Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 1.  Działka nr 356/1, k.m.1, obręb Zieleniec, wieś Zieleniec, KW67055;
   a.  powierzchnia działki 0,5446 ha (Bi);
   b. działka zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej, częściowo ogrodzona, położona 50 m od drogi wojewódzkiej Namysłów- Opole;
   c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności;
   d. cena działki- 334000 zl;
   e. sprzedaż w formie - przetarg ustny nieograniczony;
   f.  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki,na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 18-12-2007 r.
Uwagi:

  • Wniosek, o którym mowa w pkt f należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
  • Cena działki podana w pkt d jest ceną wyjściową do przetargu, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiazany nabywca.
  • Wywieszono na okres 05-11-2007 r. do 27-11-2007 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A - parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczególowych informacji udziela Mariusz Danielak tel. /077/46-93-085 (080).


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 05.11.2007 r.