Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)

nowa podstrona, dodana 2005-05-11

 

WYKAZY

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

W GMINIE POKÓJDziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Krzywa Góra

Nr.działki i karta mapy

471/2 k.m.3

Nr księgi wieczystej

KW 63510

Powierzchnia działki

0,2700

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

16.000.00 zł.

3.300.00 zł.

12.700.00 zł.

-

-

878.40 zł.

-------

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

16.878.40 ZŁ.

================

Wadium

1.700.00 zl.

Minimalne postąpienie

200.00 zł. 

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Zieleniec

Domaradz - Jagienna

Nr.działki i karta mapy

171 k.m.1

518/2

Nr księgi wieczystej

KW 71375

KW 71132

Powierzchnia działki

0,1000

0.1400

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia

Sprzedaż-przetarg

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

5.500.00 zł.

---

5.500.00 zł.

121.00

5.621.00 zł.

305.00 zł.

-------

6.550.00 zł.-----

6.550.00 zł.

144.10 zł.

6.694.10 zł.

305.00 zł.

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

5.926.00 ZŁ.

================

6.999.10 zł.

============

Wadium

600.00 zl.

700.00 zł.

Minimalne postąpienie

100.00 zł.

100.00 zł. 

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Pokój

Nr.działki i karta mapy

1053/27 k.m.2

1054/27k.m.2

1055/27 k.m.2

1056/27 k.m.2

1057/27 k.m.2

1058/27 k.m.2

1059/27 k.m.2

1060/27 k.m.2

1061/27 k.m.2

Nr księgi wieczystej

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

KW 25541

Powierzchnia działki

0,0169

0,0221

0,0655

0,0395

0,0393

0,0391

0,0513

0,0837

0,0351

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Tereny upraw ogrod.

Forma zbycia

Sprzedaż przetarg

Sprzedaż przetarg

Sprzedaż przetarg

Sprzedaż przetarg

Sprzedaż przetarg

Sprzedaż przetarg

Sprzedaż przetarg

Sprzedaż przetarg

Sprzedaż przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI łącznie z Vatem

w tym : cena budynków

cena gruntu

22% Vat

koszty geodezyjne i wyceny

561.20

--

260.00

57.20

244.00658.80340.00

74.80244.00

2908.00

--1400.00

308.001200.00


2224.80

--840.00

184.801200.00

2212.60--

830.00

182.601200.00

2212.60

--830.00

182.601200.00

1220.00--800.00

176.00244.00

3396.00

--1800.00

396.001200.00

2122.80

--740.00

162.801200.00 

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Domaradz

Nr.działki i karta mapy

159/1 i 159/2 k.m.2

Nr księgi wieczystej

KW brak

Powierzchnia działki

0,2600

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT do dz.nr 159/2

od kwoty 5.600.00 zł.

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

64.900.00 zł.

52.800.00 zł.

12.100.00 zł.

690.00 zł.

65.590.00 zł.

976.00 zł.

-------

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

66.566.00 ZŁ.

================

Wadium

6.700.00 zl.

Minimalne postąpienie

700.00 zł.


WYKAZ podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia.


Wywieszono dnia 11.05.2005 r do dnia 24.06.2005 r.


Pokój, dnia 11.05.2005 rok

informację wytworzył(a): Referat GPI U.G. Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 2005-05-11