Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZY DO SPRZEDAŻY 21-07-2006

nowa podstrona, dodana 2006-07-21

WYKAZ                              

    NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  BEZ  PRZETARGU

         Działając  na  podstawie  art. 35  ustawy  z  dnia   21 sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Zawiść

Zawiść

Domaradz

Lubnów

 

Nr.działki i karta mapy

33/3 k.m.1

33/4 k.m.1

1069 k.m.3

147 k.m.2

 

Nr księgi wieczystej

KW 71365

KW 71365

KW 71651

KW 73934

 

Powierzchnia działki              

0.1150

0.0610

0.2400

0.5260

 

Przeznaczenie w p.p.z.

rolne

rolne

Zabudowa zagrodowa

Zab. Miesz. i usługi

 

Forma zbycia                

Bez przetargu

Bez przetargu

Bez przetargu

Bez przetargu

 

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawce

w tym : -  cena budynków

             - cena gruntu

             - plus 22% VAT

             - Cena gruntu +                      22%VAT

                koszty geodezyjne i wyceny

              - inne koszty

   3.080.00

 

-

   3.080.00

      678.00

   3.758.00

 

      366.00

   1.580.00

 

-

   1.580.00

      348.00

   1.928.00

 

      366.00

   1.960.00

 

          0.00

   1.960.00

-

-

 

      366.00

   26.650.00

 

     7.660.00

   18.990.00

-

-

 

       732.00

 

 

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży

   4.124.00

   2.294.00

   2.326.00

 

 27.382.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 WYKAZ  podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 6 tygodni  licząc od dnia wywieszenia.

 

Wywieszono dnia 21.07.2006 r  do dnia 04.09.2006 r.

 

Pokój, dnia  21.07.2006 rok

WYKAZ

    NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

         Działając  na  podstawie  art. 35  ustawy  z  dnia   21 sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Ładza

Ładza

Ładza

Ładza

Ładza

Nr.działki i karta mapy

203/1 k.m.1

203/2 k.m.1

203/3 k.m.1

203/4 k.m.1

203/5 k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW67758

KW67758

KW67758

KW67758

KW67758

Powierzchnia działki              

0,1027

0,1068

0,1254

0,1238

0,1236

Przeznaczenie w p.p.z.

Pod zabud. miesz. i usługi

Pod zabud. miesz. i usługi

Pod zabud. miesz. i usługi

Pod zabud. miesz. i usługi

Pod zabud. miesz. i usługi

Forma zbycia               

przetarg

przetarg

przetarg

przetarg

przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawce

w tym : -  cena budynków

             - cena gruntu

             - plus 22% VAT

             - Cena gruntu +                      22%VAT

                koszty geodezyjne i wyceny

              - inne koszty

   6.350.00

 

-

   6.350.00

   1.397.00

   7.747.00

 

      366.00

     

   6.130.00

 

-

   6.130.00

   1.349.00

   7.479.00

 

      366.00

   7.200.00

 

-

   7.200.00

   1.584.00

   8.784.00

 

      366.00

   7.100.00

 

-

   7.100.00

   1.562.00

   8.662.00

 

      366.00

   7.100.00

 

-

   7.100.00

   1.562.00

   8.662.00

 

      366.00

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży

   8.113.00

   7.845.00

   9.150.00

   9.028.00

   9.028.00

 

 

 

 

 

 

 

 WYKAZ  podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 6 tygodni  licząc od dnia wywieszenia.

 

Wywieszono dnia 21.07.2006 r  do dnia 04.09.2006 r.

 

Pokój, dnia  21.07.2006 rok

WYKAZ

    NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

         Działając  na  podstawie  art. 35  ustawy  z  dnia   21 sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Dąbrówka Dolna

Pokój

Pokój

Domaradz

Domaradz

Nr.działki i karta mapy

100/2 k.m.1

537/8, 538/8 k.m.6

175/56 k.m.2

740 k.m3

675/2 k.m3

Nr księgi wieczystej

KW42332

KW71916

KW35918

KW brak

KW72803

Powierzchnia działki              

0.0199

0.0470

0.2810

0.1600

0.1325

Przeznaczenie w p.p.z.

Pod zab. miesz. i usługi

Pod zab. zagrodową

Rolnicze zabudowana bud.gosp.

Pod zab. miesz. i usługi

Rolnicze zabudowana stodołą

Forma zbycia                

przetarg

przetarg

przetarg

przetarg

przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : -  cena budynków

             - cena gruntu

             - plus 22% VAT

             - Cena gruntu +                      22%VAT

                koszty geodezyjne i wyceny

              - inne koszty

      695.00

 

-

      695.00

      153.00

      848.00

 

      366.00

   2.100.00

 

-

   2.100.00

      462.00

   2.562.00

 

      366.00

 19.160.00

 

-         0.00

 19.160.00

-

-

 

      732.00

 

 

 15.790.00

 

 10.090.00

   5.700.00

-

-

 

      732.00

 11.400.00

 

   7.100.00

   4.300.00

-

-

 

      732.00

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży

   1.214.00

   2.928.00

 19.892.00

 16.522.00

 12.132.00

 

 

 

 

 

 

 

 WYKAZ  podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 6 tygodni  licząc od dnia wywieszenia.

 

Wywieszono dnia 21.07.2006 r  do dnia 04.09.2006 r.

Pokój, dnia  21.07.2006 rok

 

WYKAZY

 

    NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

W GMINIE POKÓJ

         Działając  na  podstawie  art. 35  ustawy  z  dnia   21 sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

 

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Domaradz

Nr.działki i karta mapy

889/2 k.m.3

Nr księgi wieczystej

KW 72801

Powierzchnia działki              

0.0915

Przeznaczenie w p.p.z.

Pod zab. Mieszk. I usługi

Forma zbycia                

przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę + koszty

w tym :       cena budynków

                   cena gruntu

                   plus 22% VAT

                   Cena  + 22%VAT

                   koszty geodezyjne i wyceny

                   inne koszty

               8.800.00

 

 

               5.900.00

               2.900.00

-

 

-

 

                  732.00

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

               9.532.00

 

 

 

 

 

 WYKAZ  podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 6 tygodni  licząc od dnia wywieszenia.

 

Wywieszono dnia 21.07.2006 r  do dnia 04.09.2006 r.

Pokój, dnia  21.07.2006 rok
informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 21-07.2006