Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

nowa podstrona, dodana 2005-12-06

Pokój, 2005-12-05

OŚ. 7331 – 1 / 05

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A G M I N Y W P O K O J UStosowanie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity

Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r., z późn. zmianami ), w związku z art. 46a ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 113, poz. 954, z dnia 27.06.2005 r. )
Z A W I A D A M I A Mże w dniu 25.10.2005 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Usługowo–Handlowego

" PROXIMA " Sp. z.o.o., 64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3, działającego z upoważnienia Gminy Pokój, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie :" Kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m. Pokój dla

ulic: Opolska, Średnia, Mariacka, 1 Maja, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności,

Winna Góra, Reja i Rataja".


Informuję, że w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowane strony mogą się zapoznać z zamierzeniem wnioskodawcy i uzyskać wyjaśnienia w sprawie, jak również zgłaszać ewentualne uwagi, w Urzędzie Gminy w Pokoju w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek od godziy 8 do 16, pozostałe dni od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30 ).

Umieszczono w miejscu Publicznym


06.12.2005 rinformację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: A.Wójtowicz - J. Zimoch
data wytworzenia: 06-12-2005