Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGTOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA


 
Pokój 19.05.2006 r.OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa GóraNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Pokoju uchwały nr XXXI/280/2006 z dnia 27 marca 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra, obejmującego tereny działek nr 393/3, 393/4, 395/4 k.m.3 oznaczone w planie jako lokalizacji osady mieszkaniowo-rekreacyjnej na tereny zabudowy mieszkaniowej, oraz wielofunkcyjny, całoroczny ośrodek sanatoryjno-turystyczno-rekreacyjny, z wieloma usługami towarzyszącymi . Wyżej wymienione tereny oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 w terminie do dnia 30 czerwca 2006 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Wójt Gminy Pokój


Władysław Kuik


informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 2006-05-17
Metryczka
  • opublikowano:
    17-05-2006 08:22
    przez: Jan Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl