Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nowa podstrona, dodana 2006-09-11

Załącznik  do  Zarządzenia  Nr  33/2006

Wójta Gminy Pokój z dnia 8 września 2006 r.

 

Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)wykształcenie wyższe – rolnictwo lub pokrewne

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      obsługa komputera,

b)      prawo jazdy,

c)      mile widziane doświadczenie zawodowe.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      współpraca z rolnikami i ich organizacjami,

b)      kontrolowanie zagospodarowania użytków rolnych i szkód w uprawach,

c)      prowadzenie statystyki w w/w zakresie,

d)      przeprowadzanie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej i leśnej,

e)      prowadzenie dzierżaw,

f)        interwencje w sprawie bezdomnych zwierząt,

g)      prowadzenie spraw z zakresu melioracji,

h)      prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska,

i)        realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Programu Gospodarki Odpadami

j)        przygotowanie treści uchwał i zarządzeń.

4.      Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV),

b)     list motywacyjny,

c)dokumenty poświadczające wykształcenie,

d)     kwestionariusz osobowy,

e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w terminie do dnia 25 września 2006r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój (www.bip.gminapokoj.pl) oraz na tablicy informacyjnej UG Pokój.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1593
z późn. zm.).”informację wytworzył(a): UG Pokój
za treść odpowiada: Piotr Rudak - Agata Kruszelnicka
data wytworzenia: 11.09.2006 r.