Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY - DĄBRÓWKA DOLNA DZ. 100/2, DOMARADZKA KUŹNIA DZ. 161 I 165 K.M.1


 WYKAZYNIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

W GMINIE POKÓJDziałając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Dąbrówka Dolna

Nr.działki i karta mapy

100/2 k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW 42332 cz.

Powierzchnia działki

0,0199

Przeznaczenie w p.p.z.

Brak planu - w Studium - Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę + koszty

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

1.213.90 zł.

-

695.00 zł.

152.90 zł.

847.90 zł.

366.00 zł.

-------

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

1.213.90 ZŁ.

================

Wadium

150.00 zl.

Minimalne postąpienie

20.00 zł.

strona nr 1


--------------------------------------------------------------------


strona nr 2


Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Domaradzka Kuźnia

Domaradzka Kuźnia

Nr.działki i karta mapy

161 k.m.1

165 k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW 71712

KW 71713

Powierzchnia działki

0,2300

0.4600

Przeznaczenie w p.p.z.

Brak planu – w Studium - Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Brak planu – w Studium - Tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności

Forma zbycia

Sprzedaż-przetarg

Sprzedaż-przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę + koszty

w tym : cena budynków

cena gruntu

plus 22% VAT

Cena + 22%VAT

koszty geodezyjne i wyceny

inne koszty

10.614.00 zł.

---

8.400.00 zł.

1.848.00

10.248.00 zł.

366.00 zł.

-------

21.411.00 zł.-----

17.250.00 zł.

3.795.00 zł.

21.045.00 zł.

366.00 zł.

ŁĄCZNA CENA NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

10.614.00 zł.

============

21.411.00 zł.

===========

Wadium

1.100.00 zl.

2.200.00 zł.

Minimalne postąpienie

200.00 zł.

500.00 zł.


WYKAZ podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia.


Wywieszono dnia 01.06.2006 r do dnia 17.07.2006 r.


Pokój, dnia 01.06.2006 rok


Z/J                                          Wójt Gminy Pokój


                                                Władysław Kuik


 

WYKAZ

    NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

         Działając  na  podstawie  art. 35  ustawy  z  dnia   21 sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Dąbrówka Dolna

Pokój

Pokój

Domaradz

Domaradz

Nr.działki i karta mapy

100/2 k.m.1

537/8, 538/8 k.m.6

175/56 k.m.2

740 k.m3

675/2 k.m3

Nr księgi wieczystej

KW42332

KW71916

KW35918

KW brak

KW72803

Powierzchnia działki              

0.0199

0.0470

0.2810

0.1600

0.1325

Przeznaczenie w p.p.z.

Pod zab. miesz. i usługi

Pod zab. zagrodową

Rolnicze zabudowana bud.gosp.

Pod zab. miesz. i usługi

Rolnicze zabudowana stodołą

Forma zbycia               

przetarg

przetarg

przetarg

przetarg

przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę

w tym : -  cena budynków

             - cena gruntu

             - plus 22% VAT

             - Cena gruntu +                      22%VAT

                koszty geodezyjne i wyceny

              - inne koszty

      695.00

 

-

      695.00

      153.00

      848.00

 

      366.00

   2.100.00

 

-

   2.100.00

      462.00

   2.562.00

 

      366.00

 19.160.00

 

-         0.00

 19.160.00

-

-

 

      732.00

 

 

 15.790.00

 

 10.090.00

   5.700.00

-

-

 

      732.00

 11.400.00

 

   7.100.00

   4.300.00

-

-

 

      732.00

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży

   1.214.00

   2.928.00

 19.892.00

 16.522.00

 12.132.00

 

 

 

 

 

 

 

 WYKAZ  podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 6 tygodni  licząc od dnia wywieszenia.

 

Wywieszono dnia 21.07.2006 r  do dnia 04.09.2006 r.

Pokój, dnia  21.07.2006 rok

WYKAZ

    NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

         Działając  na  podstawie  art. 35  ustawy  z  dnia   21 sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Ładza

Ładza

Ładza

Ładza

Ładza

Nr.działki i karta mapy

203/1 k.m.1

203/2 k.m.1

203/3 k.m.1

203/4 k.m.1

203/5 k.m.1

Nr księgi wieczystej

KW67758

KW67758

KW67758

KW67758

KW67758

Powierzchnia działki              

0,1027

0,1068

0,1254

0,1238

0,1236

Przeznaczenie w p.p.z.

Pod zabud. miesz. i usługi

Pod zabud. miesz. i usługi

Pod zabud. miesz. i usługi

Pod zabud. miesz. i usługi

Pod zabud. miesz. i usługi

Forma zbycia               

przetarg

przetarg

przetarg

przetarg

przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawce

w tym : -  cena budynków

             - cena gruntu

             - plus 22% VAT

             - Cena gruntu +                      22%VAT

                koszty geodezyjne i wyceny

              - inne koszty

   6.350.00

 

-

   6.350.00

   1.397.00

   7.747.00

 

      366.00

     

   6.130.00

 

-

   6.130.00

   1.349.00

   7.479.00

 

      366.00

   7.200.00

 

-

   7.200.00

   1.584.00

   8.784.00

 

      366.00

   7.100.00

 

-

   7.100.00

   1.562.00

   8.662.00

 

      366.00

   7.100.00

 

-

   7.100.00

   1.562.00

   8.662.00

 

      366.00

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży

   8.113.00

   7.845.00

   9.150.00

   9.028.00

   9.028.00

 

 

 

 

 

 

 

 WYKAZ  podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 6 tygodni  licząc od dnia wywieszenia.

 

Wywieszono dnia 21.07.2006 r  do dnia 04.09.2006 r.

 

Pokój, dnia  21.07.2006 rok

  

informację wytworzył(a): Referat GPI UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 31-05-2006