Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY1/05/69 Pokój, 2005-06-23

Tadeusz Zak Usługi Projektowo-Budowlane

ul. 1-go Maja 14c/8 46-100 Namysłów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA POKÓJ informuje, że w trybie zapytania o cenę, przedmiot zamówienia Pełniemie funkcji inspektora nadzoru - Remont sali gimnastycznej zespół szkół gimnazjalnych w Pokoju, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Tadeusz Żak, 46-100 Namysłów ul. 1-go Maja 14c/8

Cena ofertowa: 2,8 % od wartości inwestycji plus należny podatek VAT 22 %

Kontakt:
w sprawie podpisania umowy należy w terminie do dnia 2005-06-24 skontaktować się z: Wójt Gminy Pokój. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

Andrzej Wójtowicz

(imię i nazwisko) podpis przedstawiciela zamawiającego


informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 19.07.2005