Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZY DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE POKÓJ

nowa podstrona, dodana 2005-05-11

 

WYKAZY

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

W GMINIE POKÓJDziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Krzywa Góra

Nr.działki i karta mapy

 

Nr księgi wieczystej

 

Powierzchnia działki

 

Przeznaczenie w p.p.z.

 

Forma zbycia

 

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

 

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

 

Wadium

 

Minimalne postąpienie

 
Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Zieleniec

Domaradz - Jagienna

Nr.działki i karta mapy

171 k.m.1

518/2

Nr księgi wieczystej

KW 71375

KW 71132

Powierzchnia działki

0,1000

0.1400

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia

Sprzedaż-przetarg

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

5.500.00 zł.

 

 

---

 5.500.00 zł.

121.00

5.621.00 zł.

305.00 zł.

-------

6.550.00 zł.


 


-----

6.550.00 zł.

144.10 zł.

6.694.10 zł.

305.00 zł.

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

5.926.00 ZŁ.

================

6.999.10 zł.

============

Wadium

600.00 zl.

700.00 zł.

Minimalne postąpienie

100.00 zł.

100.00 zł.Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Pokój

Nr.działki i karta mapy

 

1055/27 k.m.2

Nr księgi wieczystej

 

 

KW 25541

 

 

 

 

Powierzchnia działki

 

 

0,0655

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie w p.p.z.

.

Tereny upraw ogrod.

Forma zbycia

 

 

Sprzedaż przetarg

 

 

 

 

 

CENA NIERUCHOMOŚCI łącznie z Vatem

w tym : cena budynków

cena gruntu

22% Vat

koszty geodezyjne i wyceny

 

2908.00

--1400.00

308.001200.00


 

 

 

 Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Nr.działki i karta mapy

 

Nr księgi wieczystej

 

Powierzchnia działki

 

Przeznaczenie w p.p.z.

 

Forma zbycia

 

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT do dz.nr 159/2

od kwoty 5.600.00 zł.

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

 

Wadium

Minimalne postąpienie


 

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Zieleniec

Nr.działki i karta mapy

310 i 311 k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW 67055

Powierzchnia działki

1.8000 ha

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny usług oświaty – brak planu z.p. W studium – obszary mieszkaniowo – usługowe ( teren zabudowany – była Szkoła Podstawowa w Zieleńcu )

forma zbycia

sprzedaż

CENA NIERUCHOMOŚCI

w tym : cena budynków

cena gruntu

koszty wyceny

inne koszty

423.596.00

 

337.800.00

83.600.00

2.196.00
Wysokość wadium

43.000.00

Minimalne postąpienie

5.000.00


WYKAZ podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres minimum 6 tygtodni licząc od dnia wywieszenia.


Wywieszono dnia 11.05.2005 r do dnia 24.06.2005 r.


Pokój dnia 11.05.2005 rok


informację wytworzył(a): Referat GPI U.G. Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch
data wytworzenia: 2005-05-11