Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY DZ. 689/18 POKÓJ

nowa podstrona, dodana 2006-10-19

 

 

WYKAZY

    NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

W GMINIE POKÓJ

         Działając  na  podstawie  art. 35  ustawy  z  dnia   21 sierpnia  1997  roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603/ Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność komunalną zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.

Miejsce położenia, obręb, miejscowość

Pokój

Nr.działki i karta mapy

                 698/18  k.m.1

Nr księgi wieczystej

                    KW 71596

Powierzchnia działki              

                      0.2157

Przeznaczenie w p.p.z.

Tereny aktywności gospodarczej z funkcją mieszkaniową

Forma zbycia               

przetarg

CENA NIERUCHOMOŚCI

ustalona przez rzeczoznawcę + koszty

w tym :       cena budynków

                   cena gruntu

                   plus 22% VAT

                   Cena  + 22%VAT

                   koszty geodezyjne i wyceny

                   inne koszty

               16.930.00

 

                        -

               16.930.00

                 3.724.60

               20.654.60

                     366.00

ŁĄCZNA   CENA  NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży – CENA WYWOŁAWCZA

               21.020.60

 

 

 

 

 

 WYKAZ  podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na łączny okres 6 tygodni  licząc od dnia wywieszenia.

 

Wywieszono dnia 20.10.2006 r  do dnia 04.12.2006 r.

Pokój, dnia  20.10.2006 rok

                                          Wójt Gminy Pokój

 

                                            Władysław Kuik

 

 

 informację wytworzył(a): Referat GPI  UG Pokój
za treść odpowiada: Jan Zimoch - inspektor
data wytworzenia: 2006-10-19