Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, MIESZANYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ

  1.  HTML82245-2013..html
  2. DOCSIWZ_odpady popr (3).doc
  3. DOCinformacja o wyborze oferty.doc

PYTANIA I ODPOWIEDZIl:

 

co Zamawiający rozumie przez wpisanie w SIWZ w Potencjale technicznym::

 

 

 Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego potencjału technicznego Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę:

 

 

 

 

- systemu do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opróżnianych konkretnych pojemników/kontenerów oraz odbieranych worków;

 

 

 

 Czy istnieje tutaj dowolność w spełnieniu tego warunku, czyli także poprzez system zapisu ręcznego o rodzajach odebranych rodzajach pojemników i worków?

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego potencjału technicznego Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę :

- systemu do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opróżnianych konkretnych pojemników /kontenerów oraz odbieranych worków;
- nie ma tutaj dowolności tzn. nie może to być system zapisu ręcznego, gdyż pojemniki/kontenery oraz worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów, a także w oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka które to powinny posiadać kody kreskowe lub czipy.

 

Podmiot udostępniający: Barbara Zając
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2013-05-20

 

DOCzalacznik_nr_7.doc