczone jest na stronie internetowej www.gminapokoj.pl


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2010-08-30

 

Metryczka
  • opublikowano:
    01-09-2010 12:10
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl