Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZY DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY ZIELENIEC 332/5 I DĄBRÓWKA DOLNA 90/11,90/12,90/13

nowa podstrona, dodana 2005-07-14

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGOWEJDziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Zieleniec

Nr.działki i karta mapy

 

Nr księgi wieczystej

 

Powierzchnia działki

 

Przeznaczenie w p.p.z.

 

Forma zbycia

 

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

podatek VAT 22%

Cena gruntu + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

 

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży

 
WYKAZ podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia.


Wywieszono dnia 15.07.2005 r do dnia 26.08.2005 r.


Pokój, dnia 15.07.2005 rokWYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJDziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Dąbrówka Dolna

Nr.działki i karta mapy

 

Nr księgi wieczystej

KW

Powierzchnia działki

 

Przeznaczenie w p.p.z.

 

Forma zbycia

 

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

podatek VAT 22%

Cena gruntu + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

 

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży

 
WYKAZ podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia.


Wywieszono dnia 15.07.2005 r do dnia 26.08.2005 r.


Pokój, dnia 15.07.2005 rok

informację wytworzył(a): Referat GPI U.G. Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 14.07.2005
Metryczka
  • opublikowano:
    14-07-2005 13:56
    przez: Jan Zimoch
  • zmodyfikowano:
    03-10-2005 13:52
    przez: Jan Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl