Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY BEZ PRZETARGU 643/2 I 36/1

nowa podstrona, dodana 2006-07-26

 

WYKAZY

    NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  BEZ   PRZETARGU

W GMINIE POKÓJ

         Działając  na  podstawie  art. 35  ustawy  z  dnia   21 sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Domaradz- Kozuby

Domarad- Świercowskie

Nr.działki i karta mapy

643/2 k.m.3

36/1 k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW 54621

KW 71631

Powierzchnia działki              

0,1900

0.1500

Przeznaczenie w p.p.z.

Brak planu – w Studium - Tereny  zabudowane

Brak planu – w Studium - Tereny  zabudowane

Forma zbycia               

Sprzedaż-bez przetarg.

Sprzedaż-bez przetarg.

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę + koszty

w tym :       cena budynków

                   cena gruntu

                   plus 22% VAT

                   Cena  + 22%VAT

                   koszty geodezyjne i wyceny

                   inne koszty

              18.550.00   zł.

         

              12.550.00

                6.000.00  zł.

                ---                        

                ---

                   732.00   zł.

                  -------

        15.800.00    zł.

 

        11.800.00

         4.000.00   zł.

         ---.

         ---

732.0          zł.

 

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

       19.282.00  zł.

 ============

    16.532.00    zł.

    ===========

Wadium

                --

               --

Minimalne postąpienie

                --

               --

  WYKAZ  podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia.

Wywieszono dnia 26.07.2006 r  do dnia 11.09.2006 r.

Pokój, dnia  26.07.2006 rok                                                             

 

Z/J                                Wójt Gminy Pokój

 

                                        Władysław Kuik

 informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 26-07-2006